Executieve Functies bij kinderen en jongeren

 In deze cursus wordt ingegaan op verschillende executieve functies zoals het werkgeheugen, inhibitie en flexibiliteit. We starten bij de theorie en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Wat is er bekend over de ontwikkeling van executieve functies? Maar er wordt nadrukkelijk ook gekeken naar executieve functies in de praktijk.

Inhoud 

 • Wat zijn executieve functies?
 • Executieve functies en het brein;
 • Ontwikkeling van executieve functies;
 • Overzicht EF in de praktijk: de literatuur, wat kun je allemaal kopen (hot topic);
 • Werkgeheugen: Theorie werkgeheugen, wetenschappelijk en klinisch onderzoek, welke testmateriaal en vragenlijsten, casuïstiek;
 • Inhibitie/interference control/shifting: Theorie, wetenschappelijk en klinisch onderzoek, welke testmateriaal en vragenlijsten, wat kunnen leerkrachten en hulpverleners doen, wat kan het kind/volwassene zelf doen?
 • Flexibiliteit en aandacht, e.a.: Wat is flexibiliteit, hoe onderscheid je werkgeheugen en aandacht?


Werkwijze

De deelnemers bestuderen van te voren de opgegeven literatuur. De cursus is interactief en afwisselend in opzet: theorie wordt zoveel mogelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Er zijn tussendoor opdrachten die individueel of in kleine groepjes gemaakt worden. Er is ruimte om casuïstiek uit de eigen praktijk te bespreken.

 

Wijze van toetsing

Het uitschrijven van een interventie voor een kind met problemen met het executief functioneren (of voor de ouders in de begeleiding of voor leerkrachten).

 


aantal dagen:
2
contacturen:
13

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
BCN Arena Amsterdam
 1. vrijdag 29 nov 2019 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 13 dec 2019 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. dinsdag 17 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 2. dinsdag 31 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. dinsdag 12 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 2. dinsdag 26 mei 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. donderdag 5 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 19 nov 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 11/09/17 tot 10/09/20
Extra literatuur13Toegekend
Behandeling7Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Herregistratie13Toegekend

SKJ

geldig van - tot -
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional13Toegekend

Pedagogen, psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners (universitaire of HBO-vooropleiding) die werken in de jeugdzorg, jeugd-GGz, justitiële sector of onderwijs.

dr. Mariët van der Molen

Dr. Mariët van der Molen, ontwikkelingspsycholoog. Gepromoveerd op het werkgeheugen en de trainingsmogelijkheden daarvan bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Na jaren in de praktijk en op universiteiten gewerkt te hebben, is zij in 2017 haar eigen onderzoek, onderwijs, en adviesbureau gestart, gericht op kinderen en jongeren binnen de zorg en het onderwijs. Behalve het verzorgen van verschillende (postdoctorale) cursussen, begeleidt zij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in opdracht van universiteiten en zorgorganisaties.

dr. Mariët van der Molen

Literatuur

Zelf aan te schaffen:

Dawson, P., & Guarre, R. (2019). Executieve functies bij kinderen en adolescenten: Een praktische gids voor diagnostiek en interventie. Hogreve.

Online lesmateriaal is beschikbaar.

Naar boven