Hechting in diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen

de noodzakelijke blik

In het werken met kinderen en jeugdigen is hechting een belangrijk, maar in sommige gevallen onderbelicht aspect: het gericht kijken naar de hechting biedt aanvullende informatie en kan daarmee een ingang zijn voor een adequate diagnostiek en behandeling. Tijdens de cursus wordt deze noodzakelijke blik voor het voetlicht gehaald en geïllustreerd aan de hand van casuïstiek.

Inhoud

  • (On)veilige hechting in de ontwikkeling van kinderen
  • Hechting als onderdeel van de diagnostiek van kinderen en jeugdigen
  • Analyse van ingebrachte praktijkvoorbeelden aan de hand van filmopnamen
  • Enkele mogelijke behandelingsmethoden van hechtingsproblemen.


 Werkwijze

Theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden aan de
hand van (eigen) casusinbreng en filmpjes middels:
plenaire overdracht, rollenspel, individuele presentaties
van casuïstiek, in subgroepen en plenair bespreken van
casuïstiek mbv filmmateriaal.


Doelstellingen

Cursisten zijn na afloop van de cursus beter in staat om gehechtheid onderdeel te laten zijn van hun klinische blik binnen diagnostiek en behandeling

Na de cursus heeft cursist meer zicht op:

  • Het hechtingsproces als ingang voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen;
  • Hechtingsrepresentaties als basis voor interne werkmodellen;
  • Hechtingsstoornissen en onveilige hechting in de praktijk van de diagnostiek;
  • Hechting als ingang van methodische behandeling van kinderen en jeugdigen in hun systeem.


Wijze van toetsing

Schriftelijke casusbeschrijving

Deel deze pagina:
aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 2 jun 2017—30 nov 2020
Behandeling6Toegekend
Diagnostiek12Toegekend
Extra literatuurstudie18Toegekend
Herregistratie18Toegekend

FGzPt

geldig van 2 jun 2017—30 nov 2020
Specialismen gezondheidszorg psycholoog13Toegekend

Klinisch psychologen, Gz- psychologen, K&J psychologen,  orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychotherapeuten.

Zelf aan te schaffen boek: 

Perry, B.; Szalavitz, M. (2010) (3e druk) De jongen die opgroeide als hond. Schiedam: Scriptum. Blz 15-264. Dit boek dient voor aanvang van de cursus gelezen te worden. 

Overige artikelen worden beschikbaar gesteld via de digitale omgeving van King nascholing 

Naar boven