Emotionally Focused Therapy; Partner/relatietherapie op basis van de gehechtheidstheorie

In de cursus Emotionally Focused Therapy komen de beginselen van de EFT relatietherapie aan bod. De cursus kan worden gevolgd ihkv de opleiding tot Systeemtherapeut NVRG (specialistische module).

Inhoud 

Het EFT model is gebaseerd op de hechtingsstheorie van Bowlby in combinatie met de systemische- en experiëntiële denkkaders. Centrale begrippen zijn: Interactie, patroon, hechtingsstijl, secundaire en primaire emoties, aansluiten, herkaderen, nieuwe verbindingen. Naast het behandelen van het theoretische denkkader (kennis), ligt in deze cursus de nadruk op het ervaringsgerichte leren (vaardigheden en attitude). Door te werken met rollenspellen, oefeningen en ingebrachte casussen maakt de cursist kennis met de vereiste technieken en vaardigheden voor deze therapievorm. EFT is uitgeschreven als een duidelijk model, geen protocol. De therapeut sluit zich aan bij de unieke ervaringen van de cliënten. EFT vereist een oprecht betrokken en validerende houding van de therapeut. EFT is een prettig en effectief model voor zowel de therapeut als de cliënten, helder beschreven in handboeken.

De cursus betreft, net als de therapie, een chronologisch verloop in drie fasen: de de-escalatiefase, de fase van herstructurering en tenslotte de consolidatiefase.

Een koppel dat zich meldt voor een therapie is ontregeld. Het werk van de therapeut is bij de start gericht op de-escaleren. In EFT is dat terugwinnen van een veilige sfeer, waarbinnen weer ruimte ontstaat om te luisteren en te spreken. Spreken over veiligheid betekent spreken over hechtingsstijl en woorden geven aan emoties die daaraan gekoppeld zijn. Naast dit intra-psychische onderzoek wordt er voortdurend gesproken over impact van deze emoties op de partner. Het patroon tussen de partners wordt in beeld gebracht, doorvoeld en besproken.

In de fase van herstructurering worden partners begeleid om niet eerder erkende gevoelens uit te spreken tegen elkaar. Het bewust worden en wederzijds uitspreken van deze hechtingsemoties zorgen voor nieuwe sterke verbindingen tussen partners, waardoor de relatie een nieuwe structuur krijgt.

Tenslotte wordt in de consolidatie fase geleerd deze nieuwe verbindingen vast te houden.

Centraal in de cursus staat het aanleren van vaardigheden in de vorm van rollenspelen en bespreken van eigen inbreng. Aan alle kennis en vaardigheden is onlosmakelijk de attitude van de cursist verbonden. EFT vereist een oprecht betrokken en validerende houding van de therapeut. Een therapeut die meervoudige partijdigheid hoog in het vaandel heeft staan en zich opstelt als een sympathieke, duidelijk aanwezige en nieuwsgierige gesprekspartner.

Werkwijze

De cursus bestaat uit zeven cursusdagen, die in groepsverband worden doorlopen. Alle cursusdagen hebben min of meer een vaste opbouw, die bestaat uit:

·      opening van de dag

·      presenteren van de theorie door een koppel cursisten

·      een aanvullende samenvatting hierop van de docent

·      oefenen van diverse vaardigheden in subgroepen

·      videodemonstraties van ervaren EFT therapeuten aansluitend op het thema van de dag

·      ontdekkende rollenspelen

·      reflectie en evaluatie

De rollenspelen worden uitgevoerd aan de hand van door cursisten en de docent ingebrachte casuïstiek. Er wordt gestructureerd gewerkt binnen de afgesproken tijdsblokken. Aan de cursus zijn opdrachten, evaluaties en een eindtoets verbonden. Op de laatste lesdag wordt tijd vrij gemaakt voor het bespreken van de eindtoets/-opdracht in kleine groepen.

 

Doelstellingen

Doel van deze cursus is om cursisten op het niveau te brengen dat zij op enthousiaste wijze EFT kunnen en durven in te zetten in hun therapeutisch werk. Als de cursus doorlopen is kent de cursist de opbouw van de therapie en heeft de cursist geoefend met de vaardigheden en technieken die ingezet worden in de verschillende stappen. De cursist heeft ervaren hoe hij1 zichzelf als instrument in deze hechtingsgerichte therapie inzet.

 

Wijze van toetsing

Beoordeling vindt op verschillende wijzen plaats:

1.     Elke cursist kiest een maatje. Deze koppels verzorgen eenmaal een lesvoorbereiding (zie programma) waarin zij een samenvatting van de voorgeschreven literatuur op eigen wijze presenteren aan de groep.

2.     Cursisten schrijven tijdens de cursus een doorlopende reflectie over hun proces. Dit verslag wordt na elke cursusdag aangevuld met een korte persoonlijke beschrijving van nieuw verworven kennis, vaardigheden en attitudevorming. De reflectie wordt gedeeld met het maatje, die ook weer kort reflecteert op wat er geschreven is. Na de 3-e en na de 6-e lesdag wordt deze doorlopende reflectie doorgestuurd naar de docent, die de doorlopende reflectie van feedback voorziet en terugstuurt.

3.     Cursisten dienen een eindopdracht uit te voeren. Het gaat hier om de beschrijving ván en de reflectie óp een uitgevoerde relatietherapie. De docent verstrekt een duidelijke instructie waarin te lezen valt welke onderdelen in het verslag verwerkt dienen te worden. De reflectie op eigen functioneren voert hierin de boventoon. De docent beoordeelt de opdracht en verstrekt de cursist schriftelijke feedback. Bij een onvoldoende beoordeling krijgt de cursist een aanvullende opdracht.

