Verdiepingscursus Systeemtherapie (72 uur)

Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG, dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG. 

De basismodule Systeemtherapie Vervolg van 72 uur (60 uur vervolg en 12 uur wetenschap) maakt deel uit van de Theoretische basis Systeemtherapie van 132 uur, samen met de basismodule Systeemtherapie Inleidend deel van 60 uur. Na het afronden van de 132 uur durende opleiding, bent u in staat om zelfstandig systeemtherapieën uit te voeren, en kunt u interventies vanuit verschillende perspectieven toepassen (bijvoorbeeld het narratieve perspectief, het hechtingsperspectief en het oplossingsgerichte perspectief) in partnerrelatietherapie en gezinstherapie. Supervisie en leertherapie zijn belangrijke onderdelen van de totale opleiding tot systeemtherapeut NVRG.

Doelstelling

De cursisten kennen inhoud en betekenis van de centrale begrippen uit de systeemtheorie en zij kunnen deze toepassen in de praktijk. In het vervolgdeel staan meta- en basiscompetenties centraal die van belang zijn bij het initiëren, uitvoeren en afsluiten van systeemtherapie. Hierbij  is aandacht voor het uitbreiden van kennis, vaardigheden op het gebied van:

 • -Het beschrijven van sociale systemen in termen van structuur, organisatie en interactieprocessen.
 • -De opbouw van het therapieproces c.q. hulpverleningsproces.
 • -Belangrijke levensgebeurtenissen kunnen begrijpen in de levenscyclus van een gezin en in de sociaal culturele context.
 • -Het toepassen van basistechnieken, specifieke methodieken en interventies.
 • -Het hanteren van impasses in de behandeling en voor ethische dilemma’s.
 • -Systemische diagnostiek  
 • -Het opstellen van circulaire werk-hypothesen.
 • -Het opbouwen van een werkrelatie en werken vanuit meervoudige partijdigheid
 • -Breuken in de werkrelatie met systeemleden
 • -Het creëren van een feedbackcultuur, voor non-specifieke therapiefactoren,

Je leert ook hoe interventies per fase in de therapie een andere betekenis krijgt.

Daarnaast kan de cursist reflecteren over eigen houding en positie.

De cursisten leren relevante begrippen en vaardigheden om publicaties over wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en kritisch te beoordelen. 

Werkwijze

Er wordt een lesprogramma geboden waarin het opdoen van kennis en vaardigheden centraal staat. Daarnaast is in de vervolgcursus ruim aandacht voor de persoon van de therapeut aangezien de therapeut het belangrijkste instrument is in de behandeling en zelf ook een ontwikkeling doormaakt die betekenis heeft in het proces.

Ook wordt er aandacht besteed aan het team en de organisatie aangezien zij belangrijk zijn voor de context waarin de systeemtherapeut zijn/haar werk doet.

Toets

De cursus wordt afgerond met een toets. De toets biedt de mogelijkheid te reflecteren over hetgeen er is geleerd. De toets is een integratiemoment van leerervaringen. 

Aanwezigheid

Het werkt natuurlijk het prettigst als je alle dagen aanwezig bent. Het kan gebeuren dat je door een overmachtsituatie niet aanwezig kan zijn. Als je 6 lesuren afwezig bent, dan heeft dat geen consequenties. Mocht je meer dan 6 lesuren afwezig zijn, dan maak je een inhaalopdracht die de stof van de gemiste lesuren behandelt. Je mag maximaal 12 lesuren afwezig zijn. 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
12
contacturen:
72

