Cognitieve gedragstherapie na seksueel geweld: het belang van (het herkennen van) overlevingsreacties.

Seksueel geweld komt vaak voor, en in de (trauma) hulpverlening zal je geregeld in aanraking komen met slachtoffers. In deze cursus wordt verdiepend ingegaan op het onderwerp seksueel misbruik en de behandeling van daarvan.

Het doel van deze cursus is om meer kennis te hebben over reacties die slachtoffers vertonen tijdens en na seksueel geweld, vooral de iets minder bekende reacties, en die beter te kunnen herkennen, benoemen en behandelen in de klinische praktijk.

Inhoud:

Aan bod komen eerst de overlevingsreacties die mensen vertonen als ze seksueel geweld meemaken, zoals verlamming en de vrede bewaren, en welke factoren daarop van invloed zijn, bijvoorbeeld de rol van de sociale groep. Deelnemers leren deze reacties te herkennen en adequaat te benoemen. Vervolgens wordt gekeken naar de overlevingsreacties die een rol spelen na het seksueel geweld, vechten of verbittering, en de invloed daarvan op de behandeling van mensen die psychopathologie hebben ontwikkeld na het meemaken van seksueel geweld. Aan bod komen PTSS, dissociatie, conversieklachten, woede, schaamte en schuld. Deelnemers leren te differentiëren tussen verschillende psychopathologische reacties op seksueel geweld, en de behandeling daarop aan te passen. Specifiek komen behandelopties aan bod voor PTSS na seksueel geweld, met name exposure in vivo, en beïnvloeding van dissociatieve klachten.    

Leerdoelen:

Na afloop van deze bijeenkomst kunt u:

-De overlevingsreacties tijdens seksueel geweld herkennen en benoemen

- De overlevingsreacties na seksueel geweld herkennen en (differentiaal) diagnoses stellen

- Exposure in vivo toepassen bij PTSS na seksueel geweld - dissociatieve reacties tijdens en na seksueel gewel


aantal dagen:
1
contacturen:
6

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

VGCt

geldig van 2 okt 2018—11 nov 2021
Nascholing6Toegekend

FGzPt

geldig van 2 okt 2018—11 nov 2021
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch (Neuro)psycholoog12Toegekend

VGCt-leden, VEN-leden, eerstelijnspsychologen, psychiaters, GZ-psychologen, medewerkers van psychotrauma centra, traumatherapeuten, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen.

dr. Agnes van Minnen

dr. Agnes van Minnen

Agnes van Minnen (klinisch psycholoog/psychotherapeut) is als directeur behandelprogramma werkzaam bij Psychotrauma Expertise Center PSYTREC te Bilthoven. Zij is tevens als hoogleraar Angstregulatie en behandeling van angststoornissen werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij doet onderzoek op diverse terreinen, met name op het gebied van dissociatie en posttraumatische stressstoornis.

Zelf aan te schaffen:

Van Minnen, A. Verlamd van Angst. Herstellen na seksueel misbruik. (2017) Amsterdam: Boom Uitgevers. 224 pp.

Naar boven