Basiscursus EMDR (volwassenen)

De basiscursus EMDR is gericht op het begrijpen en uitvoeren van EMDR. In de cursus leer je het toepassen van EMDR bij volwassenen met een ongecompliceerde posttraumatische stressstoornis en andere 'aan trauma gerelateerde' angststoornissen. 

Let op: Er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder 'doelgroep'. 

Inhoud
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, en waarbij een veronderstelde causale relatie tussen deze ervaring en de huidige symptomatologie (angst, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen etc.) aannemelijk is.

Inmiddels wordt EMDR bij een breed scala aan stoornissen toegepast als aanvulling op bestaande behandelingen. U kunt daarbij denken aan verschillende vormen van as-1 stoornissen maar ook aan patiënten met ernstige zelfbeeldschade, complexe PTSS en persoonlijkheidspathologie. Aan de mogelijkheden (en beperkingen) van EMDR bij met name deze laatste groepen wordt in deze training geen expliciet aandacht besteed. Daarvoor dienen therapeuten een zogenaamde vervolgtraining te volgen.

Doelstelling
De EMDR basiscursus is in principe gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde posttraumatische stressstoornis (zogenaamd type I trauma) en andere 'aan trauma gerelateerde' angststoornissen. Hoogstens zijdelings kan aandacht worden besteed aan specifieke doelgroepen en/of stoornissen, zoals complexe PTSS. Om deze problematiek te kunnen behandelen wordt de EMDR vervolgtraining noodzakelijk geacht. De cursus kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van korte theoretische inleidingen, presentatie van het EMDR-protocol, videodemonstraties, (semi-) plenaire oefeningen en hands on oefenen van EMDR in drie-tallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.

De EMDR basiscursus beslaat vier en een halve dag. De eerste twee dagen vinden opeenvolgend plaats, de derde dag na ongeveer vijf weken. In deze vijf weken dienen de deelnemers EMDR toe te passen bij hun cliënten, zodat daarop op de derde dag kan worden ingegaan. Voorts wordt op de derde dag opnieuw veel geoefend. De vierde dag vindt na wat langere tijd plaats (circa twee maanden). Tijdens de vierde dag is er ruimte om stil te staan bij vragen die leven bij de deelnemers naar aanleiding van (hun) ervaringen met EMDR in de praktijk. Veel tijd wordt besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) video-fragmenten van EMDR-zittingen. De eerste dag is van 9.30-20-00uur (inclusief lunch en diner), de tweede dag van 9.30-17.00uur (inclusief lunch) en de laatste twee dagen van 10.00-17.00uur (inclusief lunch).

Werkwijze 
De  training  is  gericht  op  het  begrijpen  en  leren  uitvoeren  van  EMDR.  Stap  voor  stap  wordt  het  basisprotocol  doorgenomen  en  toegelicht.  Theoretische  inleidingen  (onder  meer  over  de  empirische  status  en  werkingsmechanismen)  worden  geïllustreerd  met  videopresentaties  en  oefeningen. Er wordt geoefend in kleine groepen en tweetallen. Bij de oefening in tweetallen wordt  gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.      De EMDR basiscursus beslaat vier en een halve dag. De eerste twee dagen vinden opeenvolgend  plaats, de derde dag na ongeveer drie weken. In deze drie weken dienen de deelnemers EMDR toe  te passen bij hun cliënten, zodat daarop op de derde dag kan worden ingegaan. Voorts wordt op  de  derde  dag  opnieuw  veel  geoefend.  De  vierde  dag  vindt  na  wat  langere  tijd plaats  (circa  twee  maanden). Tijdens de vierde dag is er ruimte om stil te staan bij vragen die leven bij de deelnemers  naar  aanleiding  van (hun)  ervaringen met  EMDR  in de  praktijk.  Veel  tijd  wordt  besteed  aan  het  plenair  bekijken  en  bespreken  van  door  de  deelnemers  gemaakte  (en  geselecteerde)  video‑ fragmenten van EMDR‑zittingen.  

Aanwezigheid
Het is absoluut noodzakelijk dat de deelnemers de gehele cursus volgen. Afwezigheid gedurende een deel van de eerste twee dagen van de cursus betekent uitsluiting van verdere deelname. De cursus is te compact en de informatiedichtheid zo groot dat het missen van een gedeelte van de training het adequaat kunnen toepassen van EMDR in de weg staat. Het niet deelnemen aan een gedeelte van de training betekent dat deze deelnemer geen certificaat krijgt uitgereikt.

Na deelname aan de training kan men lid worden van de 'Vereniging EMDR Nederland'. Informatie hierover wordt in de loop van training verstrekt. Klik hier voor informatie over de registratie bij de Vereniging EMDR Nederland. Voor behandeling van kinderen en adolescenten met EMDR bestaat er een apart opleidingstraject, zie www.emdrkindenjeugd.nl

Kijk hier je voldoet aan de toelatingseisen: EMDR_Folder_leden_07.pdf 
Download hier bovenstaande flyer en deel dit met alle mogelijk geïnteresseerden!


Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
26

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Culemborg
 1. dinsdag 7 mei 2024 van 9:30 - 20:00
 2. woensdag 8 mei 2024 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 4 jun 2024 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 3 jul 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

7 mei 2024

VGCt

geldig van 11 apr 2023—10 apr 2026
Nascholingscursus26In aanvraag

FGzPt

geldig van 25 aug 2022—25 aug 2025

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

geldig van 2 jun 2022— 1 jun 2023

Vereniging EMDR Nederland


Toelatingseisen voor EMDR-trainingen

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

A. Universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG‐registratie, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

 1. BIG‐registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
 2. registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid); Je kunt lid in opleiding worden, als je een Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie hebt gevolgd. 
 3. registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
 4. registratie als Seksuoloog NVVS;
 5. registratie als Kinder‐ en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog‐Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ, dan wel tenminste een jaar in opleiding tot een van deze registraties of ingeval van sprokkelroute voor SKJ registratie, minimaal 240 (50%) behaalde punten van de vereiste 480 voor de postmaster registratie SKJ;
 6. of een opleiding die naar het oordeel van de registratiecommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

B. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg,

Twijfel je of je aan deze toelatingseisen voldoet? Neem contact met ons op: 0202443165

7 mei 2024

Indra Spierts

Indra Spierts

Indra Spierts is  door EMDR Europe gecertificeerd als zowel EMDR Volwassen als EMDR Kinder- en Jeugd trainer. Als EMDR supervisor en GZ Psycholoog en Kinder-  & Jeugdpsycholoog  is zij sinds ruim 25 jaar  werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Cursisten ervaren haar manier van lesgeven als enthousiast, met duidelijk veel  praktijkervaring, goed aansluitend bij de doelgroep van de training.

Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen.Qua voorbereiding dien je het volgende boek volledig gelezen te hebben:

 • Jongh, A. de & Broeke, E. ten (laatste druk). Handboek EMDR. Een geprotocolleerd behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Pearson ISBN: 9789043036474

Contacturen: 26 uur

Zelfstudie: 15 uur

Naar boven