Gezinsgerichte Cognitieve Gedragstherapie

Deze cursus biedt hulpverleners een aantal effectieve methoden voor het bewerkstelligen van verandering in gezinssituaties waar zowel lichte- als zware problematiek kan spelen. De behandelmodellen van Lange en Patterson vormen in deze cursus de basis.  
De cursus bestaat voor een belangrijk deel uit gedragstherapeutische kennis en vaardigheden.

Inhoud

De cursus omvat acht bijeenkomsten waarin de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen;

 • Taxatiefase, duidelijkheid verkrijgen over gezinsstructuur en probleemgebieden inventariseren
 • Geweld in het gezin; maken van een ‘FIT’, discussie en oefenen met bruikbare technieken middels de ‘coercive circle’, opdrachten geven in gezinstherapie
 • Oudercognities en ‘family forum’
 • Genogram en de 5 hypothesenkolommen. Deze 5 kolommen (systeemkenmerken, kerncognities, goedpraters, trauma’s en veerkacht) zijn helpend in het opstellen van hypothesen en het maken van een behandelplan
 • Rouw
 • Seksproblemen en het genogram

Tijdens de cursus wordt er veel geoefend zodat je de interventies direct kunt toepassen in de praktijk.

 

Werkwijze

In de cursus wordt gebruik gemaakt van literatuurstudie, discussie, rollenspelen, praktisch huiswerk en het bekijken en bespreken van videobanden van therapiezittingen.

Tussen de cursusbijeenkomsten kom je vijfmaal bijeen met een huiswerkgroepje van drie à vijf personen waardoor je je de stof goed eigen kunt maken en extra kunt oefenen. 

De indeling van deze groepjes gebeurt op basis van geografische nabijheid. Vaak kun je deze bijeenkomsten voor de cursus plannen, of de opdrachten onderling verdelen en daarna bespreken. 

Doelstellingen

Na afloop van de van de cursus:

Is de therapeutische effectiviteit in het werken met gezinnen verhoogd;

Heb je uitgebreid geoefend met cognitieve, systemische en opvoedkundige vaardigheden

Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond.

Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCT, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.

 


  Aantal dagen
8
Contacturen
50

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Mirror Centre Amsterdam
 1. vrijdag 11 mei 2018 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 18 mei 2018 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 25 mei 2018 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 8 jun 2018 van 9:30 - 16:45
 5. vrijdag 22 jun 2018 van 9:30 - 16:45
 6. vrijdag 29 jun 2018 van 9:30 - 16:45
 7. vrijdag 6 jul 2018 van 9:30 - 16:45
 8. vrijdag 13 jul 2018 van 9:30 - 16:45
 9. vrijdag 20 jul 2018 van 9:30 - 16:45 (reservedag)
meer dan 5 plaatsen

VGCt

Vervolgcursus 50 Toegekend

NVRG

Nascholing 48 Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ herregistratie Master psychologen en orthopedagogen

Behandeling 23 Toegekend
Diagnostiek 23 Toegekend
Overig 4 Toegekend
Herregistratie 50 Toegekend
Extra literatuurstudie 50 Toegekend

(Ortho)pedagogen, psychologen werkzaam in de Jeugdzorg, GGZ of het onderwijs op wie een beroep wordt gedaan om het systeem van een cliënt bij de behandeling te betrekken.

Frieda Aelen

Drs. Frieda Aelen is klinisch psycholoog, gedrags- en gezinstherapeut, supervisor bij de VGCt en lid van de NVRG. Zij is werkzaam in haar vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Amsterdam en als docent in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Frieda Aelen

Verplichte literatuur zelf aan te schaffen:

 • Lange, A. (2006), Gedragsverandering in gezinnen. Cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Achtste druk. Groningen: Wolters-Noordhoff, ISBN 978 90 689 05861.

Verplichte literatuur te ontvangen door King nascholing op de eerste cursusdag (en in de cursusprijs inbegrepen):

 • Patterson, G. & Forgatch, M. (2005), Parents and adolescents living together. Vol I: The basics. 2nd edtion. Champaign, Ill.: Research Press, ISBN 0-87822-516-3.
 • Forgatch, M. & Patterson, G. (2005), Parents and adolescents living together. Vol. II: Family problem solving. 2nd edition. Champaign, Ill.: Research Press, ISBN 0-87822-517-0.

Overige literatuur is online beschikbaar.

Naar boven