Supervisoren opleiding NVO Orthopedagoog Generalist en Kinder- en Jeugdpycholoog

In zeven bijeenkomsten je registratie als NVO supervisor halen. Na deze opleiding kun je je ook registeren als supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog. Daarnaast ben je bevoegd supervisie te geven aan Jeugd- en Gezinsprofessionals.

 1. Home
 2. Cursusaanbod
 3. Supervisoren opleiding NVO Orthopedagoog Generalist en Kinder- en Jeugdpycholoog

Let op: voorafgaand aan deze opleiding vindt een selectieprocedure plaats (zie doelgroep).

De supervisoren opleiding voor NVO Orthopedagoog Generalist en NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog biedt een stapsgewijs supervisietraject waarin alle belangrijke aspecten aan bod komen. Tijdens de opleiding wordt er ingegaan op de definitie van supervisie en het verschil tussen supervisie en andere begeleidingsvormen, zoals coaching. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de eigenschappen van een supervisor, persoonlijke leerdoelen, diverse fasen in een supervisietraject, en werkvormen voor het leren reflecteren.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij supervisie in groepjes, theoretische modellen over reflecteren en supervisie, werken met mensen met een andere etnische achtergrond, het beoordelen van supervisanten en het werken met weerstand. De supervisor in opleiding begeleidt gedurende het hele traject minimaal één supervisant en oefent met de besproken onderwerpen en literatuur. Het leren omgaan met persoonlijke knelpunten en successen staat centraal.

De opleiding is gericht op het verbinden van theorie en praktijk. Naast het bespreken van literatuur en ervaringen, wordt er geoefend met verschillende werkvormen en wordt elk thema aan de hand van casuïstiek nader uitgediept. De opleiding voldoet aan de richtlijnen van de NVO en biedt handvatten voor het begeleiden van casusbeschrijvingen en het ontwikkelen van kwaliteiten als gedragswetenschapper.

Kortom, de supervisoren opleiding voor NVO Orthopedagoog Generalist en NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog biedt een compleet traject waarin alle belangrijke aspecten van supervisie aan bod komen en waarin theorie en praktijk met elkaar worden verbonden.


Ervaren docent
Theorie en Praktijk
Locatie goed bereikbaar met OV
Heerlijke lunch

Doelstelling

Na afloop van de opleiding:

 • kun je uitleggen wat supervisie is;
 • weet je wat het verschil is tussen supervisie en andere werkvormen;
 • weet je welke fasen er in supervisie zijn en wat de inhoud van die fasen is;
 • ben je in staat om supervisanten te laten reflecteren op hun werkervaringen;
 • kun je supervisanten leren hoe ze hun reflecties goed op papier kunnen zetten en kunnen verwoorden;
 • ken je meerdere werkvormen voor supervisie en weet je hoe je die kunt inzetten;
 • kun je weerstand of motivatieproblemen herkennen en bespreekbaar maken;
 • weet je wat je eigen valkuilen en uitdagingen zijn als supervisor;
 • ben je op de hoogte van de eisen van de NVO en NIP wat betreft de casusbeschrijving;
 • weet je wat het beroepscompetentieprofiel van een OG-er is;
 • weet je hoe je een supervisant kunt beoordelen en hoe je moet handelen als er weinig vooruitgang in het supervisieproces is;
 • kun je een heel supervisietraject (van zowel individuen als groepjes) van begin tot afsluiting adequaat uitvoeren.

Werkvormen

 • Toetsen over de literatuur
 • College door de docent
 • Intervisie over casuïstiek van de deelnemers
 • Bespreken van de opgegeven literatuur
 • Presentaties van de deelnemers
 • Oefenen met de casusbeschrijving
 • Bekijken videofragmenten
 • Coöperatieve werkvormen zoals werken met opstellingen en reflectiekaarten
 • Eindtoets


Contacturen: 20 uur

Online contacturen: 13 uur

Zelfstudie: 19 uur

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

Supervisoren opleiding NVO Orthopedagoog Generalist en Kinder- en Jeugdpycholoog

BCN Arena Amsterdam
33 contacturen
Marije van Oostendorp

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang updates over cursussen en krijg toegang tot unieke kortingscodes.