Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

Deze cursus is een introductie op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een ervaringsgerichte vorm van (cognitieve) gedragstherapie die ingezet kan worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten. 

Inhoud
Deze 3-daagse cursus is een introductie op ACT. Het grootste deel van de cursus bestaat uit zelf ervaring opdoen met de zes ACT-kernprocessen. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen, leer je indicaties te stellen voor,  en een begin te maken met het toepassen van ACT-technieken. Verder leer je hoe je een ACT-behandeling kunt opbouwen en evalueren. Daarnaast krijg je informatie over de vaardigheden/houding jij zelf als ACT-therapeut nodig hebt om je verder in ACT te kunnen ontwikkelen. 

Doelstelling

 • De cursist doet kennis op over ACT is (De zes kernprocessen van psychologische inflexibiliteit en psychologische flexibiliteit) 
 • De cursist doet ervaring op met ACT-technieken,
 • De cursist doet kennis op over het opbouwen van een ACT-behandeling,
 • De cursist doet kennis op over de toepassingsgebieden van ACT.
 • De cursist leert indiceren voor een ACT-behandeling.
 • De cursist doet kennis en ervaring op m.b.t. verder ontwikkelen van ACT vaardigheden/houding.


  Werkwijze 

  De studiebelasting is: 18 contacturen, 18 uren verplichte literatuurstudie, 2 uur voor het schrijven van de eindtoets. 

  Wijze van toetsing
  Er vindt een eindtoets plaats. 

  Deel deze pagina:
  aantal dagen:
  3
  contacturen:
  18

  Geplande cursussen

  LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
  Culemborg, Unieplaza Culemborg
  1. dinsdag 25 apr 2023 van 9:30 - 16:45
  2. dinsdag 16 mei 2023 van 9:30 - 16:45
  3. dinsdag 30 mei 2023 van 9:30 - 16:45
  vol 😕

  25 apr 2023

  NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

  geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
  Diagnostiek6Toegekend
  Behandeling8Toegekend
  Extra literatuur2Toegekend
  Herregistratie18Toegekend
  Overige taken4Toegekend

  VGCt

  geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2025
  Nascholing (cgt en cgw)18Toegekend

  V & VN

  geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2023
  Scholing verpleegkundig specialisten17Toegekend

  POH-GGZ

  Nascholing praktijkondersteuners18Toegekend

  SKJ

  jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

  De cursisten zijn HBO en WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog-Generalist, Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.


  25 apr 2023

  Els de Rooij

  Els de Rooij

  Els de Rooij is geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut en supervisor/lid VGcT. Ze is ruim 20 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Lange tijd is ze werkzaam geweest in de specialistische GGZ (specialisatie jeugd en jongvolwassenen). Momenteel werkt ze, naast de praktijk Els de Rooij in Culemborg, bij de Psychologen Praktijk Perspectief in Culemborg. Naast haar werk in beide praktijken geeft ze les in het postdoctoraal onderwijs en is ze co auteur van ACT your way en ACT in Balans.


  Zelf aan te schaffen: 

  Harris, R. (2020) Acceptatie en Commitment therapie in de praktijk. Herziene editie. Hogrefe Uitgevers. ISBN 9789492297327

  Overige artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing 


  Contacturen: 18 uur

  Zelfstudie: 11 uur

  Naar boven