Eetproblemen bij jonge kinderen; diagnostiek en behandeling

In deze tweedaags cursus wordt ingegaan op diagnostiek mogelijkheden en behandelingangen voor eetproblemen bij jonge kinderen vanuit de Infant Mental Health visie. Deze visie kiest ervoor om de ouder-kind relatie als ingang te kiezen om eetproblemen bij baby's, peuters en kleuters te begrijpen en te behandelen. 

Inhoud
 
Eetproblemen bij jonge kinderen vanuit de Infant Mental Health Visie: diagnostiek en
interventies


Werkwijze

Literatuur vooraf, hoorcollege; diverse werkvormen waaronder analyseren van video’s en rollenspel om theorie te integreren en praktisch toe te passen.


Doelstellingen

Cursist is na afloop van de cursus in staat om:

  • Diverse vormen van eetproblemen bij jonge kinderen te herkennen versus de normale 
ontwikkeling;
  • Ouder-kind problematiek onderliggend aan de eetproblemen te herkennen;
  • Op generalistisch niveau interveniëren bij eetproblemen bij jonge kinderen d.m.v. het 
protocol ‘Op weg naar een eetfeestje’;
  • Gericht doorverwijzen naar specialistische vormen van behandeling, niet binnen de scoop 
van de cursus;
  • Herkenning van de diverse vormen van eetproblemen bij jonge kinderen;
  • Kennis van de behandeling van eetproblemen bij jonge kinderen;
  • Generalistische behandeling kunnen uitvoeren.


Deel deze pagina:
aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 15 jun 2021—14 jun 2024
Diagnostiek6Toegekend
Behandeling6Toegekend
Herregistratie12Toegekend
Extra literatuur5Toegekend

FGzPt

geldig van 26 mei 2020—25 mei 2023
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog14Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend

(ortho)pedagogen, psychologen, jeugdartsen en andere hulpverleners (universitaire vooropleiding) die werkzaam zijn in de jeugdzorg en GGZ.

drs. Marilene de Zeeuw

drs. Marilene de Zeeuw

Marilene de Zeeuw is klinisch psycholoog kinderen en jeugd, psychotherapeut en supervisor gedragstherapeut VGCt. Zij heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en onderzoek op het gebied van ouder-kindrelaties, gehechtheid bij baby's, peuters, kleuters, en jongeren. Marilene heeft veel ervaring met ouders met psychiatrische problemen en met jonge kinderen met emotieregulatieproblemen en trauma. Vanaf 2009 is Marilene hoofddocent Infancy aan de landelijke opleiding tot klinisch psycholoog K&J en geeft zij veel trainingen over het onderwerp gehechtheid. 

Daarnaast heeft zij het boekje 'Er zijn voor je kind' geschreven en twee interventies ontwikkeld samen met collega's, waarvan een gepubliceerd is in de Kind en Adolescentpraktijkreeks van Bohn Stafleu van Loghum: 'Handboek en werkboek preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid'. Recent heeft ze Url en Uk - Brainbased Online Module, voor moderne ouders met een kind met emotionele buien, ontwikkeld samen met Carla Brok, Hedwig van Bakel en Esther van der Zee. 


Literatuur

Wordt online verzorgd door King nascholing.

Naar boven