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
WTC Utrecht Utrecht
 1. vrijdag 22 sep 2023 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 13 okt 2023 van 9:30 - 16:45 (Wetenschapsmodule door Henk Pijnenburg(Online via ZOOM!))
 3. vrijdag 27 okt 2023 van 9:30 - 16:45 (Wetenschapsmodule door Henk Pijnenburg(Online via ZOOM!))
 4. vrijdag 17 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 5. vrijdag 24 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 6. vrijdag 8 dec 2023 van 9:30 - 16:45
 7. vrijdag 22 dec 2023 van 9:30 - 16:45
 8. vrijdag 12 jan 2024 van 9:30 - 16:45
 9. vrijdag 19 jan 2024 van 9:30 - 16:45
 10. vrijdag 26 jan 2024 van 9:30 - 16:45
 11. vrijdag 9 feb 2024 van 9:30 - 16:45
 12. vrijdag 16 feb 2024 van 9:30 - 16:45
 13. vrijdag 1 mrt 2024 van 9:30 - 16:45 (RESERVEDATUM!)
vol 😕
Culemborg, Unieplaza Culemborg
 1. donderdag 11 jan 2024 van 9:30 - 16:45 (Wetenschapsmodule door Henk Pijnenburg)
 2. donderdag 25 jan 2024 van 9:30 - 16:45 (Wetenschapsmodule door Henk Pijnenburg)
 3. donderdag 1 feb 2024 van 9:30 - 16:45
 4. donderdag 8 feb 2024 van 9:30 - 16:45
 5. donderdag 29 feb 2024 van 9:30 - 16:45
 6. donderdag 7 mrt 2024 van 9:30 - 16:45
 7. donderdag 14 mrt 2024 van 9:30 - 16:45
 8. donderdag 28 mrt 2024 van 9:30 - 16:45
 9. donderdag 4 apr 2024 van 9:30 - 16:45
 10. donderdag 11 apr 2024 van 9:30 - 16:45
 11. donderdag 25 apr 2024 van 9:30 - 16:45
 12. donderdag 16 mei 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

22 sep 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 5 okt 2022— 4 okt 2025
Diagnostiek20Toegekend
Behandeling30Toegekend
Overige taken22Toegekend
Extra literatuurstudie42Toegekend
Herregistratie72Toegekend

NVRG

geldig van 6 jan 2020— 6 jan 2025
Erkend als opleiding wio module (nr.d19029)12Toegekend

NVRG

geldig van 13 jan 2020—13 jan 2025
Erkend als opleiding basismodule vervolgdeel (nr. d20002)60Toegekend

FGzPt

geldig van 10 jan 2022— 9 jan 2025
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog72Toegekend

V & VN

geldig van 5 okt 2022— 4 okt 2023
Scholing verpleegkundig specialisten72Toegekend

11 jan 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 5 okt 2022— 4 okt 2025
Diagnostiek20Toegekend
Behandeling30Toegekend
Overige taken22Toegekend
Extra literatuurstudie42Toegekend
Herregistratie72Toegekend

NVRG

geldig van 6 jan 2020— 6 jan 2025
Erkend als opleiding wio module (nr.d19029)12Toegekend

NVRG

geldig van 13 jan 2020—13 jan 2025
Erkend als opleiding basismodule vervolgdeel (nr. d20002)60Toegekend

FGzPt

geldig van 10 jan 2022— 9 jan 2025
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog72Toegekend

V & VN

geldig van 5 okt 2022— 4 okt 2023
Scholing verpleegkundig specialisten72Toegekend

Psychologen, GZ-psychologen (i.o), klinisch psychologen (i.o.) psychiaters (i.o) HBO opgeleiden met relevante vooropleiding en met VO of Master, pedagogen, psychotherapeuten, artsen, verpleegkundig specialisten.

Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG, dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG. U dient bijvoorbeeld óf de Inleiding Systeemtherapie van 60 uur te hebben gevolgd. 

Deze verdiepingscursus kan ook als cursus op zichzelf worden gevolgd. Zonder de inleiding of de STW cursus te doen, kun je deze cursus dus ook volgen. Is dit het geval, neem dan eerst even contact met ons op. Wij gaan dan samen met de docent je inschrijving beoordelen. Je komt dan niet in aanmerking voor de accreditatiepunten bij de NVRG.

22 sep 2023

Henk Pijnenburg

Henk Pijnenburg

Henk Pijnenburg is klinisch psycholoog. Hij was van 1973 t/m 2003 verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en tot oktober 2012 werkzaam als clinicus in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Triversum in Alkmaar en de Bascule in Amsterdam. Henk is betrokken bij de opleiding tot GZ-Psycholoog en orthopedagoog-generalist, lid van de beroepsverenigingen NIP en NVO, en van de specialistische verenigingen VGCt en NVRG. Hij is zeer geïnteresseerd in het empirisch onderzoek binnen het domein van de systeemtherapie.

