Vervolgcursus MBCT en ACT (VGCt 50 uur)

Hoe past MBCT in de het cognitief-gedragstherapeutisch proces en hoe pas ik deze methode toe binnen mijn behandelingen? Wat zijn de diverse ACT technieken en wat is de wetenschappelijke onderbouwing van deze methodiek? 

Inhoud

De cursus heeft naast een experiëntieel karakter ook een stevige theoretische ondergrond voor wie wil werken met technieken uit de derde generatie. De verbinding met het cognitief-gedragstherapeutische proces, de verklarende diagnostiek en aangrijpingspunten vanuit de holistische theorie of casusconceptualisatie worden gelegd samen met het aanleren van de therapeutische technieken. Een onderbouwde inschatting kunnen maken van wanneer je wat en bij wie doet naast een lopende CGT-behandeling staat centraal.

Daarnaast ligt de nadruk erop om kritisch en vanuit een wetenschappelijk oogpunt te blijven nadenken over het toepassen van de aangeleerde technieken. Zowel MBCT en ACT hebben inmiddels een uitgebreide geschiedenis als evidence-based behandeling bij diverse stoornissen (o.a. depressie, verslaving, angst en stressgerelateerde stoornissen). 

Doelstelling

 • Inzicht krijgen en basisvaardigheid opdoen in MBCT, dit ook kunnen toepassen in groepsvorm en individueel; 
 • Uitvoeren van verschillende onderdelen van het MBCT protocol en uitleggen wat er op verschillende niveaus (neurobiologisch, psychologisch en gedragsmatig) verandert;
 • Inzicht krijgen en basisvaardigheid opdoen in ACT, dit ook kunnen toepassen in groepsvorm en individueel;
 • Volgen van het ACT protocol, uitvoeren van de verschillende onderdelen en diverse ACT technieken toepassen. 

Werkwijze

Theoretische achtergrond en het bespreken van literatuur wordt afgewisseld met praktische oefeningen (met jezelf, mede-cursist en cliënt). 

Wijze van toetsing

 • Het MBCT-gedeelte wordt afgesloten met een toets waarin de geleerde technieken en begrippen geïntegreerd terugkomen. 
 • Het ACT-gedeelte wordt afgesloten met een casusverslag. 
DagDatumTijden
115 mei 202310:00 - 17:00
2 (Deze lesdag is online via ZOOM!)22 mei 202310:00 - 17:00
3 (Deze lesdag is online via ZOOM!)12 juni 202310:00 - 17:00
426 juni 202310:00 - 17:00
5 (Deze lesdag is online via ZOOM!) 4 september 202310:00 - 17:00
618 september 202310:00 - 17:00
7 (Deze lesdag is online via ZOOM!)16 oktober 202310:00 - 17:00
830 oktober 202310:00 - 17:00

VGCt

geldig van 15 mei 2023—14 mei 2026
Vervolgcursus50In aanvraag

FGzPt

geldig van 15 mei 2023—14 mei 2026
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en klinisch (neuro)psycholoog35In aanvraag
 • Behandelaars met een WO-opleiding (Psychologie, Sociale Wetenschappen of Geneeskunde).
 • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.
 • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) en die de basisopleiding CGt hebben afgerond.
 • Leden van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) die deel willen nemen aan de opleiding als nascholing.
Frederiek Stapel

Frederiek Stapel

Verplicht zelf aan te schaffen: 

 • Zindel V. Segal, Mark Williams, John Teasdale (2013). Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie. Nieuwezijds B.V. (ISBN 9789057123894)
 • A-Tjak, J. (2015). Acceptance & Commitment Therapy, Theorie en praktijk, tweede herziene druk. Bohn Stafleu en Van Loghum (ISBN 9789036804967)
 • Hayes, S.C.(2020). De kracht van psychologische flexibiliteit. Richt je meer op de dingen die er voor jou toe doen. Hogrefe (ISBN 9789492297129)

De volgende bijlagen zijn verplicht:

 • Simon B. Goldberg, Raymond P. Tucker, Preston A. Greene, Richard J. Davidson, David J. Kearney & Tracy L. Simpson (2019): Mindfulness-based cognitive therapy for the treatment of current depressive symptoms: a meta-analysis, Cognitive Behaviour Therapy
 • Acceptance and Mindfulness in Cognitive Behavior Therapy: Understanding and Applying the New Therapies (2011). H 8 Behavioral activation in the context of “ third wave” therapies. Martell & Kanter (p. 193-210) en H11 Mindfulness and Acceptance, Hofmann et al. (p. 267-291)
 • in: Process-Based CBT The Science and Core Clinical Competencies of Cognitive Behavioral Therapy (2018). H23 Cognitive Defusion. J.T. Blackledge (351-361) H 26 Mindfulness Practice , R Baer (p 389-403) ) S. Hofmann & S. Hayes.
 • Gijs Jansen/Tim Batink (2014). Time to ACT. Hoofdstuk 1: inleiding (p.14-42)
 • Filip Raes (2015). De derde generatie CGT; een vloek of een zegen. Gedragstherapie 48 nummer 1.
 • A-Tjak, J.G.L, Morina, N., Topper, M. & Emmelkamp, P.M.G.(2015) A metaanalysis of the efficacy of acceptance and commitment therapy for clinically relevant mental and physical health problems. Psychotherapy and Psychosomatics. 84. 30-36.
 • Daniel J. Moran/Patricia A. Bach (2020). Committed Action in Practice. Hoofdstuk 9: Blending Evidence Based Approaches with ACT.
 • Gijs Jansen/Tim Batink (2014). Time to ACT. Hoofdstuk 12: Functionele diagnostiek; ACT casusconceptualisatie (p. 378-411)
Naar boven