Mindfulness Based Cognitive Therapy

In deze cursus leer je Mindfulness Based Cognitive Therapy in te zetten als therapeutische techniek bij stressgerelateerde klachten.

Inleiding

In deze cursus wordt er aandacht besteed aan de positionering van MBCT binnen de 3e generatie cognitieve gedragstherapie.

De 3e generatie cognitieve gedragstherapie, en met name de toepassing van mindfulness als therapeutische techniek, neemt binnen de GGZ een duidelijke positie in. De training Mindfulness Based Cognitive Therapy/MBCT (Aandachtgerichte Cognitieve Therapie) werd ontwikkeld door Segal, Williams & Teasdale.

Uit wetenschappelijk onderzoek is de toepassing bij recidiverende depressies het meest onderzocht en effectief gebleken. Maar inmiddels wordt de methode in toenemende mate ook toegepast bij andere stressgerelateerde klachten. Centraal in deze benadering staat het leren doorbreken van automatische negatieve gedachtepatronen en gewoonten. Dit gebeurt door het richten van de aandacht, zonder op de inhoud van het denken in te gaan. Men leert de eigen denkprocessen te observeren, zonder oordeel en vanuit een open en meer accepterende houding.

Doelstelling

  • Het zelf als deelnemer doorlopen hebben van de training.
  • Kennis hebben van de wetenschappelijke onderbouwing en toepassing bij andere klachtgebieden (o.a. angststoornissen)
  • Kennis hebben van de positionering van MBCT binnen de 3e generatie gedragstherapie
  • Het kunnen toepassen van aandachtgerichte technieken, zowel in individuele setting als in groepssetting (afhankelijk van ervaring met groepen)
  • Na afloop hebben de deelnemers zich de grondhouding van mindfulness eigen gemaakt

Om MBCT ( Aandachtgerichte Cognitieve Therapie te kunnen geven, is het van belang de techniek van mindfulness eigen te maken, door op regelmatige basis te oefenen. De cursus bestaat uit twee delen.

Het eerste deel van de cursus bestaat uit het als deelnemer zelf doorlopen van de training (aangevuld met een oefenmiddag): 4 dagdelen.

Op deze dagdelen, wordt er geoefend met verschillende technieken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tijdens de bijeenkomsten, bereid zijn hun ervaringen n.a.v. de oefeningen in de groep te bespreken. Daarnaast is het van belang dagelijks voldoende tijd in te ruimen (ca 1 uur) voor oefenen aan de hand van begeleide oefeningen en het uitvoeren van opdrachten. In het tweede deel van de cursus (6 dagdelen), passen de cursisten de oefeningen op elkaar toe en wordt de literatuur besproken. Tevens komen de wetenschappelijke onderbouwing van MBCT (Aandachtgerichte Cognitieve Therapie), de toepassing bij angststoornissen aan de orde.

In het tweede deel van de cursus (6 dagdelen), passen de cursisten de oefeningen op elkaar toe en wordt de literatuur besproken. Tevens komen de wetenschappelijke onderbouwing van MBCT (Aandachtgerichte Cognitieve Therapie), de toepassing bij angststoornissen aan de orde.
Deel deze pagina:
aantal dagen:
5
contacturen:
32

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP eerstelijns psychologen

geldig van 5 sep 2019— 4 sep 2022
Elp herregistratie48Toegekend

FGzPt

geldig van 5 sep 2019— 4 sep 2022
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en klinisch neuropsycholoog29Toegekend

Gz-psychologen, psychologen, orthopedagogen, cognitief gedragstherapeuten, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiater.

 

dr. Ruth Overtoom

dr. Ruth Overtoom

Ruth Overtoom is GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor/leertherapeut/docent VGCt, mindfulnesstrainer en EMDR practitioner. Zij is werkzaam in eigen praktijk. Vol enthousiasme geeft zij diverse trainingen en therapieën op het gebied van mindfulness, voluit leven (combinatie van ACT en mindfulness) en bewegen in de mentale ruimte, zowel voor patiënten als professionals. 

Cursisten dienen de volgende boeken zelf aan te schaffen; 

  • Segal, Z.V. ,Williams, J.M.G., en Teasdale, J.D. (2013): Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie. Tweede druk, Uitgeverij Nieuwerzijds.
  • Kabat-Zinn, Jon (2014): Gezond leven met mindfulness, handboek meditatief ontspannen. Uitg. Altamira, Haarlem
Naar boven