Maaike Martens

Maaike Martens

Maaike Martens is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, gevorderd EFT therapeut en vaktherapeut drama. Zij heeft ruim 15 jaar werkervaring als systeemtherapeut en dramatherapeut in de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie en klinische gezinsbehandeling. Daarnaast is Maaike supervisor NVRG. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie. Het gedachtegoed van EFT, nieuwe autoriteit en AFFT zijn uitgangspunten in haar praktijk voor het werken met ouders, gezinnen en stellen.

Erik Lagendijk

Erik Lagendijk

Sinds enkele jaren geef ik met veel plezier supervisie. In mijn rol van supervisor stel ik de persoonlijke ontwikkeling van de supervisant centraal en ik herken mij dan ook in de interpersoonlijke stijl. Mijn huidige supervisanten noemen mijn stijl: persoonlijk, oprecht, inzichtgevend, confronterend en veilig.  Al vele jaren werk ik als behandelaar bij De Waag te Amsterdam en heb daar ruime ervaring in de forensische psychiatrie opgebouwd, zowel in het werken met jeugd, gezinnen als volwassenen (individueel en groep). Ik ben van oorsprong Kinder- en Jeugdpsycholoog.  Ik geef supervisies voor de GZ, VGCT en NVRG.  

Sinds ruim een jaar geef ik les en heb ik samen met twee collega's een eigen praktijk.

Ik hoor het graag als je interesse hebt!

 • Regio: Noord-Holland
 • Supervisor VGCt / NVRG/ GZ11 jan 2024

Henk Pijnenburg

Henk Pijnenburg

Henk Pijnenburg is klinisch psycholoog. Hij was van 1973 t/m 2003 verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en tot oktober 2012 werkzaam als clinicus in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Triversum in Alkmaar en de Bascule in Amsterdam. Henk is betrokken bij de opleiding tot GZ-Psycholoog en orthopedagoog-generalist, lid van de beroepsverenigingen NIP en NVO, en van de specialistische verenigingen VGCt en NVRG. Hij is zeer geïnteresseerd in het empirisch onderzoek binnen het domein van de systeemtherapie.

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, systeemtherapeut en supervisor NVRG. Denise heeft ruim 25 jaar klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden. Zij is auteur van de boeken 'ACTief opvoeden' (Hogrefe 2012), 'Samen ACTief in je gezin' (Lannoo 2015) en 'ACT your way' (Boom 2018). Denise is supervisor NVRG voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkende in opleiding. Daarnaast is zij erkend TTC gever voor de opleiding tot systeemtherapeut. 

Bij het lesgeven ligt haar focus op het verbinden van de theorie (kennis) aan de eigen ervaringen, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen, therapeutische houding. Denise heeft een ruime ervaring in het begeleiden van jongeren, ouders, gezinnen en groepen op basis van ACT (voor meer informatie zie www.denisematthijssen.nl) .

Maaike Martens

Maaike Martens

Maaike Martens is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, gevorderd EFT therapeut en vaktherapeut drama. Zij heeft ruim 15 jaar werkervaring als systeemtherapeut en dramatherapeut in de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie en klinische gezinsbehandeling. Daarnaast is Maaike supervisor NVRG. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie. Het gedachtegoed van EFT, nieuwe autoriteit en AFFT zijn uitgangspunten in haar praktijk voor het werken met ouders, gezinnen en stellen.


Aan te schaffen literatuur (NOG ONDER VOORBEHOUD) 

• Handboek Systeemtherapie, J. van Lawick, E.Reijmers, A. Savenije, Utrecht De Tijdstroom 

• Zuuren, F. J. (2010). Klein Methodenboek klinische en gezondheidspsychologie. Amsterdam: VU University Press. ISBN 978 90 8659 426 9

Overige artikelen worden beschikbaar gesteld via de digitale omgeving van King nascholing.

Contacturen: 72 uur

Zelfstudie: 40 uur

Naar boven