Vervolgcursus gedragstherapie: De therapeutische relatie bij adolescenten en (jong)volwassenen bij persoonlijkheidsproblematiek in wording

Deze cursus is een erkende vervolgcursus (50 uur ) VGCt

Na het volgen van deze cursus heb je als persoon handvatten en vaardigheden om met meer zelfvertrouwen, durf en inzicht de therapeutische relatie vorm te kunnen geven.

Inhoud

In deze cursus wordt na een casusconceptualisatie voor persoonlijkheidsproblematiek bij adolescenten en (jong)volwassenen en een algemene inleiding in theoretische modellen  om de therapeutische relatie vorm te geven, en de gedragstherapeutische relatie in het bijzonder, achtereenvolgens nader ingegaan op:

  • Hoe je gezonde delen kan versterken (vanuit een m.n neurobiologisch perspectief, met aandacht voor dialectische gedragstherapie)
  • Hoe je overlevingsdelen kan helpen loslaten (vanuit o.a. een schemagericht perspectief)
  • Hoe je traumadelen kan helpen integreren (vanuit o.a. een lichaams- emotie- en verwerkingsgerichte CGT-trauma-benadering)

In deze cursus wordt door middel van literatuurbespreking en theoretische reflectie en vooral door ervaringsoefeningen, rollenspelen en (peer)feedback uitgebreid stilgestaan bij de verschillende aspecten van de therapeutische relatie in psychotherapie in het algemeen en de gedragstherapie in het bijzonder.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de literatuur van de verschillende vormen van psychotherapie over de therapeutische relatie, van verschillende oefeningen die het vermogen tot het vormgeven van bovenstaande aspecten bevorderen, waaronder mindfulness, mentaliseren en systemisch waarnemen.

Doel

Doel van de cursus is dat de cursist, handvatten en vaardigheden aanleert om als persoon met meer zelfvertrouwen, durf en inzicht de therapeutische relatie vorm te kunnen geven. Hij of zij zal een casusconceptualisatie kunnen maken van de therapeutische relatie. Hij of zij zal op attitudeniveau interventies kunnen inzetten. Hij of zij zal oefenen met het hanteren van conflicten en weerstand in de behandeling. Hij of zij zal meer inzicht krijgen in zijn eigen valkuilen, grenzen en mogelijkheden in de therapeutische relatie.


Werkwijze

In de bijeenkomsten: Literatuurbespreking, PPT-presentaties, rollenspelen, videomateriaal (ervaren therapeuten aan het werk)

Voor de bijeenkomsten: lezen literatuur en voorbereiding van een aantal discussiepunten per bijeenkomst, alsmede aangegeven huiswerk (maximaal 1 dag) van te voren opsturen aan zielsbelang@icloud.com (verplicht).

 

Toetsing

Video van 10 minuten met een interventie op het niveau van de therapeutische relatie om tot een corrigerende emotionele ervaring te komen bij de client op de laatste bijeenkomst te presenteren waarop feedback van de docent en medecursisten volgt.

De feedback heeft betrekking op de toepassing van de geleerde vaardigheden in de praktijk.

 

Studiebelasting

50 lesuren, 150 uur zelfstudie


 

aantal dagen:
8
contacturen:
50

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 20 Toegekend
Behandeling 30 Toegekend
Herregistratie 50 Toegekend
Extra literatuurstudie 6 Toegekend

VGCt

Vervolgcursus 50 In aanvraag


(Ortho) pedagogen, psychologen, gedragstherapeuten (in opleiding), klinisch psychologen (i.o), psychotherapeuten (i.o).

drs. Walter de Vries

Drs. Walter de Vries is supervisor van de VGCT en geeft al 10 jaar lang meerdere basis- en vervolgcursussen gedragstherapie incompany en bij diverse opleidingsinstituten, waaronder over trauma en over de therapeutische relatie. Hij werkt in eigen opleidings-, onderwijs- en psychotherapiepraktijk Zielsbelang in Culemborg (www.zielsbelang.nl) en geeft daar psychotherapie, coaching, supervisie (VGCT/NVP) en leertherapie(-groepen).

drs. Walter de Vries

De volgende literatuur dien je zelf aan te schaffen: 

Hafkenscheid, A. – De therapeutische relatie, de Tijdstroom, Utrecht 2014, ISBN 9789058982568

Southam-Gerow, M.A.  -   Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten, Hogrefe: Amsterdam, 2013 ISBN 97809079729876

Baljon, M. En Geuzinge R. (red) – Echo’s van Trauma, Amsterdam: Boom, 2017, ISBN: 9789024409051

Naar boven