Inleiding Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (30 uur)

Deze cursus geldt als erkende inleiding (30 uur) van de volledige Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie.

Inhoud

In deze 30 urige inleiding in de cognitieve gedragstherapie VGCt staat de verbinding tussen theorie en praktische toepassing centraal. Hierbij ligt de nadruk op onderwerpen uit de literatuur, theoretische concepten en het oefenen van praktische vaardigheden. De cursist leert cognitief/emotionele en gedragsproblemen van zijn cliënten zo goed mogelijk in kaart te brengen middels het cognitief gedragstherapeutische proces.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;
 • Theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model;
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;
 • Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;
 • Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses;
 • Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder tenminste registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;

  Na afloop van de cursus:

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken en doen;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden

 Met deze kennis en vaardigheden kun je zelfstandig onder supervisie de leerprincipes van cognitieve gedragstherapie toepassen.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
5
contacturen:
30

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14 sep 2018—13 sep 2021
Behandeling15Toegekend
Diagnostiek15Toegekend
Extra literatuurstudie30Toegekend
Herregistratie30Toegekend

VGCt

geldig van 14 sep 2018—13 sep 2022
Inleiding basiscursus30Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.Werk

De 30-urige inleiding is ook toegankelijk voor professionals die in de praktijk nog geen cognitieve gedragstherapie (kunnen) toepassen. Wanneer je vervolgens het verdiepende deel van 70 uur wilt volgen, mag er maximaal 1 jaar zitten tussen  de laatste lesdag van de 30-urige inleiding en de start van het 70-urige verdiepende deel van de basiscursus cognitieve gedragstherapie. Vanaf het verdiepende is het van belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Jasper Vlaminck

drs. Jasper Vlaminck

Jasper Vlaminck is GZ-psycholoog en supervisor VGCt. Hij heeft ruim 17 jaar ervaring in de psychiatrie en geeft sinds 3 jaar basiscursussen CGT en les over intake en indicatiestelling in de GGZ. Hij is werkzaam bij GGZ-Delfland op een poli voor psychiatrische zorg voor volwassenen.


De volgende boeken dien je zelf aan te schaffen:

 • Hermans, D., Raes, F. & Orlemans, H. (2017). Inleiding tot de gedragstherapie. 7de ed.. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum;  
 • Korrelboom, K. & Ten Broeke, E. (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho.
 • Vossen, C. J. C. & Keijsers, G. P. J. (2012). Helpen veranderen. Motiveringsstrategieën in de psychotherapie. Amsterdam: Boom;

Aanvullende artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld via de digitale omgeving van King nascholing.

Naar boven