Inleiding Systeemtherapie (60 uur) Docent Monique van der Ven

De missie in deze inleidende cursus van 10 dagen, is cursisten een stevige basis mee te geven in systeemdenken en systeeminterventies, op basis van een aantal belangrijke stromingen. Deze cursus kan het begin zijn van je opleiding tot erkend NVRG systeemtherapeut.

Inleiding

In deze inleidende cursus Systeemtherapie leer je kijken, denken en handelen vanuit de Systeemtheorie.  Een theorie welke handelt over hoe systemen met elkaar in relatie staan en elkaar beïnvloeden. Een theorie die een context biedt om te kijken naar wat zich tussen mensen afspeelt. Of het nu gaat om de relatie tussen een ouder en een kind, ouders onderling, echtparen, families, hulpverleners en cliënten of hulpverleners onderling; al deze betrekkingen zijn op te vatten als sociale processen onderhevig aan een systemische dynamiek waarbij ‘het geheel veel meer is dan een optelsom’ 

Doelstelling

In deze cursus maak je kennis met de roots van de systeemtherapie en de verschillende perspectieven die heden ten dage gehanteerd worden. Je leert verschillende systemische begrippen als triades, loyaliteit, circulariteit, symmetrische en complementaire escalaties herkennen en plaatsen binnen hun (historische) context.

Je maakt kennis met verschillende systemische interventies en leert deze toe te passen binnen het therapeutisch proces. Je leert handen en voeten geven aan het hulpverleningsproces aan systemen; kennismaken, ontwikkelen en afsluiten.

Naast het verwerven van theoretische kennis en het oefenen van vaardigheden/interventies, leer en ervaar je wat het voor jou als therapeut en persoon betekent onderdeel te zijn van het therapeutisch systeem; hoe hanteer je de therapeutische relatie, hoe voelt meervoudige partijdigheid in de kamer? Verschilt de houding van jou als systemische therapeut met jouw therapeutische houding tot nu?

Je maakt ook kennis met systemisch kijken naar processen buiten de therapie kamer; hoe ziet jouw team eruit? Wat betekent systemisch kijken voor interdisciplinaire samenwerking? Welke invloed hebben culturele en maatschappelijke ontwikkelingen op processen in de hulpverlening, in gezinnen?

 

Werkwijze en didactische werkvormen

De cursus probeert in haar opzet een directe uitwisseling te bieden met de dagelijkse praktijk van de cursist; hoe kan de theorie toegepast worden in casuïstiek van de cursisten?

 • het bestuderen en presenteren van literatuur
 • theoretische verdieping van literatuur d.m.v. discussie
 • oefenen met systemische casusbeschrijvingen uit eigen praktijk
 • middels ervaringsgerichte en creatieve oefeningen, observatie- en registratieoefeningen, video- en filmfragmenten, (ontdekkende) rollenspelen ervaring op doen met het toepassen van systemisch kijken (perspectieven en posities), denken en handelen (interventies/vaardigheden)
 • reflecteren op oefeningen tijdens de cursusdagen en casusbeschrijvingen uit de praktijk van de cursist (Attitude)
 • vragenlijst AKV (Attitude-Kennis-Vaardigheden) wordt tijdens de eerste lesdag ingevuld als hulpmiddel voor reflectie op eigen ontwikkelingsproces tijdens de cursus. De laatste cursusdag wordt hierover een korte presentatie gegeven.
aantal dagen:
10
contacturen:
60

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. vrijdag 4 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 11 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 25 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 9 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 5. vrijdag 30 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 6. vrijdag 13 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 7. vrijdag 27 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 8. vrijdag 4 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 9. vrijdag 18 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 10. vrijdag 8 jan 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NVRG

geldig van - tot -
Inleiding Systeemtherapie 60Toegekend

SKJ

geldig van - tot -
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional60Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van - tot -
Extra literatuurpunten19Toegekend
Herregistratie60Toegekend
Overige10Toegekend
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek 20Toegekend

Psychologen, orthopedagogen, psychiaters, sociaal wetenschappers, maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (beiden met VO), werkers in de GGZ of jeugdhulpverlening met een
gelijkwaardige opleiding, die zich willen specialiseren in de systeemtherapie.

drs. Monique van der Ven

Monique van der Ven is GZ-psycholoog, Systeemtherapeut, Supervisor & docent NVRG, EFT-therapeut. Het systemisch kijken, denken en handelen heeft vanaf het begin van haar carriere centraal gestaan. Monique heeft gewerkt binnen klinische- dagklinische en ambulante instellingen voor Jeugdhulpverlening en GGZ. Met volwassenen, adolescenten, (jonge)kinderen en hun gezinnen.

Ook hield zij zich bezig met zorgvernieuwing, kwaliteits- en programma-ontwikkeling vanuit het systeemtheoretisch kader. Ze werkt bij MoleMann Mental Health in Amsterdam en heeft een eigen praktijk voor supervisie en consultatie. Ze is docent Systeemtherapie binnen de opleiding voor Klinisch Psychologen en erkend TTC-gever NVRG.

drs. Monique van der Ven

Cursisten dienen het volgende boek zelf aan te schaffen;

Handboek Systeemtherapie (2014): A.Savenije J. van Lawick, E.Reijmers, Utrecht: de Tijdstroom.

Overige literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing

Naar boven