Verdieping in en omgaan met EER gerelateerd geweld

Gebaseerd op: ‘EER - Leven met eergedrag en eerverlies’

Deze cursus gaat in op het analyseren en bieden van hulp bij eerwraak kwesties, eer vernietiging gedrag; zoals seksueel misbruikte en mishandelde eer slachtoffers. 

Inhoud

Willen wij eergerelateerde kwesties tijdig in beeld krijgen en doelmatig aanpakken, dan is kennis van verschillende groepen en netwerken in de samenleving onmisbaar. Nederland is een samenleving geworden waarin westerse en niet-westerse culturen elkaar meer en meer tegen komen en waarin allerlei uitingen van westerse en niet-westerse gedragingen zijn op te merken die niet altijd op wederzijds(e) begrip, instemming of acceptatie kunnen rekenen en dergelijke.


Werkwijze 

Tijdens de cursus wordt de geboden theorie door middel van verschillende werkvormen vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal, opdrachten, casuïstiek uit de (eigen werk-) praktijk.


Doelstellingen

Psychologen, orthopedagogen, Jeugdhulpverleners, onderwijskundigen, die met eer gerelateerde kwesties te maken hebben. 


Wijze van toetsing

Schriftelijke opdracht: Beschrijving van de toepassing van de behandelde theorie en de literatuur op een casus uit de eigen werkpraktijk. De casusbeschrijving wordt door de docent beoordeeld en voorzien van een cijfer.


Competenties/attitude na de cursus

Cognitieve en kennis ontwikkeling

 • Kennis over het begrip EER in brede culturele zin.
 • Praktisch inzicht in diverse kwesties rond EER.
 • Kunnen doorprikken en beslissingen nemen bij moeilijke eerkwesties.
 • Kennis over sekse gericht denken naar gelang de mate van integratie en socialisatie.

Emotionele waardering

 • Erkent de emoties bij betrokkenen en weet daar professioneel mee om te gaan.
 • Is onpartijdig, blijft objectief.
 • Kan de juiste waardering geven aan de situatie.
 • Kan de eerkwesties goed aanvoelen en benoemen.

Versterkte persoonlijkheidskenmerken

 • Is bekwaam, kan eer situaties in context beoordelen, kan naar gelang de evaluatie de juiste afweging maken.
 • Staat open voor allerhande eer problemen.
 • Heeft en kan begrip tonen voor diverse eerkwesties. Is bereid handelingen uit te voeren die ter zake doende zijn


Deel deze pagina:
aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 19 sep 2017—17 mrt 2021
Behandeling8Toegekend
Diagnostiek7Toegekend
Overige taken3Toegekend
Herregistratie18Toegekend

SKJ

geldig van 19 sep 2017—19 mrt 2021
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers26Toegekend

Psychologen, orthopedagogen, Jeugdhulpverleners, onderwijskundigen, die met eer gerelateerde kwesties te maken hebben

Bea Lalmahomed

Bea Lalmahomed

Op basis van empirische kennis en theoretisch onderzoek, publiceerde ik als senior gedragsdeskundige vanaf 1992, diverse studies over huiselijk geweld, zoals: Andere tijden andere meiden, ‘Schade, schande, schuld‘ en ‘EER, leven met eergedrag en eergeweld‘. Ook migratiestudies zoals ‘Hindostaanse vrouwen‘, ‘Creoolse vrouwen‘ en tal van andere thema’s, kwamen van mijn hand en publiceerde ik in diverse bundels.

 

Zelf aan te schaffen: Bea Lalmahomed (2012) EER: Leven met eergedrag en eerverlies. ISBN 978 90 6224 520 8.

Aanbevolen literatuur: 

Ermers, Rob. (2007). Eer en eerwraak, definitie en analyse. Amsterdam: Bulaaq.

Husseini, Rana. (2007). In naam van de eer. Waarom vrouwen door hun familie worden vermoord. Wommelgem: Veen Bosch & Keuning.

Lalmahomed, B. in Brouwer e.a. (1992). Andere tijden, andere meiden: Een onderzoek. naar het weglopen van Marokkaanse, Turkse, Hindostaanse en Creoolse meisjes. Utrecht: Jan van Arkel.

Lalmahomed, B. (1995). Schade schande schuld. Utrecht: Jan van Arkel. Dit boek is gebaseerd op interviews en ervaringen van hulp en dienstverleners van eergerelateerd geweld.

Tankink, Marian. (2007). Niet praten om te kunnen overleven. Vluchteling vrouwen zwijgen over seksueel geweld. Pharox Phaxx 2/2007.

Zee, Renata van der. (2006). Eerwraak in Nederland. Antwerpen/Amsterdam: Houtekiet.Naar boven