Driedaagse cursus middelengebruik bij jongeren

In deze cursus wordt ingegaan op middelengebruik bij jongeren. Welke middelen zijn er? Wat zijn de huidige trends,  positieve en negatieve effecten en de risico’s op korte en lange termijn? 

Inhoud

Deelnemers leren verslaving(sproblematiek) te herkennen en diagnosticeren, evenals co-morbide (psychologische en psychiatrische) stoornissen. Tevens zullen de psychologische gevolgen van het middelengebruik aan bod komen en welke therapeutische onderdelen van belang zijn bij de benadering en eventuele behandeling en/of verwijzing van de jongere (en hun systeem). Ook wordt er nog specifiek ingegaan op deze problematiek bij LVB jongeren en bij KOPP/KVO. De cursisten leren de ‘fasen van gebruik’ en de ‘de stadia van verandering’ in kaart te brengen en daarop te interveniëren. Tevens herkennen ze ‘weerstand’ (bij de jongere, het systeem, collega’s en zichzelf!) en ontwikkelen ze vaardigheden om daar mee om te gaan.

Werkwijze

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie, oefeningen, inbreng van praktijk voorbeelden, rollenspellen en filmpjes. Eigen casuïstiek kan worden ingebracht.

Doelstellingen

Het doel van deze cursus is dat cursisten hun kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van de diverse genotsmiddelen (alcohol en drugs) evenals de gedragsverslavingen. Cursisten krijgen zicht op de diagnostiek en de diverse verslavingsbehandelingen, alsook de gevolgen die de verslaving heeft voor het gezin, school of andere systeemleden.


 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
3
contacturen:
21

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals21Toegekend

Psychologen,orthopedagogen gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten.

drs. Susanne Wegen

drs. Susanne Wegen

Susanne Wegen is klinisch psycholoog/psychotherapeut, EMDR practitioner, schematherapeut en cognitief gedragstherapeut (VGCT). Haar passie en specialisatie ligt in de behandeling van trauma/PTSS, persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en de veel voorkomende combinatie van deze drie. Zij werkt vanuit verschillende referentiekaders waarbij met name schematherapie en EMDR haar voorkeur hebben. Naast het werken met volwassenen heeft zij jarenlange ervaring in het klinisch en ambulant werken met adolescenten en jongvolwassenen in zowel de psychiatrie als (jeugd)verslavingszorg. 

Naast haar werkzaamheden binnen een GGZ-instelling en in een eigen praktijk, geeft zij regelmatig les als hoofddocent bij o.a. de RINO Groep en King Nascholing en geeft zij diverse trainingen (op maat) op het gebied van middelenproblematiek, motiverende gespreksvoering, trauma en persoonlijkheid. Zij geeft (incompany-)trainingen zowel binnen de GGZ als binnen de jeugdzorg, de Raad en andere instanties die werken met jongeren, (jong)volwassenen en ouders.

Zij heeft eind 2017 een GGZ instelling opgericht Splinter www.splinter.care

Sandra Beltjens

Sandra Beltjens

Sandra Beltjens is systeemtherapeut en EFT-therapeut. Het werken met gezinnen, met adolescenten en het werken met (echt)paren is haar grote passie. Zij werkt vanuit verschillende invalshoeken en bekijkt alles vanuit de samenhang, de context, de krachten en de communicatie, en ziet dit als een rijkdom van de systeemtherapie. Sinds 10 jaar werkt zij in de verslavingszorg, zowel met jeugd, als met volwassenen en hun gezinnen en/of andere relaties. Het afgelopen jaar is zij haar eigen praktijk gestart naast haar werk in de verslavingszorg. Naast therapeut is zij ook docent. 

Zij heeft voor alle medewerkers van Brijder-jeugd een training Systeemgericht werken in de verslavingszorg ontwikkeld en gegeven. Zij is docent bij onder andere de RINO Groep en King nascholing en geeft verschillende trainingen op maat op het gebied van jongeren en middelengebruik, motiverende gespreksvoering, systeemgericht werken en het werken met ouders binnen de verslavingszorg. Daarnaast leidt zij oudergespreksgroepen en de oudergroep Geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit. 

Wordt online beschikbaar gesteld door King nascholing

Naar boven