Basiscursus Infant Mental Health (IMH)

Infant  Mental Health (IMH) richt zich op kinderen van nul tot en met vijf jaar en hun ouders. In deze cursus leer je diagnostisch kijken naar de relatie tussen ouder en kind. Ook komen IMH interventies aan bod.

Inhoud

De essentie van Infant Mental Health ligt in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie om de gestagneerde of verstoorde ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren, ter voorkoming van latere problemen. IMH werkt met modellen gebaseerd op de moderne psychoanalyse, gecombineerd met inzichten uit de neurobiologie, gehechtheid, gedragstherapie en de theorie over mentaliseren.

In deze cursus leer je de basisbegrippen binnen IMH (Infant Mental Health) en word je vertrouwd met de manier van kijken naar interacties tussen ouders en hun jonge kind. De IMH visie komt aan bod, de werkwijze van een reflecting team alsmede recent wetenschappelijk infant research. Je leert diagnostisch kijken naar de ouder-kindrelatie aan de hand van videomateriaal. Verschillende IMH interventies en IMH behandelingen komen aan bod; van preventief tot specialistisch.


Werkwijze

Inleidingen door de docent aan de hand van power point presentatie, literatuur bespreken, kijken naar en analyseren van videomateriaal van ouder-kindinteracties, casuïstiekbesprekingen en praktische oefeningen (worden in kleine groepjes voorbereid en plenair besproken). 


Doelstellingen

Na de cursus heeft men weet van de Infant Mental Health visie en recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de (zeer vroege) kinderontwikkeling van 0 tot 5 jaar. Men kan de ontwikkelingstheorieën verbinden aan de dagelijkse therapeutische praktijk in het kijken naar en werken met zeer jonge kinderen en hun ouders. Na het volgen van deze cursus:

  • Heeft de cursist kennis van de IMH visie en inzicht in de wijze waarop deze visie het uitgangspunt is van diagnostiek en behandeling;
  • Heeft de cursist de ouder-kind relatie leren observeren en weet de cursist aan te geven wanneer de ontwikkeling van het kind bemoeilijkt wordt;
  • Kan de cursist de theoretische kennis vertalen in therapeutische termen;
  • Heeft de cursist kennis gemaakt met enkele technische aspecten van behandeling.aantal dagen:
2
contacturen:
12

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Crown Business Center Key-Point, Leiden Leiden
  1. woensdag 1 apr 2020 van 9:30 - 16:45
  2. woensdag 15 apr 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 01/02/17 tot 31/01/20
Behandeling6Toegekend
Diagnostiek4Toegekend
Extra literatuur3Toegekend
Herregistratie12Toegekend
overig2Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 31/01/20 tot 01/10/22
Overig2Toegekend
Extra literatuur3Toegekend
Diagnostiek4Toegekend
Behandeling 6Toegekend
Herregistratie12Toegekend

SKJ

geldig van - tot -
Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals12Toegekend

DAIMH

geldig van - tot -
Opleidingspunten12Toegekend
Literatuur4Toegekend

Psychologen (ortho)pedagogen, jeugdartsen, huisartsen, die werken met het jonge kind en het gezin, of meer kennis hierover willen opdoen.

drs. Manon Mostert

Drs. Manon Mostert-Uijterwijk is klinisch psycholoog/ psychotherapeut/ IMH specialist en praktijkopleider. Daarnaast is zij ruim 10 jaar supervisor bij de VGCT, NIP, NvP en de VKJPen ook voor de BIG opleidingen bij de nieuwe vereniging NVGzP-KP.

Manon heeft haar KP en psychotherapie opleiding halverwege de jaren negentig gedaan bij de Bascule. Daarna heeft ze gewerkt bij het RCKJP, het UMC te Utrecht, Rivierduinen en is daarna een eigen afdeling begonnen dat sinds 2014 valt onder Virenze. Ze is daar behandelcoordinator/ inhoudelijk leidinggevende en stuurt drie teams inhoudelijk aan, het IMH team, het team neuropsychiatrie en het team transitiepsychiatrie.

Ze voert complexe diagnostiek uit en behandelt kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met As I en As II problematiek. Ze is Jaargroepopleider voor de GZ opleiding geweest en heeft zowel in Utrecht als in Leiden als hoofddocent meegewerkt aan het curriculum voor de GZ opleiding. Momenteel geeft ze nascholingscursussen gricht op speltherapie/ CGT en IMH.

drs. Manon Mostert

Verplicht aan te schaffen:

Handboek Infant Mental Health. Inleiding in de ouder-kind behandeling. Marja Rexwinkel, Marcel Schmeets, Catherine Pannevis, Bert Derkx. 2011. ISBN 9789023248491.

Online lesmateriaal wordt verzorgd door King nascholing.

Naar boven