Ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen.

De twee daagse cursus 'Ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen' biedt naast theoretische onderbouwing vooral praktische handvatten hoe te handelen in geval van KOPP/KVO-gezinnen voor zowel kind - als jeugd - als volwassen werkers en eenieder die betrokken is bij KOPP/KVO-gezinnen. 

Als hulpverlener van KOPP/KVO-gezinnen heb je te maken met meervoudige partijdigheid en tegenstrijdige belangen. Deze tweedaagse cursus biedt zowel theoretische onderbouwing als praktische handvatten om met deze complexe situaties om te gaan. Leer de invloed van psychiatrische en/of verslavingssymptomen op de ouderrol en de ontwikkeling van kinderen kennen en krijg concrete gesprekstechnieken om in gesprek te gaan met zowel de KOPP/KVO-ouder als het kind. Verbeter je systemische en gesprekstechnische kennis en toepassing in deze uitdagende gezinnen.

Doelstelling

  • De cursist is na het volgen van de cursus in staat om psychiatrische en/of verslavingssymptomen van de ouder te 'vertalen' naar de invloed hiervan op de ouderrol. Dit vervolgens te kunnen bespreken met de ouder en tevens die ouder te helpen om de ouderrol te verbeteren, ondanks de aanwezigheid van deze symptomen. 
  • De cursist is zich beter bewust van de invloed van psychiatrische en/of verslavingssymptomen van een ouder op de ontwikkeling van kinderen in de verschillende leeftijdsfasen. 
  • De cursist is beter in staat om zowel met de ouders als de kinderen het gesprek te voeren. 
  • De cursist is beter in staat om de opgedane kennis over te dragen en te verwoorden naar zowel collega's toe als schriftelijk juist weer te geven.
Deel deze pagina:
aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

Psychologen, orthopedagogen en jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de Jeugdzorg of GGZ en werkzaam zijn met KOPP/KVO gezinnen. 

De docent zorgt dat de cursisten van tevoren beschikken over de literatuur.

Er zal veel worden gewerkt uit:

•    Wenselaar, L.H., Integrale hulpverlening aan ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen. Een praktisch handboek voor de hulpverlener. Het invullen van de ouderrol door de zieke ouder als ‘goed genoeg ouder’ is lastig, evenals kind zijn van een ouder met psychiatrie en/of verslaving.

•    Wenselaar, L.H., werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen. Verbeteren van de ouderrol. Bohn, Stafleu en van Loghum, Houten, 2015.

•    Wenselaar, L.H., Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Op weg naar een betere toekomst. Bohn, Stafleu en van Loghum, Houten, 2015.

•    Roldifferentiatie bij ouders met een borderline-persoonlijkheidsstoornis Alice van der Pas.

•    Een door de docent gemaakte power point presentatie wordt gebruikt tijdens de cursus.

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven