Systeem Therapeutisch Werker (STW)

Deze éénjarige opleiding Systeem Therapeutisch Werker is een door de NVRG erkende opleiding die opleidt tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker. De cursus bestaat uit 100 lesuren, 17 lesdagen op de maandag en 12 uur groepssupervisie. De cursus wordt in samenwerking met het Platform Systeemtherapie gegeven.

Inhoud

De Systeemtherapeutisch Werker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener, die op uiteenlopende hulpvragen antwoorden zoekt in een actieve samenwerking met sociaal en maatschappelijk betrokkenen. Geschikt voor allerhande, minimaal HBO-geschoolde, hulpverleners die in de beroepspraktijk werken met systemen.

De opleiding richt zich in eerste instantie op een introductie in het systemische denken, vervolgens wordt de therapeutische houding en aandacht voor krachten en bronnen behandelde. Hierna komen de diverse wijzen waarop je naar systemen kunt kijken aan bod, waarna de behandelcontext en het behandelproces behandeld wordt. We eindigen met een paar dagen Capita Selecta om goed aan te kunnen sluiten op deelnemers met diverse achtergronden. 


Werkwijze

Tijdens de lesdagen wordt de groep ook gezien als een belangrijke leeromgeving. We werken elke lesdag de theorie uit en oefenen met middels verschillende werkvormen de concepten die hier bij horen - rollenspellen, oefeningen, filmmateriaal etc. 


Supervisie

De groepssupervisie vindt plaats na de eerste 25 uur les, na les 4. De supervisie bestaat uit 12 zittingen, 30 minuten per supervisant.


Toetsing

Er is na 8 dagen een integratiedag, waarin wordt gekeken wat nog aandacht behoeft. De cursus wordt afgesloten met een take-home toets, namelijk de beschrijving van een casus. 


aantal dagen:
17
contacturen:
100

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Haren, Groningen, ’t Gorechthuis Haren
 1. maandag 16 sep 2019 van 9:30 - 16:30
 2. maandag 30 sep 2019 van 9:30 - 16:30
 3. maandag 14 okt 2019 van 9:30 - 16:30
 4. maandag 4 nov 2019 van 9:30 - 16:30
 5. maandag 18 nov 2019 van 9:30 - 16:30
 6. maandag 2 dec 2019 van 9:30 - 16:30
 7. maandag 16 dec 2019 van 9:30 - 16:30
 8. maandag 13 jan 2020 van 9:30 - 16:30
 9. maandag 27 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 10. maandag 10 feb 2020 van 9:30 - 16:30
 11. maandag 2 mrt 2020 van 9:30 - 16:30
 12. maandag 16 mrt 2020 van 9:30 - 16:30
 13. maandag 30 mrt 2020 van 9:30 - 16:30
 14. maandag 20 apr 2020 van 9:30 - 16:30
 15. maandag 11 mei 2020 van 9:30 - 16:30
 16. maandag 8 jun 2020 van 9:30 - 16:30
 17. maandag 29 jun 2020 van 9:30 - 16:30
meer dan 5 plaatsen

NVRG

groepssupervisie 24 Toegekend
STW (100 uur) 100 Toegekend

SKJ

Jeugd- en gezinsprofessionals 160 Toegekend

V & VN

Verpleegkundig specialist 100 In aanvraag

Hulpverleners, minimaal HBO-geschoold, IAG’ers, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, spv-en, POH-GGZ die een systeemtheoretische opleiding willen volgen. Hulpverleners die in de beroepspraktijk met systemen werken zoals mensen in een wijkteam, gezinshulpverleners, buurtwerkers, ouderbegeleiders, gezinsvoogden.

Tijdens de opleiding dient men in de praktijk met systemen te werken.


drs. Tineke Haks

Tineke Haks is Gz psycholoog-Psychotherapeut, Systeemtherapeut, Docent, Supervisor, Leertherapeut. Ze is werkzaam in eigen praktijk, www.tinekehaks.nl.

drs. Tineke Haks

drs. Nico van der Molen

Nico van der Molen is Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut, Systeemtherapeut, Opleider en Supervisor. 
Hij is werkzaam bij Lentis, volwassen psychiatrie.

drs. Nico van der Molen

René van Dijk

René van Dijk is Psychotherapeut, Systeemtherapeut, Docent, Supervisor en Leertherapeut. Hij is werkzaam bij Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie.

René van Dijk

drs. Dagmar Kroeze

Dagmar Kroeze is psycholoog-psychotherapeut, systeemtherapeut, docent en supervisor (VKJP). Ze heeft 18 jaar in verschillende GGZ instellingen gewerkt waar ze veel behandelervaring heeft opgedaan met diverse problematiek. Deze kennis en ervaring zet ze voort in haar eigen psychotherapiepraktijk, www.praktijkdialoog.nl.

drs. Dagmar Kroeze

Verplicht aan te schaffen literatuur

 • Rober, P. (2012) , Gezinstherapie in praktijk. ACCO: Leuven/Leusden. ISBN 978-90-334-8821-4
 • Savenije, A., Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M. (red) (2014). Handboek Systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom, ISBN 978-90-5898-257-5
 • Madsen,  W. C. (2014) , Collaborative helping. A strengths framework for home-based services. New Jersey: Wiley.

Overige artikelen zijn online beschikbaar via Mijn King nascholing.Naar boven