Neurodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen (3 daagse)

In de cursus ‘neurodiagnostiek bij kinderen en jongeren’ wordt stil gestaan bij de verschillende neuropsychologische vaardigheden die kunnen worden getest bij 4-24 jarigen.

Inhoud

De verschillende neuropsychologische vaardigheden kunnen worden gezien als een reflectie van verschillende hersenprocessen. Deze hersenprocessen worden aangestuurd door verschillende hersensystemen in het brein en zijn mogelijk verklaren voor gedragingen, gedragsproblemen enz. Met het onderzoek naar de gebieden waarneming en motoriek, aandacht, geheugen en de executieve functies kan een sterke-zwakte analyse worden gemaakt. En daarmee kan worden verklaard hoe iemand informatie verwerkt. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Ontwikkeling van de hersenen;
 • Plaats van neuropsychologisch onderzoek binnen de diagnostiek;
 • Intelligentieonderzoek;
 • Waarneming en motoriek;
 • Taal en geheugen;
 • Aandacht en Executieve Functies.


Werkwijze

 • Bespreken van literatuur door docent ahv. powerpointpresentastie
 • Referaat van testmateriaal door cursisten
 • Casusbesprekingen; er is de mogelijkheid om eigen casussen in te brengen.


Doelstellingen

Aan het eind van de cursus;

 • Kunnen de cursisten aangeven bij welke gedragskenmerken en –problemen van kinderen en jeugdigen neuropsychologisch onderzoek is geïndiceerd;
 • Weten de cursisten welk materiaal je nodig hebt voor neuropsychologische diagnostiek;
 • Kunnen de cursisten een intelligentieprofiel beoordelen met als doel aanvullend;    neuropsychologisch onderzoek;
 • Weten ze een testbatterij samen te stellen waarbij diverse neuropsychologische vaardigheden worden onderzocht;
 • Hebben ze inzicht in wat de diverse neuropsychologisch tests meten en hoe ze deze moeten interpreteren;
 • Kunnen ze een vertaalslag maken naar de praktijk op school en thuis.


Wijze van toetsing

De cursisten maken een schriftelijk verslag van een casus waarin neuropsychologisch materiaal is gebruikt. Zij interpreteren dit testmateriaal en maken een samenvatting en conclusie waaruit blijkt dat eerder genoemde doelstellingen zijn behaald en toegepast. Deze worden beoordeeld en voorzien van persoonlijk commentaar.


aantal dagen:
3
contacturen:
21

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 30 mei 2019— 8 okt 2022
Herregistratie21Toegekend
Diagnostiek21Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals21Toegekend

Gedragwetenschappers met minimaal enige jaren ervaring in het testonderzoek bij kinderen en jeugdigen

drs. Marina Reijns

drs. Marina Reijns

Drs. Marina Reijns is klinisch psychologe en werkt ruim 30 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De eerste 20 jaar in het brede veld van de algemene psychiatrie en bekend met de klinische, dagklinische en poliklinische setting.

De laatste acht jaar werkt Marina in een psychotrauma centrum met vooral complex trauma. Daarnaast geeft Marina bijna 20jaar les op het brede terrein van de psycho-pathologie en diagnostiek bij kinderen en jongeren. Vooral het neuropsychologisch onderzoek bij jongeren is haar stokpaardje.

Zelf aan te schaffen:

 • Swaab, H., Bouma, A., Hendriksen, J. & Köning, C. (2016). Klinische kinderneuropsychologie Amsterdam: Uitgeverij Boom. ISBN 9789089534859. Te bestellen via: https://www.boompsychologie.nl

Online lesmateriaal wordt verzorgd door King nascholing

Naar boven