Dyslexie; de verdieping

Tijdens deze verdiepingsdag staan we stil bij de meest recente praktische dilemma’s en wetenschappelijke inzichten. We gaan in op differentiaal diagnostiek en comorbiditeit bij dyslexie, evenals diverse casussen die cursisten in de praktijk tegenkomen.

Inhoud

Wetenschap en praktijk op het gebied van dyslexie staan niet stil. Nieuwe wetenschappelijke inzichten leiden tot aanpassingen van diagnostiek of behandeling in de praktijk en andersom leiden ervaringen of vragen uit de praktijk tot nieuwe wetenschappelijke studies. Tijdens deze verdiepingsdag staan we stil bij de meest recente praktische dilemma’s en wetenschappelijke inzichten. We gaan in op differentiaal diagnostiek en comorbiditeit bij dyslexie, evenals diverse casussen die cursisten in de praktijk tegenkomen. 

Deze cursusdag start met de nieuwste inzichten wat betreft lezen, spellen en dyslexie. Vervolgens wordt ingegaan op een tweetal verdiepende thema’s met directe relevantie voor de praktijk, zoals dyslexie bij hoog- of laagbegaafdheid en veelvoorkomende comorbide stoornissen. Daarbij wordt expliciet stilgestaan bij passende adviezen aan leerlingen, ouders en leerkrachten wanneer geen sprake blijkt van dyslexie. De rest van de middag wordt besteed aan het bespreken van casussen met daarbij specifieke vragen van de cursisten. 

 Doelstelling 

Na afloop van de cursus; 

  • Zijn de deelnemers op de hoogte van de nieuwste inzichten wat betreft diagnostiek en behandeling bij dyslexie. 
  • kunnen de deelnemers bij diverse casussen een goede afweging maken of er sprake is van dyslexie of dat een andere diagnose dan wel aanpak passend is.

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
1
contacturen:
6

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 13 dec 2019—12 dec 2022
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

Deze cursus is bedoeld voor psychologen en (ortho)pedagogen, werkzaam in de schoolpraktijk, de jeugdzorg, of  GGZ, met een aantal jaar ervaring met diagnostiek dan wel behandeling in het kader van dyslexie. Van de cursisten wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van meest recente vorm van de brochure Dyslexie van Stichting Dyslexie Nederland en het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling.

 

dr. Sebastián Aravena

dr. Sebastián Aravena

Sebastián Aravena studeerde af als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam met ontwikkelingspsychologie en neuropsychologie als specialisaties. In 2017 promoveerde hij op onderzoek naar het leren van de correspondenties tussen letters en klanken en de relatie daarvan met leesvloeiendheid. Naast het verrichten van toegepast en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, werkt Sebastián Aravena sinds 1999 ook in de praktijk, waar hij veel ervaring heeft opgedaan met diagnostisch onderzoek en behandeling. Op dit moment werkt hij als directeur inhoud en ontwikkeling bij het RID waar hij zich vooral bezighoudt met ontwikkeling en innovatie. 

Tevens is hij verbonden aan het Rudolf Berlin Center, een universitair expertisecentrum op het gebied van leerproblemen. In 2015 ontwikkelde Sebastián Aravena samen met Orbit Games de serious game Kosmos Klikker voor het trainen van de correspondenties tussen letters en klanken bij kinderen vanaf 4 jaar.  

Wordt digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing 

Naar boven