Diagnostiek en behandeling van trauma bij kinderen en jeugdigen

In deze cursus leer je uitgebreide theoretische en praktische kennis over diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij kind en jeugd.

Inhoud 

Er wordt ingegaan op definities rondom trauma, risico en beschermende factoren van PTSS en vroegkinderlijke traumatisering. Er wordt aandacht besteed aan psycho-educatie en het opzetten van een traumabehandeling inclusief behandelplan en het in kaart brengen van vermijding en veiligheidsgedrag.  

In deze cursus worden vaardigheden aangereikt om traumaklachten te signaleren en te  behandelen bij kind en jeugdigen. Startend met het herkennen en diagnosticeren van PTSS, het geven van goede psycho-educatie en opzetten van een behandelplan. De verschillende verwerkingstechnieken en vaardigheden komen aan bod. Daarnaast de indicatiestelling en wanneer welke techniek de meeste voorkeur heeft. Er wordt stilgestaan bij de diagnostiek en behandeling van dissociatieve problematiek. Tot slot is er aandacht voor zelfzorg.  

 

Wijze van kennisoverdracht 

De cursus zal bestaan uit een theoretische uiteenzetting door de docent en wordt visueel ondersteund met o.a. filmmateriaal. Er worden diverse werkvormen ingezet waarbij er een actieve houding van de cursisten wordt verwacht. Er zal ruimte zijn voor literatuurbespreking, groepsdiscussie en voor het oefenen van vaardigheden in groepjes o.a. middels rollenspellen. De cursist wordt gevraagd eigen casuïstiek in te brengen.  

 

Doelstelling 

Na afloop van de cursus; 

·     Zijn cursisten op de hoogte van het protocol voor classificatie, screening en diagnostiek van trauma- en stressorgerelateerde & dissociatieve stoornissen 

·     Hebben cursisten kennis van de belangrijkste instrumenten voor (differentiaal)diagnostisch onderzoek van trauma gerelateerde alsook dissociatieve stoornissen 

·     Hebben cursisten vaardigheden en tools in handen om een adequate traumabehandeling op te zetten en uit te voeren

·     Kunnen cursisten omgaan met dissociatie

·     Hebben cursisten kennis van de indicatiestelling en de verschillende verwerkingstechnieken  

·     Zijn cursisten alert op de signalen van kindermishandeling tijdens het diagnostisch proces 

·     Hebben de cursisten stil gestaan bij zelfzorg en het belang daarvan. 

 

 

 

DagDatumTijden
115 september 20239:30 - 16:45
229 september 20239:30 - 16:45
313 oktober 20239:30 - 16:45
4 3 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 31 aug 2020—30 aug 2023
Behandeling8Toegekend
Diagnostiek8Toegekend
Overige taken8Toegekend
Extra literatuurstudie7Toegekend
Herregistratie24Toegekend

SKJ

Jeugd- en gezinsprofessionals24Toegekend

Academisch of postacademisch geschoolde hulpverleners in de richting van psychologie of orthopedagogiek, die meer willen weten over trauma; de diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en verwerkingstechnieken bij kind en jeugd. 

Fenna Appelman

Fenna Appelman

Fenna Appelman, Orthopedagoog Generalist. Heeft ruim 15 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening. Op dit moment is ze werkzaam bij Koeljeugdzorg &JGGZ, daar is ze onderdeel van het specialistische ambulante team en (regie)behandelaar binnen de JGGZ. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor hulp aan volwassenen en supervisie (NVO-NIP-SKJ). Haar interesse ligt op het gebied van trauma en de gevolgen daarvan. Ze is EMDR practitioner, opgeleid in BEPP, EFT (smarttapping), Slapende honden wakkermaken! CGT, waaronder Write Junior.

Verplicht zelf aan te schaffen:

Struik, A. (2016). Slapende honden? Wakker maken! Een behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen.*

Er is onlangs een nieuwe druk verschenen (2021). Als je de tweede druk nog niet hebt aangeschaft, adviseren we je de derde druk te kopen. 

Overige artikelen worden online beschikbaar gesteld.

Naar boven