Vervolgcursus: Cognitieve gedragstherapie bij het jonge kind

Interventies gericht op hechting en speltherapie

Deze vervolgcursus is ontwikkeld voor de psychologen en pedagogen die de basiscursus hebben afgerond en zich willen specialiseren in het werken met jonge kinderen.

Inhoud

Deze vervolgcursus richt zich op hechting bij het jonge kind en hoe de hechting de dynamiek tussen de persoon en de ander ontwikkelt tot schemata.

Dit betekent dat de cursus zich in het eerste deel richt op de hechting, de systemische werkwijze van een gedragstherapeut die werkt met jonge gezinnen.

Daarnaast richt de cursus zich op speltherapie. De visie op speltherapie, het werken als gedragstherapeut in de speelkamer en het oefenen in vaardigheden voor de beginnende speltherapeut. Specifiek wordt er aandacht besteed aan schematherapie in de speelkamer.

Kernpunten cursus

De volgende onderwerpen komen aan bod:

·      Verdiepende kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;

·      Kennis over hechting binnen een cognitief gedragstherapeutisch kader

·      Opstellen van micro- en macroanalyses bij hechtingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek

·      Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en een adequate therapeutische                         werkrelatie bij complexe patiënten.  

·      Vaardigheden ontwikkelen als therapeut bij specifieke (gedragstherapeutische) interventies bij                               gedesorganiseerde hechting

·      Vaardigheden ontwikkelen bij interventies gericht op disfunctionele opvattingen en kernovertuigingen.

·      Kennis over ontwikkeling van spel bij kinderen

·      Visie over speltherapie en gedragstherapie

·      Vaardigheden ontwikkelen als therapeut om diverse problemen te behandelen in de speelkamer


Werkwijze

Tijdens de cursus wordt grotendeels tijd besteed aan de specifieke gedragstherapeutische en cognitieve technieken. Naast kennisoverdracht d.m.v. presentatie zal veel gebruik gemaakt worden van demonstratie en rollenspel. Er zal tevens gebruikt gemaakt worden van (ingebrachte) casuïstiek.  De cursisten gaan de specifieke vaardigheden oefenen om hun therapeutische vaardigheid te vergroten.

Voorafgaand aan de cursus dien je een opname te maken van een spelsessie.


Doelstelling

Na afloop van de cursus:

1.     heeft de cursist inzicht en de basisvaardigheid in het werken met ouders en kinderen met verstoorde          hechting

2.     heeft de cursist inzicht in indicatiestelling bij kinderen met verstoord en gedesorganiseerd hechtingsgedrag

3.     heeft de cursist kennis over de verschillende technieken die gebruikt kunnen worden op US/UR niveau betreffende zelfbeeld en schema’s

4.     heeft de cursist vaardigheden ontwikkeld om binnen een CGT behandeling te werken aan zelfbeeld en schema’s.

5.     heeft de cursist vaardigheden ontwikkeld om in de speelkamer te werken

6.     kan de cursist de geleerde technieken toepassen in de eigen praktijk;

7.     kan de cursist op grond van (gedragstherapeutische) diagnostiek en indicatiestelling een individueel            behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;

8.     kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.


DagDatumTijden
115 september 20239:30 - 16:45
229 september 20239:30 - 16:45
313 oktober 20239:30 - 16:45
410 november 20239:30 - 16:45
524 november 20239:30 - 16:45
6 8 december 20239:30 - 16:45
719 januari 20249:30 - 16:45
8 2 februari 20249:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 1 okt 2020—30 sep 2023
Behandeling20Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Overige taken10Toegekend
Herregistratie50Toegekend
Extra literatuurstudie50Toegekend

DAIMH

Herregistratie IMH12Toegekend

Deze cursus is bedoeld voor psychologen/ pedagogen die de opleiding tot gedragstherapeut volgen bij de VGCt en mogelijk (ook) een orthopedagoog generalistenopleiding volgen bij de NVO, de route voor kinder- en jeugdpsycholoog specialist bij het NIP en voor de SKJ registratie. Uitgangspunt is dat er voldoende kennis aanwezig is van ontwikkelingspsychologie en gedragstherapie. 

Manon Mostert-Uijterwijk

Manon Mostert-Uijterwijk

Manon Mostert-Uijterwijk is klinisch psycholoog/psychotherapeut/IMH specialist en praktijkopleider. Daarnaast is zij ruim 15 jaar supervisor bij de VGCT, NIP, NvP en de VKJP, DAIMH en, ook voor de BIG opleidingen (GZ, PT en KP)

Manon heeft haar opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut gedaan bij de Bascule. Daarna heeft ze gewerkt bij het UMC te Utrecht, en bij Rivierduinen. Ze is een eigen afdeling begonnen die onder Forta en later Virenze eis gevallen. De laatste jaren is ze werkzaam bij Prodeba, een kleine SGGZ instantie. Ze is daar ook P-opleider voor de GZ en KP opleiding.

Ze heeft verschillende artikelen en protocollen geschreven waaronder “ik ben oke”, een protocol voor negatief zelfbeeld.


Literatuur

De cursisten dienen bekend te zijn en in het bezit te zijn van:

>    Korrelboom, C.W., Broeke, E. ten (2014), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Bussum: Coutinho,

>    Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., & Hamelink, H., (2008)   Cognitieve therapie: de basisvaardigheden. Amsterdam: Boom, ISBN 978 90 850 65999. 

>    Cladder, H. e.a. (2018) Methoden en technieken van gedragstherapie bij  kinderen en jeugdigen, BSL, 2018,

Aan te schaffen literatuur voor deze cursus

>    Nelleke van der Boon; modified interaction guidance; interventie bij gedesorganiseerde hechting en trauma (2017) ISBN: 9789036818568

>    Cladder, Nijhoff-Huysse en mUlder Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen (2020) ISBN 978-90-430-3675-7

Aanvullende literatuur (artikelen) worden als bijlagen van dit draaiboek aangeboden via de leeromgeving

Contacturen: 50 uur

Zelfstudie: 30 uur

Naar boven