Kinderen in de rouw (incompany) inschrijven is WEL mogelijk

Een 3-daagse cursus waar rouw in relatie met allerlei ingrijpende gebeurtenissen (overlijden, scheiding, ziekte, het hebben van een beperking) aan bod komt. Vaak is het niet de ingrijpende gebeurtenis die maakt of een rouwproces gezond verloopt maar de manier en mogelijkheden van een persoon hoe hier mee om te gaan.

Inhoud

In deze cursus leer je theorie over verschillende soorten van rouw en hoe je als hulpverlener dit proces op een gedegen manier kan ondersteunen. Er wordt ingegaan op hoe je kinderen als hulpverlener kunt begeleiden bij rouw en wat de belangrijkste vragen en reacties zijn van kinderen in rouw. Er wordt gebruik gemaakt van de systemische en contextuele benadering.

Tijdens de cursus wordt de beschrijving van rouw in de DSM-V toegelicht. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen gezonde rouw, gecompliceerde rouw, depressie en PTSS.

 

Werkwijze

Theorie bespreking middels power point presentatie, het lezen van literatuur, voorbeelden en het doen van opdrachten in groepjes. Diagnostische vaardigheden eigen maken door behandelen van vragenlijst en casusbespreking in groepjes. Behandelingsvaardigheden eigen maken door uitvoeren van opdrachten in tweetallen.

Doelstellingen

  • Op doen van basis en specialistisch kennis, waaronder begripsbesef per ontwikkelingsfasen, wat betreft kinderen (0-18 jaar) in de rouw na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis (scheiding, overlijden van een dierbare, ziekte.
  • Gesprekstechnieken aanleren om met jeugdigen en hun ouders in gesprek te gaan over het verlies
  • Vaardigheden aanleren om het volledige rouwproces te kunnen begeleiden.
  • Na de cursus ben je op de hoogte van verschillende middelen en vormen van behandelingen bij rouw.
  • Na de cursus ben je op de hoogte van de plaats van rouw in de DSM-V
  • Na de cursus ben je op de hoogte van rouw in relatie met verschillende beperkingen als (licht) verstandelijk beperkt, ASS-problematiek, ADHD, etc.

wijze van toetsing

individuele presentatie

aantal dagen:
3
contacturen:
18

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 6 Toegekend
Behandeling 8 Toegekend
Overige 4 Toegekend
Extra literatuur 6 Toegekend
Herregistratie 18 Toegekend

POH-GGZ

Nascholing praktijkondersteuners 18 Toegekend

SKJ

Opleidingstraject Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional 25 Toegekend

Orthopedagogen, Psychologen, POH-GGZ'ers en jeugdzorgmedewerkers

drs. Miep Burger

Drs. Miep Burger is  orthopedagoog en rouwtherapeut. Zij heeft de  2 jarige gespecialiseerde opleiding gevolgd “Omgaan met Verlies” bij het Land van Rouw in Nijmegen.

Mevr Burger is werkzaam als Rouwtherapeut en Orthopedagoog-Generalist i.o. in haar eigen rouwbegeleidingspraktijk RouwNouw. Hier biedt zij  rouwgroepen aan kinderen,  gezinsbegeleiding en individuele rouwbegeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit met visie, systemisch werken en doen wat nodig is.

drs. Miep Burger

Zelf aan te schaffen:

Jong Verlies, rouwende kinderen serieus nemen, auteur Riet Fiddelaers-Jaspers, 2de editie 2014, ISBN 9789025904265.

Overige artikelen zijn online beschikbaar.

Naar boven