4.     Tijdens de laatste lesdag worden de verslagen en de feedback hierop van de docent in groepjes van 3-4 cursisten besproken. De cursisten worden aangemoedigd om elkaar te bevragen op hun ervaringen als EFT-therapeut in wording en dit uit te spelen met elkaar. De docent bezoekt beurtelings de besprekingen van de groepjes met als doel het leer-rendement te optimaliseren.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
7
contacturen:
40

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. vrijdag 8 sep 2023 van 9:30 - 16:00
 2. vrijdag 22 sep 2023 van 9:30 - 16:00
 3. vrijdag 6 okt 2023 van 9:30 - 16:00
 4. vrijdag 3 nov 2023 van 9:30 - 16:00
 5. vrijdag 17 nov 2023 van 9:30 - 16:00
 6. vrijdag 1 dec 2023 van 9:30 - 16:00
 7. vrijdag 15 dec 2023 van 9:30 - 16:00
vol 😕
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. vrijdag 8 mrt 2024 van 9:30 - 16:00
 2. vrijdag 22 mrt 2024 van 9:30 - 16:00
 3. vrijdag 12 apr 2024 van 9:30 - 16:00
 4. vrijdag 26 apr 2024 van 9:30 - 16:00
 5. vrijdag 10 mei 2024 van 9:30 - 16:00
 6. vrijdag 24 mei 2024 van 9:30 - 16:00
 7. vrijdag 7 jun 2024 van 9:30 - 16:00
meer dan 5 plaatsen

8 sep 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 9 mrt 2022— 8 mrt 2025
Diagnostiek10Toegekend
Behandeling20Toegekend
Overige taken10Toegekend
Extra literatuurstudie28Toegekend
Herregistratie40Toegekend

SKJ

jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals40Toegekend

8 mrt 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 9 mrt 2022— 8 mrt 2025
Diagnostiek10Toegekend
Behandeling20Toegekend
Overige taken10Toegekend
Extra literatuurstudie28Toegekend
Herregistratie40Toegekend

SKJ

jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals40Toegekend

Professionals werkzaam als relatietherapeut of voornemens zich hierin te bekwamen.

Dat zijn systeemtherapeuten in opleiding, psychologen, (GZ) psychologen, (ortho)pedagogen, psychotherapeuten (i.o.), psychiaters en HBO opgeleide coaches en therapeuten die werken met stellen.

Wanneer je deze cursus volgt in het traject tot Systeemtheapeut NVRG, dien je de Basiscursus Systeemtherapie te hebben afgerond, alvorens je deze cursus kunt volgen. 

De cursus legt naast de theorie sterk de nadruk op ervaringsgericht leren en cursisten wordt dan ook gevraagd casuïstiek in te brengen.

Verdere verdieping en ook certificering binnen de EFT wordt verzorgd door trainers en instituten die door de internationale EFT organisatie (ICEEFT) zijn aangewezen, in Nederland zijn dat Stichting EFT Nederland en EFT-Netwerk Nederland.

8 sep 2023

Wilbert Kok

Wilbert Kok

Wilbert Kok is systeemtherapeut, supervisor, leertherapeut en opleider binnen de NVRG, en daarnaast ‘certified therapist’, docent en supervisor binnen de EFT. Hij heeft een eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie in Amsterdam, waar samengewerkt wordt met collega-systeemtherapeuten. In het verleden heeft Wilbert onder andere gewerkt binnen de sociale psychiatrie, de acute psychiatrie, de dagbehandeling en de adolescentenzorg. Wilbert geeft onderwijs in de basisopleiding systeemtherapie en verzorgt een door de NVRG erkende specialistische cursus EFT. Wilbert heeft zitting in een van de commissies van de NVRG.


8 mrt 2024

Wilbert Kok

Wilbert Kok

Wilbert Kok is systeemtherapeut, supervisor, leertherapeut en opleider binnen de NVRG, en daarnaast ‘certified therapist’, docent en supervisor binnen de EFT. Hij heeft een eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie in Amsterdam, waar samengewerkt wordt met collega-systeemtherapeuten. In het verleden heeft Wilbert onder andere gewerkt binnen de sociale psychiatrie, de acute psychiatrie, de dagbehandeling en de adolescentenzorg. Wilbert geeft onderwijs in de basisopleiding systeemtherapie en verzorgt een door de NVRG erkende specialistische cursus EFT. Wilbert heeft zitting in een van de commissies van de NVRG.


Verplichte literatuur (zelf aan te schaffen)

1.     Sue Johnson (2004/2017) ‘Houd Me Vast’. Uitg. Kosmos Antwerpen

2.     Sue Johnson (2021) ‘Veilig Verbinden’. Uitg. Stichting EFT Nederland

3.     Judith de Graaf en Jaap Zoetmulder (Red.) (2018) ‘EFT in uitvoering’. Uitg. Stichting EFT Nederland

 4.    Veronica Kallos-Lilly en Jennifer Fitz (2015) ‘Werkboek voor (Echt)Paren’. Uitg. Stichting EFT Nederland

Aanbevolen literatuur

·      Karin Wagenaar (2015) ‘Relaties, hoe doe je dat?’ Uitg. Van Duuren Media

·      Petra Deij (2018) ‘Verder na een affaire’. Uitg. Kosmos Antwerpen

·      Sue Johnson (2020) ‘De gehechtheidstheorie in de praktijk’. Uitg. Stichting EFT Nederland

.      Sue Johnson (1996/2020) ‘The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy – Creating Connection’ Uitg. Routledge Contacturen: 40 uur

Zelfstudie: 28 uur

Naar boven