Psychodiagnostiek bij adolescenten en jong-volwassenen

Het doen van psychodiagnostiek bij adolescenten omvat veel meer dan de afname van een aantal testen. De verwijzer, de jongere en vaak ook de ouders spelen allemaal een rol in het diagnostisch proces. Wanneer gebruik je welke testen of vragenlijsten bij deze specifieke doelgroep? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?

Inhoud 

▪      plaatsen van de aanmeldingsklacht in de kind-/adolescentiefase. 

▪      het formuleren van onderzoeksvragen, bespreken van verwachtingen en het opstellen van hypotheses.

▪      interpretatie van intelligentieonderzoek met de WISC-V/WAIS. 

▪      interpretatie en integratie van resultaten sociaal-emotioneel onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. 

▪      herkennen van signalen van mogelijke psychiatrische problematiek en betrekken van de systeemtheorie.

▪      belangrijke aandachtspunten bij de verslaglegging en het adviesgesprek. 

▪      privacyrechten jeugdigen, jong-volwassenen en ouders (NIP beroepscode en WBGO). 

Het materiaal dat wordt besproken in het kader van intelligentie-onderzoek is specifiek voor jeugdigen en (jong-)volwassenen.

Doelstelling                                                                           

Deze cursus biedt een algemene inleiding over de voorbereiding, uitvoering, interpretatie en rapportage van psychodiagnostisch onderzoek en over advisering op basis van dit onderzoek. Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een duidelijk beeld van de verschillende onderdelen en fasen van een onderzoek en weten ze welke instrumenten t.b.v. welk onderzoek ingezet kunnen worden en hoe de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden. Ze hebben handvatten gekregen voor toepassing in de eigen diagnostische praktijk.

 Werkwijze

Bovengenoemde onderwerpen zullen uitgediept worden en er wordt divers onderszoeksmateriaal besproken op basis van casuïstiek. Er wordt geoefend met de interpretatie van de WISC-V/WAIS, evenals met de interpretatie en integratie van overige psychologische tests. Er wordt gebruik gemaakt van een DVD om het specifieke van het werken met adolescenten te onderstrepen en eventueel te oefenen met een observatieopdracht. Indien wenselijk kunnen de cursisten kennis maken met een paar systeemdiagnostische technieken. Cursisten worden van harte uitgenodigd zelf casuïstiek in te brengen.

DagDatumTijden
1 (Deze lesdag is online via ZOOM!)20 september 20239:30 - 16:45
2 (Deze lesdag is online via ZOOM!) 4 oktober 20239:30 - 16:45
3 (Deze lesdag is online via ZOOM!)18 oktober 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 17 feb 2021—16 feb 2024
Diagnostiek18Toegekend
Herregistratie18Toegekend
Extra literatuur3Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

V Logo

ECTS punten t.b.v. logo verklaring1Toegekend

Psychologen en pedagogen, werkzaam in de (jeugd-)GGZ, de jeugdhulpverlening en/of het (speciaal) onderwijs, die zichzelf op het gebied van de psychodiagnostiek willen bijscholen en die weinig ervaring hebben in het zelf verrichten van diagnostisch onderzoek bij jeugdigen en jong-volwassenen.

Marina Reijns

Marina Reijns

Marina Reijns is klinisch psycholoog en werkt ruim 30 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De eerste 20 jaar in het brede veld van de algemene psychiatrie en binnen de klinische, dagklinische en poliklinische setting. De laatste 8 jaar werkt Marina in een psychotraumacentrum met vooral complex trauma. Daarnaast geeft Marina bijna 20 jaar les op het brede terrein van de psychopathologie en diagnostiek bij kinderen en jongeren. Vooral het neuropsychologisch onderzoek bij jongeren is haar stokpaardje.

Zelf aan te schaffen boek:

Schalkwijk, F. Diagnostiek in de praktijk, een psychodynamische handleiding voor beginnende hulpverleners, Boompsychologie, 2015. 

Overige artikelen worden aangeboden via de digitale omgeving van King nascholing 

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven