Inleiding Systeemtherapie (60 uur).

Systemisch kijken en handelen vormt de kern van deze 10-daagse cursus die het begin kan zijn van je volledige traject tot systeemtherapeut NVRG.

Inhoud

In de eerste 30 uur (blok 1,2 en deel van 3) maak de je kennis met het systemisch kijken. Je leert kijken naar hoe mensen zich organiseren en welke invloeden veranderingen in de tijd, cultuur en samenlevingsvormen hier op hebben. Je leert op welke manieren je informatie over systemen kan verzamelen en ontdekt wat jou plek als systeemtherapeut is binnen die systemen. Je maak je kennis met de verschillende perspectieven die in systeemtherapie gehanteerd worden: o.a. communicatief perspectief, het gezinsontwikkelingsperspectief, het cognitief gedragstherapeutisch perspectief, het structurele perspectief, het narratieve perspectief, het oplossingsgerichte perspectief, het hechtingsperspectief en het ervaringsgericht perspectief. Je doet ervaring op in het toepassen van systemische interventies en leert wat nodig is om procesmatig te werken binnen systemen (o.a. hoe je een behandeling kan opstarten/organiseren).

In de tweede 30 uur (blok 3) ga je ervaring op doen met interventies die ingezet worden m.b.t. procesmatig systemisch werken: Systeem-diagnostiek, formuleren van een systemische werkhypothese (hierbij theoretische perspectieven hanteren) een werkrelatie opbouwen en onderhouden en specifieke interventies kiezen. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van een therapeutische houding waarmee o.a. meervoudig partijdigheid en het bespreken van dilemma’s m.b.t. verandering mogelijk is. Cursisten leren zicht te krijgen op de invloeden die vanuit je eigen achtergrond en leergeschiedenis van invloed zijn op hen als systeemtherapeut.


Werkwijze

Iedere cursusdag kent een vaste indeling waarin de volgende onderdelen terugkomen: theoretische inleiding (kennis), ervaring opdoen met toepassen van systeem-therapeutische-interventies (vaardigheden) en het reflecteren op de oefensituaties en therapeutische contacten uit de praktijk van de cursist (houding). 

De werkvormen die gebruikt zullen worden zijn: verdiepende uitwisseling over de literatuur, oefenen met het innemen van verschillende perspectieven, toepassen van systemische interventies, rollen spelen, registratieopdrachten,videofragmenten bekijken en reflectie-opdrachten. Ook zullen er aandacht -oefeningen en creatieve werkvormen gebruikt worden.


Doelstellingen

De cursus tot systeemtherapeut NVRG is gericht op het verkrijgen van onderstaande competenties.

I. Algemene therapeutische competenties 

II. Systemische Metacompetenties 

III Systemische Basiscompetenties 

IV. Competenties om systeem-therapeutische technieken toe te passen

Aan het einde van de cursus beschikken de cursisten over de volgende competenties (kennis, vaardigheden en houding):

·     Kennis van belangrijke systemische perspectieven,

·     Vaardigheden in het beschrijven van factoren die van invloed zijn op het functioneren van cliëntsystemen in termen van structuur, communicatiestijlen, interactieprocessen, betekenisgeving en levensfasen.

·     Vaardigheden in contextgericht kijken, denken, formulieren en interveniëren,

·     Vaardigheden in het hanteren van belangrijke systemische interventies,

·     Het kunnen opstellen van een systemische (circulaire)werkhypothese,

·     Het herkennen van invloeden vanuit de eigen achtergrond en leergeschiedenis op jezelf als systeemtherapeut.


Wijze van toetsing

De basismodule: inleidende deel (60 uur) wordt afgesloten met een take hometoets. 


Aanwezigheidsverplichting:

Er is een aanwezigheidsverplichting van 90%, bij afwezigheid tussen de 10% en 20% worden inhaalopdrachten gemaakt die de stof van de betreffende gemiste cursusdag behandelen. aantal dagen:
10
contacturen:
60

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
WTC Utrecht Utrecht
 1. donderdag 16 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 23 apr 2020 van 9:30 - 16:45 (met Maaike)
 3. donderdag 7 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 4. donderdag 14 mei 2020 van 9:30 - 16:45 (met Maaike)
 5. donderdag 28 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 6. donderdag 4 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 7. donderdag 11 jun 2020 van 9:30 - 16:45 (met Maaike)
 8. donderdag 25 jun 2020 van 9:30 - 16:45 (met Maaike)
 9. donderdag 2 jul 2020 van 9:30 - 16:45
 10. donderdag 9 jul 2020 van 9:30 - 16:45
vol 😕
WTC Utrecht Utrecht
 1. donderdag 3 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 10 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 3. donderdag 24 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 4. donderdag 1 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 5. donderdag 8 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 6. donderdag 29 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 7. donderdag 5 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 8. donderdag 26 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 9. donderdag 3 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 10. donderdag 10 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 11. donderdag 17 dec 2020 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 17/01/19 tot 18/03/22
Extra literatuurstudiepunten19Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Behandeling30Toegekend
Overig10Toegekend
Herregistratie 60Toegekend

NVRG

geldig van - tot -
Inleiding 60Toegekend

SKJ

geldig van - tot -
Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ Jeugd- en gezinsprofessional60Toegekend

Psychologen, psychiaters, sociaal wetenschappers, maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (beiden met VO), werkers in de GGZ of jeugdhulpverlening met een gelijkwaardige opleiding, die zich willen specialiseren in de systeemtherapie.

Tijdens de cursus dien je het geleerde in de praktijk te kunnen brengen.

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, systeemtherapeut en supervisor NVRG. Denise heeft ruim 25 jaar klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden. Zij is auteur van de boeken ACTief opvoeden (Hogrefe 2012), Samen ACTief in je gezin (Lannoo 2015) en ACT your way (Boom 2018). Denise is supervisor NVRG voor Systeemtherapeuten en Systeemtherapeutisch werkende in opleiding. Daarnaast is zij erkend TTC gever voor de opleiding tot systeemtherapeut. Bij het lesgeven ligt haar focus op het verbinden van de theorie (kennis) aan de eigen ervaringen en het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen, therapeutische houding. Denise heeft een ruime ervaring in het begeleiden van jongeren, ouders, gezinnen en groepen op basis van ACT  (voor meer informatie zie www.denisematthijssen.nl) .

Denise Matthijssen

Verplicht zelf aan te schaffen: 

Handboek Systeemtherapie (2014): A.Savenije J. van Lawick, E.Reijmers, Utrecht: de Tijdstroom.

Het gezin centraal. Handboek voor ambulante hulpverleners. Bolt, A (2016). 

Overige artikelen zijn beschikbaar in de digitale omgeving van King nascholing

Naar boven