Je klinische intuïtie verder ontwikkelen

Je  intuïtie  is één van  de twee belangrijke  pijlers van jouw therapeutische  werk! Deze cursus volg je als je de kwaliteiten die bij jou horen en passen als persoon én therapeut,  verder wil ontwikkelen en verfijnen.

Inhoud

“Protocollen  en  scripts  zijn  geschreven  voor  iedereen;  dus  eigenlijk  voor  niemand  in  het  bijzonder”  (Yapko,  2018).  Hoe  deze  richtlijnen  toe  te  spitsen  op  de  ‘eigen - aardigheden’  van  de  individuele  cliënt  of  systeem?  De  grondslag  daarvoor  is  onze  klinische  intuïtie.  En  daar  wil  deze  cursus  op  focussen!

We  staan  allemaal  met  twee  benen  in  de  klei  van  het  therapeutisch  werk.  Het  ene  been  vindt  zijn  houvast  binnen  de  diverse  ontwikkelde  benaderingen  (bij  voorkeur  ‘evidence - based’),  het  andere  dient  haar  kracht  te  ontwikkelen  van  binnenuit,  vanuit  de  persoon  van  de  therapeut  zelf,  vanuit  zijn / haar  eigen  intuïtie.

De  belangrijkste  ingrediënten  voor  het  ontwikkelen  van  onze  intuïtie  zijn  onze  levenservaringen,  onze  observatie - brillen,  onze  affectieve  filters,  ons  buikgevoel  en  onze  onbewuste  responsen.

Dat  je  deze  voor  jezelf  allemaal  beter  leert  herkennen,  waarderen  +  gebruiken  in  een  therapeutische  context,  is  het  doel  van  deze  cursus.

Hiertoe  zijn  een  aantal  thema’s  gekozen,  die  via  oefeningen,  demonstraties,  literatuur  en  dvd-materiaal  nader  zullen  worden  verkend  en  uitgediept.

Het  programma  van  deze  4-daagse  cursus  omvat  8  thema’s :

---   “Hoe  zit  het  met  jouw  linker-  en  vooral  rechter-hersenhelft?”

       (Over  onbewuste  versus  bewuste  processen  &  ‘being  versus  doing’)

---   “Welke  tonen  hoor  jij  +  zend  jij  uit?  Wat  is  de  muziek  waarop  jij  danst?”

       (Over  ‘musicality  and  silent  interaction’  &  het  belang  van  vertraging)

---   “Bergen  die  we  dagelijks  beklimmen  +  het  spel  van  balans  zoeken / vinden”

       (Over  de  4  fasen  vd  creatieve  cyclus  &  ‘working  with  the  mirroring  hands’)

---   “Woorden  kruipen  ook  onder  de  aarde  door  of  vliegen  langs  de  hemel”

       (Over  taal,  meervoudige  niveaus  van  betekenis,  verhalen  &  metaforen)

---   “Diep  van  binnen  puzzelen,  met  de  stukjes  van  ons  lichaamsgeheugen”

       (Over  het  herkennen  van  voorbewuste  &  intergenerationele  patronen)

---   “Hechting  +  spel :  een  leven  lang  van  belang  om  te  versterken”

       (Over  invloeden  uit  de  kindertijd  &  het  belang  van  spelen / speelsheid)

---   “De  aandacht  naar  binnen,  naar  zelfhelende  processen  in  het  lichaam”

       (Over  mindfulness,  meditatie,  trance,  hypnose  &  zelfregulering)

---   “Denk  niet  wit,  denk  niet  zwart,  maar  met  de  kleur  van  je  hart!”

       (Over  het  Eureka! - moment  &  reageren  vanuit  het  hart)


Werkwijze

Oefeningen,  demonstraties,  literatuur  en  dvd-materiaal.


Doelstelling

Het beter leren kennen, waarderen en gebruiken van  onze  intuïtie  in een  therapeutische  context,  is  het  doel  van  deze  cursus.


Toetsing

De  cursus  wordt  afgesloten  met  het  schrijven  van  een  kort  paper,  waarin  zowel   cliënt-gerichte  informatie  dient  te  worden  verwerkt  als  informatie,  die  op  de  persoon  van  de  therapeut  betrekking  heeft.

Dit  paper  geldt  als  toets.

aantal dagen:
4
contacturen:
24

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
BCN Arena Amsterdam
  1. dinsdag 8 sep 2020 van 10-17
  2. dinsdag 29 sep 2020 van 10-17
  3. dinsdag 27 okt 2020 van 10-17
  4. dinsdag 17 nov 2020 van 10-17
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Extra literatuurstudiepunten13Toegekend
Overige20Toegekend
Behandeling2Toegekend
Diagnostiek2Toegekend

Deze cursus is doelgroep overstijgend. Dit wil zeggen dat het niet uitmaakt of je met kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen werkt, je intuïtie gebruik je voor alle doelgroepen. Deze cursus is relevant voor een breed publiek, HBO of WO geschoold en werkzaam in de GGZ, het onderwijs of de Jeugdzorg.

Drs. Ton Wilken

Drs. Ton Wilken

Ton  Wilken  voert  sinds  1981  een  vrijgevestigde  praktijk  (nu  als  GZ-psycholoog)  en  heeft  28  jaar  als  psychotherapeut  gewerkt  bij  het  RMPI,  later  Yulius  gehe-ten,  op  de  Afdeling  Gezinspsychiatrie.  Daarnaast  in  5  verschillende  settingen  gewerkt  binnen  de  GGZ.

Hij  heeft  opleidingen  gevolgd  in  Directieve therapie,  Systeemtherapie,  Hypnose  &  hypnotherapie,  behandeling  van  trauma  &  dissociatie,  Ericksoniaanse  hypnose  &  therapie,  EMDR  en  Sensorimotor  psychotherapy.  Tevens  heeft  hij  in  deze  richtingen  (behalve  de  laatste  twee)  ook  jarenlang  opleiding  gegeven,  resp.  18, 10,  38,  8  en  28  jaar.

Hij  heeft,  oa  door  al  zijn  diverse  ervaringen,  een  diep  respect  gekregen  voor  de  onbewuste  wijsheid  van  cliënten  èn  van  collega - therapeuten.  Hij  wil  zich  graag  inzetten  om  deze  algemene,  maar  helaas  te  weinig  gebruikte  kennis  te  verbreiden  en  collega’s  te  stimuleren  deze  bronnen  in  zichzelf  verder  te  ont-wikkelen  ten  dienste  van  hun  cliënten.

Alle artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld.


De  bijbehorende  literatuur  zal  gericht  zijn  op  meer  onbewuste  en meer  bewuste  niveaus:  zowel  inspirerende  ideeën  en  ervaringen  als  theoretische  noties  en  notities  komen  aan  bod,  opdat  onze  beide  hemisferen  worden  geprikkeld  en  zo  hun  samenwerking  kunnen  versterken.

Ook  is  er  voor  gekozen  om  veel  korte  fragmenten  in  de  literatuurlijst  per  dag  op  te  nemen  ipv  enkele  langere  of  bv  één  boek.  Dit  doet  ook  meer  recht  aan  de  veelstemmigheid,  die  een  belangrijk  kenmerk  van  ons  werkveld  is.

Naar boven