Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen en volwassenen (blended)!

In deze blended CGT cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen, jeugdigen en volwassenen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies.

Let op!; er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Deze blended cursus beslaat 11 cursusdagen van ongeveer 6,5 uur en 11 online meetings van ongeveer 2 uur. Deze online meetings vinden voorafgaand elke cursusdag plaats.

De blended cursus verschilt van de niet-blended basiscursus CGT in de tijd die de cursist zelfstandig besteedt en indeelt; de literatuur wordt (spelenderwijs) getoetst en geoefend m.b.v. de Knowingo+ app. Er wordt veel videomateriaal thuis bestudeerd. En tijdens de online-voorbereidingsdagen zullen de cursisten onderling, in kleine groepjes, lesstof oefenen, voorbereiden en presenteren. 

In deze Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen en volwassenen (blended) leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Er wordt ingegaan op de kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces, leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, (in ieder geval) de theorieën over klassieke en operante conditionering, en het cognitieve model. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten. 

In deze cursus worden vaardigheden aangereikt voor het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie en voor ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses. Ook leer je het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures, en de uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Doelstelling

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij kinderen, jeugdigen en volwassenen;
 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Werkwijze 

Korte presentaties door docent en cursisten, groepsdiscussies, oefenen aan de hand van papieren casuïstiek, oefenen met het toepassen van de diverse analysemodellen en opstellen van cognitieve casusconceptualisatie, demonstratie van technieken (DVD, modeling door docent), rollenspelen en oefenen van diverse bovengenoemde technieken. Er is veel ruimte voor casuïstiek van cursisten en verdiepende vragen.

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

·       bestuderen literatuur (Knowingo+)

·       maken van huiswerkopdrachten

De cursusbijeenkomsten en de online thuis leerdagen omvatten:

·       voor- en nabespreken van het huiswerk

·       literatuurbespreking door cursisten en docent

·       uitleg theorie door de docent

·       praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces, in de vorm van rollenspelen.

Er wordt zoveel mogelijk geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.

Toetsing

Kennis en vaardigheden worden op verschillende manieren getoetst:

- toetsing middels de app Knowingo+

- actieve participatie tijdens de cursus

- onderlinge gedragsmodificatie

- het maken van een mini N=1 van de onderlinge gedragsmodificatie (dit is de eindtoets).

Knowingo+

Per geleerd deelthema ontvangen de cursisten certificaten op de app. Om het leren van de cursisten goed te kunnen borgen, ziet de docent de certificaten in. Dit is zowel een toets van het basisdeel- als het verdiepingsdeel van de cursus.

Mini N=1 van de onderlinge gedragsmodificatie

Aan de hand van de casus uit de onderlinge gedragsmodificatie wordt een verslag gemaakt met daarin: klachtinventarisatie, diagnostiek, differentiaal diagnostische overwegingen, Holistische Theorie, Functie- en Betekenisanalyses, behandelplan, korte omschrijving toepassing interventies en kritische reflectie op eigen gedrag als therapeut. De mini N=1 beslaat maximaal vijf pagina’s.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
11
contacturen:
100

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
BCN Arena AmsterdamNog niet bekend
 1. woensdag 8 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 15 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 29 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 6 dec 2023 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 13 dec 2023 van 9:30 - 16:45
 6. woensdag 20 dec 2023 van 9:30 - 16:45
 7. woensdag 10 jan 2024 van 9:30 - 16:45
 8. woensdag 17 jan 2024 van 9:30 - 16:45
 9. woensdag 24 jan 2024 van 9:30 - 16:45 (reservedatum!)
 10. woensdag 31 jan 2024 van 9:30 - 16:45
 11. woensdag 7 feb 2024 van 9:30 - 16:45
 12. woensdag 14 feb 2024 van 9:30 - 16:45
nog maar 1 plaats beschikbaar 😮
Crown Business Center Key-Point, Leiden Leiden
 1. dinsdag 16 apr 2024 van 9:30 - 16:00
 2. dinsdag 23 apr 2024 van 9:30 - 16:00
 3. dinsdag 14 mei 2024 van 9:30 - 16:00
 4. dinsdag 28 mei 2024 van 9:30 - 16:00
 5. dinsdag 11 jun 2024 van 9:30 - 16:00
 6. dinsdag 25 jun 2024 van 9:30 - 16:00
 7. dinsdag 2 jul 2024 van 9:30 - 16:00
 8. dinsdag 9 jul 2024 van 9:30 - 16:00
 9. dinsdag 27 aug 2024 van 9:30 - 16:00
 10. dinsdag 10 sep 2024 van 9:30 - 16:00
 11. dinsdag 24 sep 2024 van 9:30 - 16:00
 12. dinsdag 1 okt 2024 van 9:30 - 16:00 (Reservedatum!)
meer dan 5 plaatsen
Leiden, onbekend Leiden
 1. dinsdag 1 okt 2024 van 9:30 - 16:00
 2. dinsdag 15 okt 2024 van 9:30 - 16:00
 3. dinsdag 12 nov 2024 van 9:30 - 16:00
 4. dinsdag 26 nov 2024 van 9:30 - 16:00
 5. dinsdag 10 dec 2024 van 9:30 - 16:00
 6. dinsdag 7 jan 2025 van 9:30 - 16:00
 7. dinsdag 21 jan 2025 van 9:30 - 16:00
 8. dinsdag 4 feb 2025 van 9:30 - 16:45
 9. dinsdag 18 feb 2025 van 9:30 - 16:45
 10. dinsdag 4 mrt 2025 van 9:30 - 16:45
 11. dinsdag 18 mrt 2025 van 9:30 - 16:45
 12. dinsdag 25 mrt 2025 van 9:30 - 16:45 (RESERVEDATUM!)
meer dan 5 plaatsen
Leiden, onbekend Leiden
 1. dinsdag 6 mei 2025 van 9:30 - 16:45
 2. dinsdag 20 mei 2025 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 3 jun 2025 van 9:30 - 16:45
 4. dinsdag 17 jun 2025 van 9:30 - 16:45
 5. dinsdag 1 jul 2025 van 9:30 - 16:45
 6. dinsdag 15 jul 2025 van 9:30 - 16:45
 7. dinsdag 2 sep 2025 van 9:30 - 16:45
 8. dinsdag 16 sep 2025 van 9:30 - 16:45
 9. dinsdag 30 sep 2025 van 9:30 - 16:45
 10. dinsdag 14 okt 2025 van 9:30 - 16:45
 11. dinsdag 21 okt 2025 van 9:30 - 16:45 (RESERVEDATUM!)
 12. dinsdag 28 okt 2025 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

8 nov 2023

VGCt

geldig van 27 aug 2021—26 aug 2024
Basiscursus100Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 27 aug 2021—26 aug 2024
Behandeling80Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Herregistratie100Toegekend
Extra literatuur20Toegekend

V & VN

geldig van 5 apr 2023— 4 apr 2024
Scholing verpleegkundig specialisten100Toegekend

V & VN

geldig van 2 sep 2022—13 sep 2023
Scholing verpleegkundig specialisten100Toegekend

NVRG

geldig van 27 aug 2021—26 aug 2024
nascholingscursus15Toegekend

16 apr 2024

VGCt

geldig van 27 aug 2021—26 aug 2024
Basiscursus100Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 27 aug 2021—26 aug 2024
Behandeling80Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Herregistratie100Toegekend
Extra literatuur20Toegekend

V & VN

geldig van 5 apr 2023— 4 apr 2024
Scholing verpleegkundig specialisten100Toegekend

V & VN

geldig van 2 sep 2022—13 sep 2023
Scholing verpleegkundig specialisten100Toegekend

NVRG

geldig van 27 aug 2021—26 aug 2024
nascholingscursus15Toegekend

1 okt 2024

VGCt

geldig van 27 aug 2021—26 aug 2024
Basiscursus100Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 27 aug 2021—26 aug 2024
Behandeling80Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Herregistratie100Toegekend
Extra literatuur20Toegekend

