Inleiding Systeemtherapie (60 uur).

De missie in deze inleidende cursus van 10 dagen, is cursisten een stevige basis mee te geven in systeemdenken en systeeminterventies, op basis van een aantal belangrijke stromingen. Deze cursus kan het begin zijn van je opleiding tot erkend NVRG systeemtherapeut.

Let op: er zijn toelatingseisen voor deze cursus. Deze kun je vinden onder het tabblad doelgroep.

Inhoud

In de eerste 30 uur (blok 1,2 en deel van 3) maak je kennis met het systemisch kijken. Je leert kijken naar hoe mensen zich organiseren en welke invloeden veranderingen in de tijd, cultuur en samenlevingsvormen hier op hebben. Je leert op welke manieren je informatie over systemen kan verzamelen en ontdekt wat jou plek als systeemtherapeut is binnen die systemen. Je maak je kennis met de verschillende perspectieven die in systeemtherapie gehanteerd worden: o.a. communicatief perspectief, het gezinsontwikkelingsperspectief, het cognitief gedragstherapeutisch perspectief, het structurele perspectief, het narratieve perspectief, het oplossingsgerichte perspectief, het hechtingsperspectief en het ervaringsgericht perspectief. Je doet ervaring op in het toepassen van systemische interventies en leert wat nodig is om procesmatig te werken binnen systemen (o.a. hoe je een behandeling kan opstarten/organiseren).

In de tweede 30 uur (blok 3) ga je ervaring op doen met interventies die ingezet worden m.b.t. procesmatig systemisch werken: Systeem-diagnostiek, formuleren van een systemische werkhypothese (hierbij theoretische perspectieven hanteren) een werkrelatie opbouwen en onderhouden en specifieke interventies kiezen. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van een therapeutische houding waarmee o.a. meervoudig partijdigheid en het bespreken van dilemma’s m.b.t. verandering mogelijk is. Cursisten leren zicht te krijgen op de invloeden die vanuit je eigen achtergrond en leergeschiedenis van invloed zijn op hen als systeemtherapeut.


Werkwijze

Iedere cursusdag kent een vaste indeling waarin de volgende onderdelen terugkomen: theoretische inleiding (kennis), ervaring opdoen met toepassen van systeem-therapeutische-interventies (vaardigheden) en het reflecteren op de oefensituaties en therapeutische contacten uit de praktijk van de cursist (houding). 

De werkvormen die gebruikt zullen worden zijn: verdiepende uitwisseling over de literatuur, oefenen met het innemen van verschillende perspectieven, toepassen van systemische interventies, rollen spelen, registratieopdrachten,videofragmenten bekijken en reflectie-opdrachten. Ook zullen er aandacht -oefeningen en creatieve werkvormen gebruikt worden.


Doelstellingen

De cursus tot systeemtherapeut NVRG is gericht op het verkrijgen van onderstaande competenties.

I. Algemene therapeutische competenties 

II. Systemische Metacompetenties 

III Systemische Basiscompetenties 

IV. Competenties om systeem-therapeutische technieken toe te passen

Aan het einde van de cursus beschikken de cursisten over de volgende competenties (kennis, vaardigheden en houding):

·     Kennis van belangrijke systemische perspectieven,

·     Vaardigheden in het beschrijven van factoren die van invloed zijn op het functioneren van cliëntsystemen in termen van structuur, communicatiestijlen, interactieprocessen, betekenisgeving en levensfasen.

·     Vaardigheden in contextgericht kijken, denken, formulieren en interveniëren,

·     Vaardigheden in het hanteren van belangrijke systemische interventies,

·     Het kunnen opstellen van een systemische (circulaire)werkhypothese,

·     Het herkennen van invloeden vanuit de eigen achtergrond en leergeschiedenis op jezelf als systeemtherapeut.


Wijze van toetsing

De basismodule: inleidende deel (60 uur) wordt afgesloten met een take hometoets. 


Aanwezigheidsverplichting:

Er is een aanwezigheidsverplichting van 90%, bij afwezigheid tussen de 10% en 20% worden inhaalopdrachten gemaakt die de stof van de betreffende gemiste cursusdag behandelen. Deel deze pagina:
aantal dagen:
10
contacturen:
60

