Suicidaal gedrag signaleren en behandelen

In deze cursus wordt zowel een verdiepingsslag gemaakt m.b.t. de theoretische kennis als basale vaardigheden geoefend voor de hulpverlening aan suïcidale jongeren. Aandacht is er voor het systeemtherapeutisch kader alsook voor de individuele psychosociale en psychiatrische aspecten.

Inhoud 

In deze cursus wordt zowel een verdiepingsslag gemaakt m.b.t. de theoretische kenns als basale vaardigheden geoefend voor de hulpverlening aan suïcidale jongeren. Aandacht is er voor het systeemtherapeutisch kader alsook voor de individuele psychosociale en psychiatrische aspecten. 

Doelstelling

  • Je bent op theoretisch gebied bijgeschoold op het gebied van de hulpverlening aan suïcidale jongeren en hun gezinnen. 
  • Je hebt alle benodigde kennis en vaardigheden om de hulp succesvol te laten zijn en jongeren te behoeden om te overlijden aan suïcide.
  • Je bent bekend met de wijze waarop de hulpverlening bij adolescenten die denken aan suïcide, dient te worden verricht.

Werkwijze De werkwijze is zowel die van kennisoverdracht als oefenen met bijbehorende situaties. De kennisoverdracht vindt plaats in de vorm van lezingen als van oefeningen en bespreken van eigen casuïstiek. De werkwijze is interactief, rekening houdend met de reeds bestaande kennis en competenties van de medewerkers.


Deel deze pagina:
aantal dagen:
1
contacturen:
6

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14 okt 2020—13 okt 2023
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Extra literatuurstudie6Toegekend
Herregistratie6Toegekend

FGzPt

geldig van 16 feb 2022—15 feb 2025
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog7Toegekend

SKJ

geldig van 5 apr 2021—13 okt 2023
Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional6Toegekend
Jeroen Steenmeijer

Jeroen Steenmeijer

Nienke de Ruiter

Nienke de Ruiter

Literatuurlijst

De literatuur voor deze cursus wordt online beschikbaar gesteld door King nascholing.

Contacturen: 6 uur

Zelfstudie: 3 uur

Naar boven