Je klinische intuïtie verder ontwikkelen

Je  intuïtie  is één van  de twee belangrijke  pijlers van jouw therapeutische  werk! Deze cursus volg je als je de kwaliteiten die bij jou horen en passen als persoon én therapeut,  verder wil ontwikkelen en verfijnen.

Inhoud

“Protocollen  en  scripts  zijn  geschreven  voor  iedereen;  dus  eigenlijk  voor  niemand  in  het  bijzonder”  (Yapko,  2018).  Hoe  deze  richtlijnen  toe  te  spitsen  op  de  ‘eigen - aardigheden’  van  de  individuele  cliënt  of  systeem?  De  grondslag  daarvoor  is  onze  klinische  intuïtie.  En  daar  wil  deze  cursus  op  focussen!

We  staan  allemaal  met  twee  benen  in  de  klei  van  het  therapeutisch  werk.  Het  ene  been  vindt  zijn  houvast  binnen  de  diverse  ontwikkelde  benaderingen  (bij  voorkeur  ‘evidence - based’),  het  andere  dient  haar  kracht  te  ontwikkelen  van  binnenuit,  vanuit  de  persoon  van  de  therapeut  zelf,  vanuit  zijn / haar  eigen  intuïtie.

De  belangrijkste  ingrediënten  voor  het  ontwikkelen  van  onze  intuïtie  zijn  onze  levenservaringen,  onze  observatie - brillen,  onze  affectieve  filters,  ons  buikgevoel  en  onze  onbewuste  responsen.

Dat  je  deze  voor  jezelf  allemaal  beter  leert  herkennen,  waarderen  +  gebruiken  in  een  therapeutische  context,  is  het  doel  van  deze  cursus.

Hiertoe  zijn  een  aantal  thema’s  gekozen,  die  via  oefeningen,  demonstraties,  literatuur  en  dvd-materiaal  nader  zullen  worden  verkend  en  uitgediept.

Het  programma  van  deze  4-daagse  cursus  omvat  8  thema’s :

---   “Hoe  zit  het  met  jouw  linker-  en  vooral  rechter-hersenhelft?”

       (Over  onbewuste  versus  bewuste  processen  &  ‘being  versus  doing’)

---   “Welke  tonen  hoor  jij  +  zend  jij  uit?  Wat  is  de  muziek  waarop  jij  danst?”

       (Over  ‘musicality  and  silent  interaction’  &  het  belang  van  vertraging)

---   “Bergen  die  we  dagelijks  beklimmen  +  het  spel  van  balans  zoeken / vinden”

       (Over  de  4  fasen  vd  creatieve  cyclus  &  ‘working  with  the  mirroring  hands’)

---   “Woorden  kruipen  ook  onder  de  aarde  door  of  vliegen  langs  de  hemel”

       (Over  taal,  meervoudige  niveaus  van  betekenis,  verhalen  &  metaforen)

---   “Diep  van  binnen  puzzelen,  met  de  stukjes  van  ons  lichaamsgeheugen”

       (Over  het  herkennen  van  voorbewuste  &  intergenerationele  patronen)

---   “Hechting  +  spel :  een  leven  lang  van  belang  om  te  versterken”

       (Over  invloeden  uit  de  kindertijd  &  het  belang  van  spelen / speelsheid)

---   “De  aandacht  naar  binnen,  naar  zelfhelende  processen  in  het  lichaam”

       (Over  mindfulness,  meditatie,  trance,  hypnose  &  zelfregulering)

---   “Denk  niet  wit,  denk  niet  zwart,  maar  met  de  kleur  van  je  hart!”

       (Over  het  Eureka! - moment  &  reageren  vanuit  het  hart)


Werkwijze

Oefeningen,  demonstraties,  literatuur  en  dvd-materiaal.


Doelstelling

Het beter leren kennen, waarderen en gebruiken van  onze  intuïtie  in een  therapeutische  context,  is  het  doel  van  deze  cursus.


Toetsing

De  cursus  wordt  afgesloten  met  het  schrijven  van  een  kort  paper,  waarin  zowel   cliënt-gerichte  informatie  dient  te  worden  verwerkt  als  informatie,  die  op  de  persoon  van  de  therapeut  betrekking  heeft.

Dit  paper  geldt  als  toets.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
24

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 8 sep 2020— 7 sep 2023
Behandeling2Toegekend
Diagnostiek2Toegekend
Overige taken20Toegekend
Extra literatuurstudie13Toegekend
Herregistratie24Toegekend

Deze cursus is doelgroep overstijgend. Dit wil zeggen dat het niet uitmaakt of je met kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen werkt, je intuïtie gebruik je voor alle doelgroepen. Deze cursus is relevant voor een breed publiek, HBO of WO geschoold en werkzaam in de GGZ, het onderwijs of de Jeugdzorg.

drs. Ton Wilken

drs. Ton Wilken

Ton Wilken voert sinds 1981 een vrijgevestigde praktijk, momenteel als GZ-psycholoog en heeft  28 jaar als psychotherapeut gewerkt bij het RMPI, later Yulius geheten, op de afdeling Gezinspsychiatrie. Daarnaast in 5 verschillende settingen gewerkt binnen de GGZ. Hij heeft opleidingen gevolgd in directieve therapie, systeemtherapie, hypnose & hypnotherapie, behandeling van trauma & dissociatie, Ericksoniaanse hypnose & therapie, EMDR en Sensorimotor psychotherapy. Teven heeft hij in deze richtingen (behalve de laatste twee) ook jarenlang opleiding gegeven.

Hij heeft, o.a. door al zijn diverse ervaringen, een diep respect gekregen voor de onbewuste wijsheid  van cliënten en van collega-therapeuten. Hij wil zich graag inzetten om deze algemene, maar helaas te weinig gebruikte, kennis te verbreiden en collega’s te stimuleren deze bronnen in zichzelf verder te ontwikkelen ten dienste van hun cliënten

Alle artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld.


De  bijbehorende  literatuur  zal  gericht  zijn  op  meer  onbewuste  en meer  bewuste  niveaus:  zowel  inspirerende  ideeën  en  ervaringen  als  theoretische  noties  en  notities  komen  aan  bod,  opdat  onze  beide  hemisferen  worden  geprikkeld  en  zo  hun  samenwerking  kunnen  versterken.

Ook  is  er  voor  gekozen  om  veel  korte  fragmenten  in  de  literatuurlijst  per  dag  op  te  nemen  ipv  enkele  langere  of  bv  één  boek.  Dit  doet  ook  meer  recht  aan  de  veelstemmigheid,  die  een  belangrijk  kenmerk  van  ons  werkveld  is.

Naar boven