Handelingsgerichte diagnostiek met focus op jongeren

In deze cursus wordt het praktijkmodel ‘HandelingsGerichte Diagnostiek’ als kapstok gebruikt om gedrags- en leervraagstukken op te lossen.

Handelingsgerichte diagnostiek wordt gebruikt om systematiek aan te brengen in het diagnostisch proces en kan dienen als reflectie-instrument voor de gelopen stappen. Binnen deze systematiek wordt ook uitvoerig stilgestaan bij intelligentie- en neuropsychologisch onderzoek. Vooral de WISC V komt prominent aan de orde.

In deze cursus leer je het HGD-model inzetten door systematisch de verschillende fasen te doorlopen om zo heldere antwoorden op hulpvragen van cliënten te kunnen formuleren. Je leert je professionaliteit ten aanzien van diagnostiek te vergroten en je kan alle diagnostische stappen goed en helder onderbouwen. De doelgroep is van ongeveer 4 tot 18 jaar. Binnen de onderzoeksfase van HGD is vooral aandacht voor het afnemen en interpreteren van intelligentie- en neuropsychologisch onderzoek. Hoewel de WISC V ruim aan bod komt, is er ook genoeg ruimte voor kennismaking met andere diagnostisch instrumenten.

Doelstelling

Na deze cursus hebben de cursisten:

 • Kennis van het diagnostisch praktijkmodel voor handelingsgerichte diagnostiek:

 • Heb je basiskennis en basisvaardigheden ontwikkeld over het diagnostisch proces.

 • Weet je hoe een diagnostische cyclus verloopt: hoe je informatie verzamelt, hoe je een

  onderzoekshypothese opstelt, welk onderzoeksmateriaal je kunt inzetten en hoe je je

  onderzoeksbevindingen kunt analyseren en interpreteren.

 • Heb je kennis van intelligentietesten, neuropsychologische testen en hoe je de

  resultaten kan interpreteren

 • Weet je hoe je een integratief beeld kan opstellen

 • Weet je hoe je een onderzoeksverslag kunt opzetten en adviezen kunt formuleren.

 • Weet je hoe je onderzoeksbevindingen en adviezen met ouders kunt bespreken. 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
9
contacturen:
65

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. woensdag 13 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 27 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 10 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 10 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 24 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 6. woensdag 7 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 7. woensdag 21 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 8. woensdag 26 mei 2021 van 9:30 - 16:45
 9. woensdag 9 jun 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14 feb 2020—13 feb 2023
Diagnostiek63Toegekend
Extra literatuurstudie17Toegekend
Herregistratie63Toegekend

Master in orthopedagogiek of psychologie. Enige ervaring in de diagnostiek is een pré, maar niet noodzakelijk. Wel wordt er van je verwacht dat je eigen casuïstiek kunt inbrengen. 

drs. Mike Chirill

drs. Mike Chirill

Mike Chirill is psycholoog van kind & jeugd en heeft nu al ruim 20 jaar ervaring met het werken met kinderen. De eerste jaren als counselor in Amerika in één van de zogenaamde wildernis therapy camps en daarna als psycholoog in het regulier basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en het speciaal basisonderwijs. De laatste 10 jaar is psychodiagnostiek de hoofdmoot van de werkzaamheden binnen de consultatieve leerlingbegeleiding. Zijn visie op psychodiagnostiek is dat zowel ouders als het kind een grote stem moeten hebben gedurende het gehele proces. Het kind blijft hierbij altijd de eerste klant waar verantwoording aan afgelegd moet worden.

drs. Marlous Loohuis

drs. Marlous Loohuis

Marlous Loohuis, is GZ psycholoog, orthopedagoog-Generalist, registerpsycholoog K&J, supervisor NVO, NIP en SKJ. 

Marlous heeft aan de wieg gestaan van het Didactisch Orthopedagogisch Kenniscentrum (DOK) & van de Commissie van Advies (CvA), en heeft meerdere postmaster cursussen ontwikkeld en gegeven. Heeft de positie en de rol van de gedragswetenschapper in de gebiedsteams NWF vormgegeven en een werkproces ontwikkeld voor deze gebiedsteams. 

Marlous heeft veel ervaring met het diagnostisch proces (HGD) zowel binnen het onderwijs als binnen de jeugdhulp.  

Aan te schaffen literatuur

Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten aan. Auteurs: J.A. Tak, J.D. Bosch, S. Beger en G. Albrecht (red). Uitgave 2014. ISBN 9789058982537

Pameijer, N., Beukering, T. van (2015 ) Handelingsgerichte Diagnostiek
in het onderwijs. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering.
Den Haag: Acco. ISBN 978 90 334 9793 3

Naar boven