Systeem Therapeutisch Werker (STW)

Deze éénjarige opleiding Systeem Therapeutisch Werker is een door de NVRG erkende opleiding die opleidt tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker. De cursus bestaat uit 100 lesuren, 17 lesdagen op de maandag en 12 uur groepssupervisie. De cursus wordt in samenwerking met het Platform Systeemtherapie gegeven.

Inhoud

De Systeemtherapeutisch Werker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener, die op uiteenlopende hulpvragen antwoorden zoekt in een actieve samenwerking met sociaal en maatschappelijk betrokkenen. Geschikt voor allerhande, minimaal HBO-geschoolde, hulpverleners die in de beroepspraktijk werken met systemen.

De opleiding richt zich in eerste instantie op een introductie in het systemische denken, vervolgens wordt de therapeutische houding en aandacht voor krachten en bronnen behandelde. Hierna komen de diverse wijzen waarop je naar systemen kunt kijken aan bod, waarna de behandelcontext en het behandelproces behandeld wordt. We eindigen met een paar dagen Capita Selecta om goed aan te kunnen sluiten op deelnemers met diverse achtergronden. 


Werkwijze

Tijdens de lesdagen wordt de groep ook gezien als een belangrijke leeromgeving. We werken elke lesdag de theorie uit en oefenen met middels verschillende werkvormen de concepten die hier bij horen - rollenspellen, oefeningen, filmmateriaal etc. 


Supervisie

De groepssupervisie vindt plaats na de eerste 25 uur les, na les 4. De supervisie bestaat uit 12 zittingen, 30 minuten per supervisant.


Toetsing

Er is na 8 dagen een integratiedag, waarin wordt gekeken wat nog aandacht behoeft. De cursus wordt afgesloten met een take-home toets, namelijk de beschrijving van een casus. 


Deel deze pagina:
aantal dagen:
17
contacturen:
100

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NVRG

STW (100 uur)100Toegekend
Groepssupervisie24Toegekend

SKJ

Jeugd- en gezinsprofessionals160Toegekend

Hulpverleners, minimaal HBO-geschoold, IAG’ers, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, spv-en, POH-GGZ die een systeemtheoretische opleiding willen volgen. Hulpverleners die in de beroepspraktijk met systemen werken zoals mensen in een wijkteam, gezinshulpverleners, buurtwerkers, ouderbegeleiders, gezinsvoogden.

Tijdens de opleiding dient men in de praktijk met systemen te werken.


René van Dijk

René van Dijk

René van Dijk is psychotherapeut, systeemtherapeut, docent, supervisor en leertherapeut. Hij is werkzaam bij Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie.

Nico van der Molen

Nico van der Molen

Nico van der Molen is Klinisch psycholoog-psychotherapeut, systeemtherapeut, opleider en supervisor. Hij is werkzaam bij Lentis, volwassen psychiatrie.

Tineke Haks

Tineke Haks

Tineke Haks is GZ-psycholoog/psychotherapeut, systeemtherapeut, docent, supervisor, leertherapeut. Ze is werkzaam in haar eigen praktijk: www.tinekehaks.nl.

Dagmar Kroeze

Dagmar Kroeze

Dagmar Kroeze is psycholoog-psychotherapeut, systeemtherapeut, docent en supervisor (VKJP). Ze heeft 18 jaar in verschillende GGZ instellingen gewerkt waar ze veel behandelervaring heeft opgedaan met diverse problematiek. Deze kennis en ervaring zet ze voort in haar eigen psychotherapiepraktijk: www.praktijkdialoog.nl.

Verplicht aan te schaffen literatuur

  • Systemisch werken (2018). Een relationeel kompas voor hulpverleners. Red. Anke Savenije,
    Justine van Lawick, Ellen Reijmers. Amsterdam: De Tijdstroom. ISBN 978-90-5898-316-9
  • Savenije, A., Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M. (red) (2014). Handboek Systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom, ISBN 978-90-5898-257-5
  • Madsen,  W. C. (2014) , Collaborative helping. A strengths framework for home-based services. New Jersey: Wiley.

Overige artikelen zijn online beschikbaar via Mijn King nascholing.


Naar boven