Verdiepingscursus Systeemtherapie 72 uur

Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG, dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG. U dient bijvoorbeeld óf de Inleiding Systeemtherapie van 60 uur te hebben gevolgd.

De basismodule Systeemtherapie Vervolg van 72 uur (60 uur vervolg en 12 uur wetenschap)  vormt samen met de basismodule Systeemtherapie Inleidende deel van 60 uur de Theoretische basis Systeemtherapie van 132 uur.

Aan het einde van de 132 uur  ben je in staat zelfstandig systeemtherapieën uit te voeren. Je bent in staat om interventies vanuit verschillende perspectieven (o.a  narratief perspectief, hechtingsperspectief, oplossingsgerichte perspectief) toe te passen, binnen partnerrelatietherapie en gezinstherapie. Supervisie en leertherapie vormen onderdeel van de totale opleiding tot systeemtherapeut NVRG.

Doelstelling

De cursisten kennen inhoud en betekenis van de centrale begrippen uit de systeemtheorie en zij kunnen deze toepassen in de praktijk. In het vervolgdeel staan meta- en basiscompetenties centraal die van belang zijn bij het initiëren, uitvoeren en afsluiten van systeemtherapie. Hierbij  is aandacht voor het uitbreiden van kennis, vaardigheden op het gebied van:

 • -Het beschrijven van sociale systemen in termen van structuur, organisatie en interactieprocessen.
 • -De opbouw van het therapieproces c.q. hulpverleningsproces.
 • -Belangrijke levensgebeurtenissen kunnen begrijpen in de levenscyclus van een gezin en in de sociaal culturele context.
 • -Het toepassen van basistechnieken, specifieke methodieken en interventies.
 • -Het hanteren van impasses in de behandeling en voor ethische dilemma’s.
 • -Systemische diagnostiek  
 • -Het opstellen van circulaire werk-hypothesen.
 • -Het opbouwen van een werkrelatie en werken vanuit meervoudige partijdigheid
 • -Breuken in de werkrelatie met systeemleden
 • -Het creëren van een feedbackcultuur, voor non-specifieke therapiefactoren,

Werkwijze

Er wordt een lesprogramma geboden waarin het opdoen van kennis en vaardigheden centraal staat. Daarnaast is in de vervolgcursus ruim aandacht voor de persoon van de therapeut aangezien de therapeut het belangrijkste instrument is in de behandeling en zelf ook een ontwikkeling doormaakt die betekenis heeft in het proces.

Ook wordt er aandacht besteed aan het team en de organisatie aangezien zij belangrijk zijn voor de context waarin de systeemtherapeut zijn/haar werk doet.

In de cursus is ervoor gekozen in de eerste les verbinding te maken met de opgedane kennis in de basismodule  Systeemtherapie Inleidende deel van 60 uur. Basisbegrippen uit de systeemvisie worden in deze les opgefrist. 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
12
contacturen:
72

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, nog niet bekend
 1. woensdag 6 sep 2023 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 13 sep 2023 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 27 sep 2023 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 11 okt 2023 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 1 nov 2023 van 9:30 - 16:45 (Wetenschapsmodule door Henk Pijnenburg)
 6. woensdag 15 nov 2023 van 9:30 - 16:45 (Wetenschapsmodule door Henk Pijnenburg)
 7. woensdag 22 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 8. woensdag 6 dec 2023 van 9:30 - 16:45
 9. woensdag 20 dec 2023 van 9:30 - 16:45
 10. woensdag 10 jan 2024 van 9:30 - 16:45
 11. woensdag 17 jan 2024 van 9:30 - 16:45
 12. woensdag 31 jan 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

6 sep 2023

NVRG

geldig van 2 sep 2020— 2 sep 2025
Erkend als opleiding basismodule vervolgdeel (nr. D20014)60Toegekend

NVRG

geldig van 6 jan 2020— 6 jan 2025
Erkend als opleiding: wetenschapsmodule wio (nr.D19029)12Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 28 jan 2022—27 jan 2025
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Extra literatuurstudie35Toegekend
Herregistratie72Toegekend
Overige taken22Toegekend

FGzPt

geldig van 10 jan 2022— 9 jan 2025
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog72Toegekend

V & VN

geldig van 18 jan 2023—17 jan 2024
Scholing verpleegkundig specialisten72Toegekend

Psychologen, GZ-psychologen (i.o), klinisch psychologen (i.o.) psychiaters (i.o) HBO opgeleiden met relevante vooropleiding en met VO of Master, pedagogen, psychotherapeuten, artsen.

Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG, dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG. U dient bijvoorbeeld óf de Inleiding Systeemtherapie van 60 uur te hebben gevolgd.

Deze verdiepingscursus kan ook als cursus op zichzelf worden gevolgd. Zonder de inleiding of de STW cursus te doen, kun je deze cursus dus ook volgen. Is dit het geval, neem dan eerst even contact met ons op. Wij gaan dan samen met de docent je inschrijving beoordelen. Je komt dan niet in aanmerking voor de accreditatiepunten bij de NVRG.

6 sep 2023

Henk Pijnenburg

Henk Pijnenburg

Henk Pijnenburg is klinisch psycholoog. Hij was van 1973 t/m 2003 verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en tot oktober 2012 werkzaam als clinicus in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Triversum in Alkmaar en de Bascule in Amsterdam. Henk is betrokken bij de opleiding tot GZ-Psycholoog en orthopedagoog-generalist, lid van de beroepsverenigingen NIP en NVO, en van de specialistische verenigingen VGCt en NVRG. Hij is zeer geïnteresseerd in het empirisch onderzoek binnen het domein van de systeemtherapie.

Monique van der Ven

Monique van der Ven

Monique van der Ven is GZ-psycholoog, systeemtherapeut, supervisor & docent NVRG, EFT-therapeut. Het systemisch kijken, denken en handelen heeft vanaf het begin van haar carrière centraal gestaan. Monique heeft gewerkt binnen (dag)klinische en ambulante instellingen voor jeugdhulpverlening en GGZ. Met volwassenen, adolescenten, (jonge) kinderen en hun gezinnen.Ook hield zij zich bezig met zorgvernieuwing, kwaliteits- en programma-ontwikkeling vanuit het systeemtheoretisch kader. 

Ze werkt bij MoleMann Mental Health in Amsterdam en heeft een eigen praktijk voor supervisie en consultatie. Ze is docent systeemtherapie binnen de opleiding voor Klinisch Psychologen en erkend TTC-gever NVRG.


Verplichte literatuur

• Handboek Systeemtherapie (2014): A.Savenije J. van Lawick, E.Reijmers, Utrecht: de Tijdstroom.

• Peter Rober; samen in gezinstherapie, eerste druk oktober 2017, ISBN 9789463370691

• Wetenschapsmodule: Zuuren, F.J. (2010). Klein Methodenboek klinische en gezondheidspsychologie. Amsterdam: VU University Press. ISBN 978 90 8659 426 9

Overige literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing


Contacturen: 72 uur

Zelfstudie: 40 uur

Naar boven