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
WTC Utrecht Utrecht
 1. donderdag 13 jan 2022 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 20 jan 2022 van 9:30 - 16:45
 3. donderdag 3 feb 2022 van 9:30 - 16:45 (online via ZOOM)
 4. donderdag 10 feb 2022 van 9:30 - 16:45 (online via ZOOM)
 5. donderdag 17 feb 2022 van 9:30 - 16:45 (online via ZOOM)
 6. donderdag 10 mrt 2022 van 9:30 - 16:45
 7. donderdag 17 mrt 2022 van 9:30 - 16:45
 8. donderdag 7 apr 2022 van 9:30 - 16:45 (online via ZOOM)
 9. donderdag 14 apr 2022 van 9:30 - 16:45
 10. donderdag 21 apr 2022 van 9:30 - 16:45
 11. donderdag 28 apr 2022 van 9:30 - 16:45 (Reservedatum)
vol 😕
Utrecht, nog niet bekend
 1. vrijdag 23 sep 2022 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 7 okt 2022 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 21 okt 2022 van 9:30 - 16:45 (= online via ZOOM)
 4. vrijdag 4 nov 2022 van 9:30 - 16:45 (= online via ZOOM)
 5. vrijdag 11 nov 2022 van 9:30 - 16:45 (= online via ZOOM)
 6. vrijdag 18 nov 2022 van 9:30 - 16:45
 7. vrijdag 25 nov 2022 van 9:30 - 16:45
 8. vrijdag 2 dec 2022 van 9:30 - 16:45 (= online via ZOOM)
 9. vrijdag 9 dec 2022 van 9:30 - 16:45
 10. vrijdag 16 dec 2022 van 9:30 - 16:45
 11. vrijdag 23 dec 2022 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Utrecht, nog niet bekend
 1. donderdag 12 jan 2023 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 19 jan 2023 van 9:30 - 16:45
 3. donderdag 2 feb 2023 van 9:30 - 16:45 (Is online via ZOOM)
 4. donderdag 9 feb 2023 van 9:30 - 16:45 (Is online via ZOOM)
 5. donderdag 16 feb 2023 van 9:30 - 16:45 (Is online via ZOOM)
 6. donderdag 9 mrt 2023 van 9:30 - 16:45
 7. donderdag 16 mrt 2023 van 9:30 - 16:45
 8. donderdag 30 mrt 2023 van 9:30 - 16:45 (Is online via ZOOM)
 9. donderdag 6 apr 2023 van 9:30 - 16:45
 10. donderdag 13 apr 2023 van 9:30 - 16:45
 11. donderdag 20 apr 2023 van 9:30 - 16:45 (= reservedag)
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 17 jan 2019—18 mrt 2022
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Overige taken10Toegekend
Extra literatuurstudie19Toegekend
Herregistratie60Toegekend

NVRG

geldig van 12 mrt 2019—12 mrt 2024
Inleiding60Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional60Toegekend

Psychologen, orthopedagogen, psychiaters, sociaal wetenschappers, maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (beiden met master diploma), werkers in de GGZ of jeugdhulpverlening met een gelijkwaardige opleiding, die zich willen specialiseren in de systeemtherapie.

Hier vind je een overzicht van geschikte HBO-master vooropleidingen. Bij twijfel neem contact met ons op of bezoek de site van de NVRG.

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, systeemtherapeut en supervisor NVRG. Denise heeft ruim 25 jaar klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden. Zij is auteur van de boeken 'ACTief opvoeden' (Hogrefe 2012), 'Samen ACTief in je gezin' (Lannoo 2015) en 'ACT your way' (Boom 2018). Denise is supervisor NVRG voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkende in opleiding. Daarnaast is zij erkend TTC gever voor de opleiding tot systeemtherapeut. 

Bij het lesgeven ligt haar focus op het verbinden van de theorie (kennis) aan de eigen ervaringen, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen, therapeutische houding. Denise heeft een ruime ervaring in het begeleiden van jongeren, ouders, gezinnen en groepen op basis van ACT (voor meer informatie zie www.denisematthijssen.nl) .

Maaike Martens

Maaike Martens

Maaike Martens is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, gevorderd EFT therapeut en vaktherapeut drama. Zij heeft ruim 15 jaar werkervaring als systeemtherapeut en dramatherapeut in de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie en klinische gezinsbehandeling. Daarnaast is Maaike supervisor NVRG. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie. Het gedachtegoed van EFT, nieuwe autoriteit en AFFT zijn uitgangspunten in haar praktijk voor het werken met ouders, gezinnen en stellen.

Erik Lagendijk

Erik Lagendijk


Verplicht zelf aan te schaffen: 

• Handboek Systeemtherapie (2014): A. Savenije J. van Lawick, E.Reijmers, Utrecht: de Tijdstroom.

• Samen in gezinstherapie. Peter Rober. 1e druk 2017, 9789463370691 

Overige artikelen zijn beschikbaar in de digitale omgeving van King nascholing

Naar boven