Snel succes met ROM: ROM als onderdeel van de behandeling

Betere communicatie, minder drop-out en een grotere kans op een effectievere en efficiëntere behandeling, de inzet van Routine Outcome Monitoring (ROM) kan dat bewerkstelligen. In deze 1-daagse cursus word je aan het werk gezet en uitgedaagd hiermee te oefenen.

Inhoud

Betere communicatie, minder drop-out en een grotere kans op een effectievere en efficiëntere behandeling. Welke therapeut wil dat nou niet? De inzet van Routine Outcome Monitoring (ROM) kan dat bewerkstelligen (de Jong, 2012; Boswell, Kraus, Miller, & Lambert, 2013; Carlier et al., 2012; Shimokawa, Lambert, & Smart, 2010). ROM staat momenteel volop in de belangstelling, en helaas niet alleen maar positief. Door de grote nadruk die er lag op het gebruik van ROM gegevens voor benchmarking en externe verantwoording, is het eigenlijke doel van ROM -namelijk op basis van ROM resultaten in overleg met de cliënt de behandeling continueren of eventueel bijstellen- ondergesneeuwd geraakt. Terwijl het inzetten van ROM als standaardinterventie in een behandeling bijdraagt aan een goed behandelresultaat. Maar hoe doe je dat nu als behandelaar?

Niet iedereen is vertrouwd met het afnemen van vragenlijsten en het bespreken van de uitkomsten met de cliënt. In deze cursus word je aan het werk gezet en uitgedaagd hiermee te oefenen. Tevens krijg je informatie over wetenschappelijke evidentie en het verschil tussen ROM en benchmarking. Na afloop van de workshop heb je kennis en inspiratie opgedaan om ROM als instrument in te zetten in het behandelproces om zo het behandelresultaat te verbeteren.

Werkwijze

Presentatie en oefenen (plenair en in subgroepen).


Doelstellingen

Kennismaking en oefening met de vaardigheden die nodig zijn om ROM als middel in te zetten in het behandelproces, teneinde het behandelresultaat voor cliënten te verbeteren.

Daarnaast zijn de cursisten na afloop goed op de hoogte van ROM, en motiverende gespreksvoering.


Wijze van toetsing

schriftelijk tentamen

Deel deze pagina:
aantal dagen:
1
contacturen:
7

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals6Toegekend

Behandelaren in de gezondheidszorg, die te maken hebben met het afnemen en terugkoppelen van vragenlijsten bij hun cliënten.  Bijvoorbeeld (eerstelijns- / GZ-)psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, (ortho)pedagogen, psychiaters en gedragstherapeuten.

drs. Ellis Baron

drs. Ellis Baron

dr. Suzan Oudejans

dr. Suzan Oudejans

drs. Masha Spits

drs. Masha Spits

Artikelen worden online beschikbaar gesteld.

Naar boven