Eendaagse cursus Gehechtheidsrelaties in gezinnen

Wil je meer kennis opdoen over hoe hechting en emoties de patronen in gezinnen bepalen, welke rol het brein hierin speelt en hoe dit je kan helpen meer houvast te krijgen in het werken met gezinnen?

In deze cursus verkrijg je inzicht in hoe je (gehechtheid) patronen samen met het gezin zichtbaar kunt maken en hoe gezinsleden meer verantwoordelijkheid voor hun eigen positie in dit patroon kunnen nemen. De rol van trauma in het patroon zal helder worden en gekeken wordt wanneer je moet gaan doorverwijzen naar specialistische zorg.

Inhoud

Hechtingsrelaties zijn in feite relaties die je helpen stress te reguleren. Bij onveiligheid in die relaties gaat ons hechting (of stress) systeem hard aan het werk om de veiligheid te vergroten. Onze emoties zorgen ervoor dat we snel reageren: ofwel door te vechten voor contact, ofwel door ons terug te trekken. Dit gedrag heeft weer effect op het gedrag van degene op wie jij reageert. Bij herhaling ontstaan verwachtingen van die reacties waardoor reageren steeds automatischer gaat verlopen en ook steeds onbewuster. Als de relaties in een gezin onveilig zijn, dan heeft dit een negatief effect op de fysieke en geestelijke gezondheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van alle gezinsleden. Dit alles maakt dat patronen doorbreken in gezinnen niet gemakkelijk is.

Sue Johnson heeft in haar Emotionally Focused Therapy een model ontwikkeld dat ons helpt de patronen stap voor stap zichtbaar en herkenbaar te maken samen met de gezinsleden én te werken aan meer veiligheid in gehechtheidsrelaties.  De weg naar meer veiligheid wordt gewezen door de kennis over wat onderliggende hechtingsbehoeften zijn die emoties en daarmee het gedrag aansturen. De toevoeging van een veilige professionele werkrelatie kan gezinnen helpen zelf stappen te zetten in het vergroten van de veiligheid in hun gezin.

Eigen verwachtingen en automatische reacties van de cursist zullen onderwerp zijn in het hanteren van je werkrelatie. Door middel van het inbrengen van een casus zullen cursisten oefenen met het toepassen van de theorie.


Doelstellingen

  • Kennis van het hechtingssysteem en de werking van het brein.
  • Een analyse kunnen maken van problematische interactiepatronen in gezinnen met behulp van de hechtingstheorie.
  • Meer kennis van de functie van emoties in gezinnen en hoe je emoties kunt gebruiken in de begeleiding van gezinnen.
  • Vaardigheden en technieken in kunnen zetten om patronen zichtbaar  en herkenbaar te maken samen met gezinsleden.
  • Psycho-educatie inzetten op juiste tijd en plaats.
  • Tegenoverdracht (je eigen emotionele reactie op wat er gebeurt in de kamer) kunnen inzetten als onderdeel van de assessment en de interventies.
  • Door de bril van gehechtheid leren kijken naar trauma en veiligheid.
  • Gezinstherapeutische technieken inzetten die gezinnen kunnen helpen betrouwbare relaties aan te gaan.
  • Meer inzicht in wanneer te verwijzen.

 Wijze van kennisoverdracht

Algemeen: de training biedt een combinatie van theorie en praktijk waarbij meerdere leermiddelen worden aangereikt.

Modeling: d.m.v live en video demonstraties.

Rollenspel: praktische oefening van de systeemtheoretische interventies vanuit de hechtingstheorie.

Casuïstiek: zowel de docenten als de cursisten brengen eigen casuïstiek in.

Leermiddelen: hechtingsvragenlijsten, beeldmateriaal, cursus map.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
1
contacturen:
7

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

SKJ

geldig van 31 mei 2018—31 mei 2021
Opleidingstraject jeugdzorgwerker11Toegekend

Hulpverleners binnen de Jeugdzorg, GGZ, onderwijs, werkend met gezinnen.

Dorris van Wensen

Dorris van Wensen

Dorris van Wensen is systeemtherapeut en EFT-therapeut werkzaam vanuit eigen praktijk en als ZZP'er voor Bright GGZ. Samen met Marjoleine Streefkerk heeft zij haar krachten gebundeld en deze cursus ontwikkeld. Hun jarenlange ervaring in het werken met gezinnen, kennis van de systeemtheorie en de hechtingstheorie, zoals deze binnen de EFT gebruikt wordt, hebben zij toegepast en aangepast in het werken met gezinnen.

drs. Marjoleine Streefkerk

drs. Marjoleine Streefkerk

Marjoleine Streefkerk is orthopedagoog en psychotherapeut, Systeemtherapeut, EFT therapeut. Zij is werkzaam vanuit haar eigen praktijk. Samen met Dorris van Wensen heeft zij haar krachten gebundeld en deze cursus ontwikkeld. Hun jarenlange ervaring in het werken met gezinnen, kennis van de systeemtheorie en de hechtingstheorie, zoals deze binnen de EFT gebruikt wordt, hebben zij toegepast en aangepast in het werken met gezinnen.

Wordt online verzorgd door King nascholing

Naar boven