Vervolgcursus Gezinsgerichte Cognitieve Gedragstherapie

Deze cursus biedt hulpverleners een aantal effectieve methoden voor het bewerkstelligen van verandering in gezinssituaties waar zowel lichte- als zware problematiek kan spelen. De behandelmodellen van Lange en Patterson vormen in deze cursus de basis.  
De cursus bestaat voor een belangrijk deel uit gedragstherapeutische kennis en vaardigheden.

Inhoud

De cursus omvat acht bijeenkomsten waarin de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen;

 • Taxatiefase, duidelijkheid verkrijgen over gezinsstructuur en probleemgebieden inventariseren
 • Geweld in het gezin; maken van een ‘FIT’, discussie en oefenen met bruikbare technieken middels de ‘coercive circle’, opdrachten geven in gezinstherapie
 • Oudercognities en ‘family forum’
 • Genogram en de 5 hypothesenkolommen. Deze 5 kolommen (systeemkenmerken, kerncognities, goedpraters, trauma’s en veerkacht) zijn helpend in het opstellen van hypothesen en het maken van een behandelplan
 • Rouw
 • Seksproblemen en het genogram

Tijdens de cursus wordt er veel geoefend zodat je de interventies direct kunt toepassen in de praktijk.

 

Werkwijze

In de cursus wordt gebruik gemaakt van literatuurstudie, discussie, rollenspelen, praktisch huiswerk en het bekijken en bespreken van videobanden van therapiezittingen.

Tussen de cursusbijeenkomsten kom je vijfmaal bijeen met een huiswerkgroepje van drie à vijf personen waardoor je je de stof goed eigen kunt maken en extra kunt oefenen. 

De indeling van deze groepjes gebeurt op basis van geografische nabijheid. Vaak kun je deze bijeenkomsten voor de cursus plannen, of de opdrachten onderling verdelen en daarna bespreken. 

Doelstellingen

Na afloop van de van de cursus:

Is de therapeutische effectiviteit in het werken met gezinnen verhoogd;

Heb je uitgebreid geoefend met cognitieve, systemische en opvoedkundige vaardigheden

Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond.

Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCT, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.

 


  



aantal dagen:
8
contacturen:
50

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. woensdag 12 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 11 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 25 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 8 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 22 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 6. woensdag 6 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 7. woensdag 20 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 8. woensdag 3 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 9. woensdag 17 jun 2020 van 9:30 - 16:45 (Reservedatum)
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. woensdag 9 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 23 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 7 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 4 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 18 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 6. woensdag 2 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 7. woensdag 16 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 8. woensdag 13 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 9. woensdag 27 jan 2021 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, nog niet bekend
 1. vrijdag 27 aug 2021 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 3 sep 2021 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 10 sep 2021 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 17 sep 2021 van 9:30 - 16:45
 5. vrijdag 24 sep 2021 van 9:30 - 16:45
 6. vrijdag 1 okt 2021 van 9:30 - 16:45
 7. vrijdag 8 okt 2021 van 9:30 - 16:45
 8. vrijdag 15 okt 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 27/01/17 tot 26/01/20
Behandeling23Toegekend
Diagnostiek23Toegekend
Overig4Toegekend
Herregistratie50Toegekend
Extra literatuurstudie50Toegekend

VGCt

geldig van 23/01/19 tot 22/01/20
Vervolgcursus50Toegekend

NVRG

geldig van 11/05/18 tot 10/05/21
Nascholing48Toegekend

(Ortho)pedagogen, psychologen werkzaam in de Jeugdzorg, GGZ of het onderwijs op wie een beroep wordt gedaan om het systeem van een cliënt bij de behandeling te betrekken.

drs. Meike van Veggel

drs. Meike van Veggel

Drs. Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam en bij KSK Psychologenpraktijk in Amsterdam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

drs. Denise Beuvens

drs. Denise Beuvens

Drs. Denise Beuvens is GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog, Cognitief gedragstherapeut,  EMDR-therapeut en supervisor VGCt. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Verplichte literatuur zelf aan te schaffen:

 • Lange, A. (2006), Gedragsverandering in gezinnen. Cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Achtste druk. Groningen: Wolters-Noordhoff, ISBN 978 90 689 05861.

Verplichte literatuur te ontvangen door King nascholing op de eerste cursusdag (en in de cursusprijs inbegrepen):

 • Patterson, G. & Forgatch, M. (2005), Parents and adolescents living together. Vol I: The basics. 2nd edtion. Champaign, Ill.: Research Press, ISBN 0-87822-516-3.
 • Forgatch, M. & Patterson, G. (2005), Parents and adolescents living together. Vol. II: Family problem solving. 2nd edition. Champaign, Ill.: Research Press, ISBN 0-87822-517-0.

Overige literatuur is online beschikbaar.

Naar boven