Post-HBO opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch werker (blended)!

In de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt ontwikkel je kennis en vaardigheden waardoor je klachtgerichte problematiek op een gedragstherapeutische manier kunt behandelen. 

Let op!; er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. 

Deze blended cursus beslaat 5 cursusdagen van 6,5 uur en 5 online meetings van ongeveer 2 uur. Deze online meetings vinden voorafgaand aan elke cursusdag plaats. Tijdens deze online-voorbereidingsdagen zullen de cursisten onderling, in kleine groepjes, lesstof oefenen, voorbereiden en presenteren. 

Daarnaast speel je vóór elke bijeenkomst Knowingo+: een app waarbij je de literatuur (spelenderwijs) oefent. Er wordt veel videomateriaal thuis bestudeerd. 

Inhoud

De doelstelling van de basisopleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker is het zelfstandig, onder supervisie, kunnen uitvoeren van cognitief-gedragstherapeutische technieken en interventies, als onderdeel van een breder behandelplan. De nadruk binnen de opleiding ligt op het leren en meer eigen maken van praktische therapeutische vaardigheden.    

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

·       De leertheorie en leerprincipes (o.a. klassieke en operante conditionering, sociale leertheorie)

·       Het cognitieve model (Beck) en het gedragstherapeutisch proces

·       Gedragstherapeutische taxatie (FA, BA) en probleemsamenhang (holistische theorie)

·       Motiveren tot gedragsverandering

·       Registratie

·       Diverse cognitieve basistechnieken (o.a. socratische dialoog, gedachtenschema, cognitieve herstructurering dmv uitdagen, meerdimensionaal evalueren, kosten-baten analyse, enz.)

·       Diverse gedragstherapeutische basistechnieken en interventies (o.a. gedragsexperimenten, zelfcontroleprocedures, gedragsactivatie, contraconditionering)

·       Basiskennis over en ervaring met verschillende vormen van exposure (interoceptief, imaginair, in vivo, responspreventie)

·       Vaardigheidstraining (probleemoplossing, SOVA, weerbaarheid, zelfcontrole, spanningsregulatie)

We doorlopen alle stappen van het gedragstherapeutisch proces, in theorie en in praktijk: inventarisatie van de problematiek (met behulp van anamnese en de holistische theorie), verklarende diagnostiek (met behulp van functie- en betekenisanalyse), kiezen van het te bewerken probleemgebied, opzetten van registratieopdrachten, en uitvoeren van veel gebruikte cognitieve en gedragstherapeutische technieken bij verschillende klachten en stoornissen. Tenslotte aandacht voor afronding van de behandeling, en terugvalpreventie, met aandacht voor de context van patiënten.

Uitgangspunt is dat de cursisten de literatuur van te voren grondig bestuderen en waar nodig casuïstiek voorbereiden, zodat binnen de bijeenkomsten zelf er zoveel mogelijk aandacht kan uitgaan naar de praktische toepassing van het geleerde. Daarnaast wordt aangeraden zoveel mogelijk te oefenen met aangereikte kennis en vaardigheden binnen de eigen werksetting, om het geleerde meer ‘eigen te maken’. De nadruk binnen de opleiding ligt vooral op training in het toepassen van kennis en vaardigheden vanuit cognitief-gedragstherapeutisch kader.


Doelstellingen

Aan het einde van de cursus:

·       Heeft de cursist kennis over de cognitief-gedragstherapeutische behandeling van veelvoorkomende stoornissen

·       Beschikt de cursist over cognitief-gedragstherapeutische vaardigheden en interventies toepasbaar bij verschillende enkelvoudige stoornissen

·       Is de cursist in staat om onder supervisie gedragstherapeutische technieken uit te voeren

·       Weet de cursist hoe en wanneer belangrijke anderen (bijv. ouders, leerkracht, partner) bij de behandeling te betrekken

·       Heeft de cursist kennis over de specifieke toepassing van cognitief-gedragstherapeutische technieken en interventies bij een jeugdige doelgroep, naast de doelgroep Volwassenen

Na afsluiting van de opleiding kunnen cursisten de registratie cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt in opleiding aanvragen, en onder supervisie deelbehandelingen (CGT) uitvoeren.


