Webinar: Traumasensitief Lesgeven in Coronatijd

Webinar Traumasensitief Lesgeven in coronatijd.

Vanaf 11 mei gaan kinderen in het (Speciaal) Basisonderwijs weer naar school. Voor sommige kinderen kan de periode dat ze thuis waren traumatiserend zijn geweest en de effecten daarvan zijn niet weg als ze weer naar school gaan. Voor andere kinderen, die het al eerder moeilijk hadden en die al in een traumatiserende of stressvolle situatie zaten en al psychische klachten hadden, zullen de klachten door deze periode nog meer toenemen. Uit de vele telefoontjes naar de Kindertelefoon is gebleken dat door het lang thuis zitten van ouders en kinderen de stress in huis toeneemt en er meer sprake is van huiselijk geweld.

Nu de kinderen weer naar schoolgaan zal de taak van de leerkracht complexer worden. Naast het oppakken van de lesstof en het naleven van de corona-regels, is het heel belangrijk zijn dat er ook aandacht is voor het welbevinden van de leerlingen. Sommige leerlingen kunnen niet zonder meer de lesstof oppakken.  Ze zullen kenmerken laten zien van het meegemaakt hebben van een ingrijpende traumatische situatie.

Tijdens deze webinar wordt meer informatie gegeven over het leren herkennen van de kenmerken en de gevolgen van een trauma bij basisschoolkinderen. Trauma beïnvloedt langdurig de ontwikkeling van het brein, het gedrag, het leerproces, het zelfbeeld en de relaties met anderen.

Hoe je hier in de klas mee om kan gaan noemen we: Traumasensitief lesgegeven. Thema’s als het creëren van veiligheid en gezonde relaties in de klas worden besproken evenals het bevorderen van een goede zelfregulatie van de leerling. Ook is het van belang dat de leerkracht goed voor zichzelf blijft zorgen in deze complexe situatie.  

 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
1
contacturen:
2

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
drs. Audrey Buerman

drs. Audrey Buerman

Audrey Buerman is sinds 1985 werkzaam als psychotherapeut. Zij is sinds die tijd werkzaam in zowel het werkveld van de kind- en jeugd-GGZ, als in de GGZ voor volwassenen. Ze heeft zich sinds 2000 gespecialiseerd als traumatherapeut. Ze maakt in haar behandeling gebruik van EMDR en andere vormen van traumabehandeling. Op dit moment werkt zij bij een kleine GGZ-instelling als psychotherapeut voor kind, jeugd en volwassenen. Regelmatig gaat ze naar Kenia om zich daar in te zetten voor de psychologische behandeling van kinderen in de sloppen. Daarnaast doet ze psychologisch onderzoek bij het iMMo bij vermoede slachtoffers inhumane behandeling. 

drs. C..H.M. Stolk-Steenbrink

drs. C..H.M. Stolk-Steenbrink

Karien Stolk is kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP en psychotraumatherapeut. Zij is sinds 1985 werkzaam en vanaf die tijd is zij in het kind en jeugd werkveld in veel sectoren als behandelaar werkzaam geweest, zoals het Speciaal Onderwijs, de jeugd-GGZ en de Verslavingszorg. Zij heeft zich gespecialiseerd in traumabehandeling door middel van EMDR, cognitieve gedragstherapie en schematherapie bij ernstig getraumatiseerde jongeren. Zij werkt nu als traumabehandelaar binnen de Jeugdzorg Plus. Karien is supervisor VGCt en NIP Kind en Jeugd en supervisor EMDR i.o. 

Naar boven