Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen en volwassenen

In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. De cursus is zowel op kinderen en jeugdigen gericht, als op volwassenen.


Let op!; er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud
In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Er wordt ingegaan op de kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces, leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, (in ieder geval) de theorieën over klassieke en operante conditionering, en het cognitieve model. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten. 

In deze cursus worden vaardigheden aangereikt voor het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie en voor ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses. Ook leer je het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures, en de uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Doelstelling

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij kinderen, jeugdigen en volwassenen;
 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Werkwijze
De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Wijze van toetsing
De toetsing bestaat uit praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen, en een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus. Hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.Deel deze pagina:
aantal dagen:
14
contacturen:
100

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam Zuidoost, The Office Operators Vogelstruys Amsterdam
 1. vrijdag 21 aug 2020 van 9:00 - 16:30
 2. vrijdag 4 sep 2020 van 9:00 - 16:30
 3. vrijdag 23 okt 2020 van 9:00 - 16:30
 4. vrijdag 30 okt 2020 van 9:00 - 16:30
 5. vrijdag 6 nov 2020 van 9:00 - 16:30
 6. vrijdag 13 nov 2020 van 9:00 - 16:30
 7. vrijdag 20 nov 2020 van 9:00 - 16:30
 8. vrijdag 27 nov 2020 van 9:00 - 16:30
 9. vrijdag 4 dec 2020 van 9:00 - 16:30
 10. vrijdag 11 dec 2020 van 9:00 - 16:30
 11. vrijdag 8 jan 2021 van 9:00 - 16:30
 12. vrijdag 15 jan 2021 van 9:00 - 16:30
 13. vrijdag 22 jan 2021 van 9:00 - 16:30
 14. vrijdag 29 jan 2021 van 9:00 - 16:30
 15. vrijdag 5 feb 2021 van 9:00 - 16:30 (reservedatum)
 16. vrijdag 12 feb 2021 van 9:00 - 16:30 (reservedatum)
vol 😕
Amsterdam Zuidoost, The Office Operators Vogelstruys Amsterdam
 1. donderdag 3 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 17 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 3. donderdag 24 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 4. donderdag 29 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 5. donderdag 12 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 6. donderdag 26 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 7. donderdag 10 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 8. donderdag 7 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 9. donderdag 21 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 10. donderdag 4 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 11. donderdag 11 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 12. donderdag 4 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 13. donderdag 18 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 14. donderdag 1 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 15. donderdag 15 apr 2021 van 9:30 - 16:45 (Reservedag)
 16. donderdag 22 apr 2021 van 9:30 - 16:45 (Reservedag)
vol 😕

VGCt

geldig van 14 sep 2018—13 sep 2021
Basiscursus100Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14 sep 2018—13 sep 2021
Behandeling80Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Extra literatuurstudie50Toegekend
Herregistratie100Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Martine Onland

drs. Martine Onland

Martine Onland van Nieuwenhuizen is psychotherapeut BIG en GZ-psycholoog BIG en supervisor bij de VGCt. Ze werkt bij Het Lindehuis, praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie en systeemtherapie in Laren (NH). Binnen de praktijk ziet Martine cliënten vanuit de SGGZ, als ook vanuit de BGGZ, met een grote diversiteit aan probleemgebieden bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Haar affiniteit ligt op het gebied van kinderen en jongeren met angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen, trauma, somatisch symptoomstoornis, enuresis/encopresis, Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (ADHD) en kinderen en jongeren met een chronische of ernstige ziekte. 

Naast haar werkzaamheden in Het Lindehuis is zij een ervaren supervisor en docente.  

Literatuur 

De literatuur bestaat uit de digitale literatuur en daarnaast uit de volgende door de cursisten zelf aan te schaffen boeken:

 • J.M. Cladder, M.W.D. Nijhoff-Huijsse. G.A.L.A. Mulder, Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen, zevende gewijzigde druk 2009 ISBN 978 90 265 2222 2
 • K. Korrelboom en E. ten Broeke: Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: tweede herziene druk 2014 ISBN 9789046903810
 • S. M Bögels en P. van Oppen. Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Derde druk 2019. ISBN 978 90 36820202
 • P.J.M. Prins, J.D. Bosch, C. Braet. Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen, derde herziene druk 2018. ISBN 978 90 368 1971 8

Aanbevolen:

 • D. Greenberger en C. Padesky. Je gevoel de baas. Leer je negatieve denkpatronen veranderen. Zesde druk 2016. ISBN 9789026522826
Naar boven