Werkwijze

Alle stappen van het gedragstherapeutisch proces worden doorlopen, in theorie en in praktijk: inventarisatie van de problematiek (met behulp van anamnese en de holistische theorie), verklarende diagnostiek (met behulp van functie- en betekenisanalyse), kiezen van het te bewerken probleemgebied, opzetten van registratieopdrachten, en uitvoeren van veel gebruikte cognitieve en gedragstherapeutische technieken bij verschillende klachten en stoornissen. Tenslotte aandacht voor afronding van de behandeling, en terugvalpreventie, met aandacht voor de context van patiënten.

Uitgangspunt is dat de cursisten de literatuur van te voren grondig bestuderen en waar nodig casuïstiek voorbereiden, zodat binnen de bijeenkomsten zelf er zoveel mogelijk aandacht kan uitgaan naar de praktische toepassing van het geleerde. Daarnaast wordt aangeraden zoveel mogelijk te oefenen met aangereikte kennis en vaardigheden binnen de eigen werksetting, om het geleerde meer ‘eigen te maken’. De nadruk binnen de opleiding ligt vooral op training in het toepassen van kennis en vaardigheden vanuit cognitief-gedragstherapeutisch kader.


Toetsing

1 Een korte casuspresentatie en demonstratie (15 min.) binnen de ZOOM-omgeving (intervisiegroep).

Van deze presentatie wordt een verslag geschreven (max. 4 A4, excl. bijlagen) dat uiterlijk op de laatste bijeenkomst dient te worden ingeleverd.

2 Een ‘mini N=1’ verslag op basis van de onderlinge gedragsmodificatie (OGM) bij een medecursist. 

De beide toetsverslagen dienen ten minste als voldoende te zijn beoordeeld. Bij een onvoldoende wordt de cursist de kans geboden het verslag aan te passen op basis van feedback van de docenten.

Naast de verslagen gelden ook de kennis van de literatuur (voortgang Knowingo+), het uitvoeren van de casuspresentatie, en actieve deelname aan de voorbereidingsbijeenkomsten en face-to-face bijeenkomsten mee in de beoordeling.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
5
contacturen:
48

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

VGCt

Cursus cognitief gedragstherapeutisch medewerker48In aanvraag

SKJ

geldig van 16 jul 2022—16 jul 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals (basismodule)77,7Toegekend

De cursisten hebben een afgeronde HBO-opleiding, zijn werkzaam voor minimaal 12 uur, waarbij ze werken met cliënten met psychische problemen, en voldoen aan de door de Vereniging voor Gedragstherapieën en Cognitieve therapie (VGCt) gestelde vooropleidingseisen.

Ilse van Kuilenburg

Ilse van Kuilenburg

Mijn expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Naast mijn werk als regiebehandelaar binnen een ambulante SGGZ afdeling in Zuid-Holland, heb ik afgelopen zomer (2022) mijn eigen praktijk opgezet voor Generalistische BGGZ (jeugd en volwassenen). In mijn werk heb ik kennis en ervaring opgedaan met een diversiteit aan (complexe) problematiek (bijv. trauma, verslaving, ADHD, angst, persoonlijkheidsproblematiek) en ben ik gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Daarnaast geef ik al jaren met veel plezier les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).  

Verplicht zelf aan te schaffen;

·       Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S. & Hamelink, H. (2008). Cognitieve therapie: De basisvaardigheden. Amsterdam: Boom

·       Heycop ten Ham, B., De Vos, B., & Hulsbergen, M. (2012). Praktijkboek Gedragstherapie. Handboek voor cognitief-gedragstherapeutisch werkers, deel 1 & 2. Amsterdam: Boom

Naast bovenstaande literatuur zullen er artikelen gebruikt worden, die online worden verstrekt. Ook wordt er audiovisueel materiaal getoond ten behoeve van educatie en demonstratie, o.a. fragmenten van de VGCt en andere beroepsverenigingen, NTO/NPS, YouTube en eigen filmmateriaal van docenten.

Naar boven