V & VN

geldig van 5 apr 2023— 4 apr 2024
Scholing verpleegkundig specialisten100Toegekend

V & VN

geldig van 2 sep 2022—13 sep 2023
Scholing verpleegkundig specialisten100Toegekend

NVRG

geldig van 27 aug 2021—26 aug 2024
nascholingscursus15Toegekend

6 mei 2025

VGCt

geldig van 27 aug 2021—26 aug 2024
Basiscursus100Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 27 aug 2021—26 aug 2024
Behandeling80Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Herregistratie100Toegekend
Extra literatuur20Toegekend

V & VN

geldig van 5 apr 2023— 4 apr 2024
Scholing verpleegkundig specialisten100Toegekend

V & VN

geldig van 2 sep 2022—13 sep 2023
Scholing verpleegkundig specialisten100Toegekend

NVRG

geldig van 27 aug 2021—26 aug 2024
nascholingscursus15Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

8 nov 2023


16 apr 2024

Ilse van Kuilenburg

Ilse van Kuilenburg

Mijn expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Naast mijn werk als regiebehandelaar binnen een ambulante SGGZ afdeling in Zuid-Holland, heb ik afgelopen zomer (2022) mijn eigen praktijk opgezet voor Generalistische BGGZ (jeugd en volwassenen). In mijn werk heb ik kennis en ervaring opgedaan met een diversiteit aan (complexe) problematiek (bijv. trauma, verslaving, ADHD, angst, persoonlijkheidsproblematiek) en ben ik gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Daarnaast geef ik al jaren met veel plezier les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).  


1 okt 2024

Ilse van Kuilenburg

Ilse van Kuilenburg

Mijn expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Naast mijn werk als regiebehandelaar binnen een ambulante SGGZ afdeling in Zuid-Holland, heb ik afgelopen zomer (2022) mijn eigen praktijk opgezet voor Generalistische BGGZ (jeugd en volwassenen). In mijn werk heb ik kennis en ervaring opgedaan met een diversiteit aan (complexe) problematiek (bijv. trauma, verslaving, ADHD, angst, persoonlijkheidsproblematiek) en ben ik gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Daarnaast geef ik al jaren met veel plezier les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).  


6 mei 2025

Ilse van Kuilenburg

Ilse van Kuilenburg

Mijn expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Naast mijn werk als regiebehandelaar binnen een ambulante SGGZ afdeling in Zuid-Holland, heb ik afgelopen zomer (2022) mijn eigen praktijk opgezet voor Generalistische BGGZ (jeugd en volwassenen). In mijn werk heb ik kennis en ervaring opgedaan met een diversiteit aan (complexe) problematiek (bijv. trauma, verslaving, ADHD, angst, persoonlijkheidsproblematiek) en ben ik gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Daarnaast geef ik al jaren met veel plezier les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).  


Verplicht zelf aan te schaffen:

Korrelboom, K. & Ten Broeke (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk. Muiderberg: Coutinho. ISBN 9789046903810

Bögels, S.M. & Oppen, P. van (2019, 3e editie). Cognitieve therapie. Theorie en praktijk. Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789036820202

Cladder J.M., Nijhoff-Huijsse M.W.D. & Mulder G.A.L.A. (2019) Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen- oplossingsgericht, protocollair en specialistisch-.

Braet, C. & Bogels, S. (2020). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten deel 3. Amsterdam: Boom. ISBN 9789024408917

Geheimhouding videomateriaal

Tijdens de cursus heb je toegang tot auteursrechtelijk beschermd videomateriaal. Bij aanvang van de cursus vragen we je een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, waarmee je instemt het videomateriaal niet aan derden af te staan of in gebruik te geven.


Contacturen: 71,5 uur

11 online voorbereidingsbijeenkomsten: 18,5 uur

Knowingo+-app: 10 uur

Zelfstudie: 350 uur

Naar boven