De kunst van het kijken

Beter leren observeren met behulp van kunst

Observeren helpt om gedrag te begrijpen en de context te duiden. Om beter te observeren maken we in deze 2-daagse cursus gebruik van kunst, die is gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking, en verschillende observatiemethoden. 

Inhoud
Observeren is een belangrijke vaardigheid in de dagelijkse praktijk van een orthopedagoog of psycholoog, werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Observeren helpt om gedrag te begrijpen en de context te duiden. Om te observeren is er kennis nodig van verschillende observatiemethoden en -technieken en er zijn vaardigheden nodig voor de toepassing. Om beter te observeren maken we in deze cursus gebruik van kunst; kunst gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking. Kenmerkend voor deze kunst is de directheid en onbevangenheid; in de VS wordt de term self-thought artist gebruikt. We maken gedurende deze cursus gebruik van de kunst van atelier Kijkoor te Eemnes. Vervolgens maken we voortdurend de verbinding naar de dagelijkse werkzaamheden van de orthopedagoog en psycholoog. De benodigde kennis en de toegepaste vaardigheden zijn onderwerp van deze cursus.

Door met aandacht te kijken leren we onze gedachten te ordenen en kritisch en strategisch te denken, we nemen betere besluiten, geven betere adviezen en kunnen we meer empathisch te werk gaan. Daarom is er naast observeren in deze cursus aandacht voor de verwerking van informatie die observatie oplevert. Te denken valt aan analyseren, communiceren en interveniëren. Wat is de betekenis van de kunst van kijken en op welke manier kan dit helpend zijn in een hulpverleningstraject?

 Doelstelling

  • Je hebt kennis over observeren.
  • Het ontwikkelen van observatievaardigheden.
  • Mogelijkheden om observatievaardigheden toe te passen.

Werkwijze
Na een theoretische verdieping wordt als didactisch principe het ervaringsleren gehanteerd. De cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces door een bijdrage te leveren bij het uitvoeren van opdrachten en oefeningen. Naast theoretische kapstokken, vormt het oefenen een belangrijk onderdeel van de training.

Wijze van toetsing
De cursisten krijgen gedurende de cursus praktijk- en verwerkingsopdrachten waaronder het maken van een video-opname en na afloop van dag 2 volgt een eindopdracht. Deze eindopdracht is een beschrijving van een observatietraject.


Deel deze pagina:
aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Behandeling6In aanvraag
Diagnostiek6In aanvraag
Herregistratie12In aanvraag

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12In aanvraag

Gedragskundigen; orthopedagogen en psychologen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De cursus is ook toegankelijk voor aanverwante functies met een gelijkwaardige opleiding.

drs. M. de Vor

drs. M. de Vor

Martin de Vor is orthopedagoog-generalist BIG, gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO/NIP supervisor. Martin is tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior gedragskundige werkzaam geweest. Vanuit die achtergrond is hij thans actief als consulent en docent in het (post)academisch onderwijs. Hij is auteur van het boek 'Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking'. Dit boek is verschenen in 2014.

Verplicht zelf aan te schaffen: 

Herman, Amy, R. (2016), De kunst van het observeren, Atlas Contact, ISBN 9789045028309.

Aanvullende literatuur is digitaal beschikbaar via King nascholing.

Naar boven