Inleiding Systeemtherapie (60 uur). Docent: A. Wetzels

De cursus start met de ontwikkeling van de systeemtheorie en met belangrijke basisbegrippen van de systeemtheorie. Deze brede visie wordt vervolgens concreet toegepast op het gezin als systeem. Daardoor kunnen de systeembegrippen meer gaan leven; de begrippen krijgen concreet betekenis.

Inhoud

Er zijn verschillende visies op systeemtherapie, deze worden perspectieven genoemd. De perspectieven, die het meest aansluiten bij de basiskennis van de systeemvisie worden behandeld: het communicatief perspectief, het structureel perspectief, het gezinsontwikkelingsperspectief en het multigenerationeel perspectief.

In de cursus komen de bouwstenen aan bod die nodig zijn om een systemische hypothese op te kunnen stellen. Het kunnen formuleren van een systemische hypothese ( circulaire hypothese) is een belangrijke basisvaardigheid. De hypothese komt immers steeds terug als uitgangspunt voor het professioneel handelen.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de multiculturele invalshoek. De culturele achtergrond speelt een belangrijke rol in systemen. Systeemvisie gaat over betekenisgeving. Gedrag krijgt betekenis binnen de sociaal culturele context.

Er worden diverse basistechnieken besproken en er is ruim gelegenheid ermee te oefenen.

  

Werkwijze

In de cursus is er afwisseling tussen bespreking van de theorie, rollenspelen, filmmateriaal, oefeningen. Er wordt veel aandacht besteed aan de vertaalslag van het geleerde naar de praktijk, waarbij er ruimte is om te bespreken wat een en ander betekent voor de specifieke werkcontext waarin jij werkt.

 

Doelstellingen

Deelnemers aan de cursus maken zich het systemisch denken en kijken eigen. Je leert dat gedrag van mensen betekenis krijgt in de context van hun systeem en hoe dit te hanteren. Deelnemers aan de cursus beschikken aan het einde van de cursus over de volgende kennis en vaardigheden:

 • zicht op de oorsprong van het systemisch denken
 • kennis van de inhoud en betekenis van enkele perspectieven
 • het beschrijven van sociale systemen in termen van structuur, organisatie en interactieprocessen
 • vertrouwd zijn met het contextgericht denken en waarnemen
 • het hanteren van enkele basistechnieken
 • het kunnen opstellen van een systemische (circulaire) hypothese
 • het herkennen van aspecten van de eigen ontwikkelingsgeschiedenis en de invloed daarvan op zichzelf als behandelaar.

 

Wijze van toetsing

De cursus wordt afgerond met een toets. De toets bestaat uit een schriftelijke beschrijving van een cliëntsysteem waarbij hetgeen geleerd is in de cursus wordt toegepast.

 


aantal dagen:
10
contacturen:
60

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Breda, lokatie boven Breda Breda
 1. vrijdag 15 feb 2019 van 9:30 - 16:30
 2. vrijdag 15 mrt 2019 van 9:30 - 16:30
 3. vrijdag 22 mrt 2019 van 9:30 - 16:30
 4. vrijdag 29 mrt 2019 van 9:30 - 16:30
 5. vrijdag 12 apr 2019 van 9:30 - 16:30
 6. vrijdag 26 apr 2019 van 9:30 - 16:30
 7. vrijdag 10 mei 2019 van 9:30 - 16:30
 8. vrijdag 24 mei 2019 van 9:30 - 16:30
 9. vrijdag 7 jun 2019 van 9:30 - 16:30
 10. vrijdag 21 jun 2019 van 9:30 - 16:30
 11. vrijdag 28 jun 2019 van 9:30 - 16:30 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen

NVRG

Inleiding 60 Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Behandeling 30 Toegekend
Diagnostiek 20 Toegekend
Overig 10 Toegekend
Herregistratie 60 Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals 60 Toegekend

Gz-psychologen (i.o.) , psychotherapeuten (i.o.) , (ortho)pedagogen, (klinisch) psychologen (i.o.hbo-opgeleiden met relevante vooropleiding en master

Astrid Wetzels

Astrid Wetzels is psychotherapeut en NVRG-erkend systeemtherapeut, supervisor NVRG en NVP. Astrid is een ervaren psychotherapeut en systeemtherapeut. In het systeemtherapeutisch werken vindt zij het belangrijk om aandacht te hebben voor de ontwikkeling van de cliënt en het cliëntsysteem maar zeker ook voor de persoon van de behandelaar en de betekenis daarvan voor de (therapeutische) samenwerking. Astrid heeft ervaring met verschillende doelgroepen: kinderen, adolescenten, volwassenen en heeft zowel klinisch als poliklinisch gewerkt. Sinds 2010 heeft zij haar eigen praktijk als psychotherapeut, systeemtherapeut, docent en supervisor.

Astrid Wetzels
 1. Zelf aan te schaffen

Handboek Systeemtherapie (2014): A.Savenije J. van Lawick, E.Reijmers, Utrecht: de Tijdstroom

Overige artikelen zijn online beschikbaar.

Naar boven