Functional Family Therapy (FFT)

Functional Family Therapy (FFT) is een therapie gericht op gedragsverandering binnen het gezin en risico vermindering voor de jongere.  De therapie vraagt een protocollaire wijze van werken met tegelijkertijd voldoende flexibiliteit. Het richt zich op de onderlinge relaties in het gezin, met specifiek oog voor de gedragsmatige kanten van verandering. Het is gericht op het kerngezin, waarbij het gehele systeem eveneens betrokken wordt. Deze workshop laat u kennis maken met FFT

Inhoud

Werken met  jongeren die daar niet op zitten te wachten is moeilijk, laat staan met het hele gezin. Toch blijkt werken met het hele gezin het meest effectief; hoe doe je dat?? Functional Family Therapy (FFT) is een goed gefundeerde en gedocumenteerde familietherapie voor risicojongeren met  gedragsproblematiek en hun gezinnen. FFT is zowel in de USA als in verschillende landen in Europa erkend als een evidence-based programma. In deze tijd van veranderingen binnen de jeugdzorg, lijkt het meer dan nodig om hulpverleners de gelegenheid te bieden zich te bekwamen in deze succesvolle werkwijze. Deze workshop biedt u als hulpverlening de mogelijkheid om kennis te maken met FFT en de opleidingsmogelijkheden om als FFT therapeut binnen uw eigen setting te kunnen werken.


Werkwijze

Er wordt gebruik gemaakt van presentaties en video’s van life sessies, discussies en er wordt gewerkt met voorbeelden uit uw praktijk.

 

Doelstellingen

Deze workshop heeft als doel de kennis van hulpverleners voor gezinnen met jongeren met gedragsproblemen te vergroten. Na het volgen van de workshop kunnen de deelnemers instappen in de introductiecursus FFT of (bij voldoende aanmeldingen en gebleken geschiktheid) de opleiding tot FFT therapeut. De workshop wordt aanbevolen om te kunnen beoordelen of het volgen van de introductiecursus FFT/ opleiding tot FFT therapeut gewenst is.

  

Wijze van toetsing

Schriftelijke casus; beschrijving van je casus aan de hand van de 3 fases van het  FFT model.  De casus wordt beoordeeld door de docenten en voorzien van inhoudelijke feedback.


aantal dagen:
1

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

Registerplein

GGZ-agogen, agogen en maatschappelijk werkers 4 Toegekend

Hulpverleners die willen kennismaken met het FFT model en willen toetsen of zij zich verder in de FFT therapie willen bekwamen.

drs. Yael Meijer

Drs. Yael Meijer is klinisch psycholoog en psychotherapeut, gedragstherapeut en supervisor VGCt. Praktijkhouder van het Amsterdams Centrum voor Familie therapie, met als specialisme regulatieproblematiek bij het jonge kind en bij jongeren en hun gezinnen. Binnen het Centrum verzorgt zij samen met Astrid van Dam ook training en supervisie in FFT. 

Daarnaast is Yael werkzaam als regiebehandelaar bij Fier, expertise en behandelcentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties, in Leeuwarden en in Rotterdam. Verder doet Yael bestuurswerk voor het NIP (voorzitter sectie Het Jonge Kind).

drs. Yael Meijer

Astrid van Dam

Astrid van Dam runt samen met Yael Meijer het Centrum voor Familietherapie, een praktijk voor therapie, opleiding en coaching. Daarnaast is zij Clinical director bij FFT Associates. Dit Amerikaanse bedrijf verzorgt de training en implementatie van Functional Family Therapy en is een van de twee organisaties die hiervoor gecertificeerd zijn.

Op dit moment is FFT Associates onder meer actief in de VS, Canada, Engeland en Ierland. Astrid is verantwoordelijk voor het implementatieproces en de supervisie in de verschillende organisaties en is tevens actief als supervisor en trainer.

Daarvoor heeft zij 10 jaar bij de Bascule gewerkt als gezinstherapeut/FFT therapeut/supervisor in de forensiche jeugdpsychiatrische polikliniek. Ook heeft zij 10 jaar supervisie en les gegeven aan de VO (post HBO) opleidingen in Amsterdam. Opleidingen; HBO IW, VO (Voortgezette Opleidingen,) , Masterclass contextueel therapeut, opleiding FFT therapeut, supervisor.

Astrid van Dam

Literatuur

Wordt verzorgd door King nascholing.

Naar boven