Mindfulness Based Cognitive Therapy en ACT

In deze cursus leer je Mindfulness Based Cognitive Therapy en ACT in te zetten als therapeutische techniek bij stressgerelateerde klachten.

Inleiding

De 3e generatie cognitieve gedragstherapie neemt binnen de GGZ een steeds duidelijker positie in, met name MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) en ACT (acceptance and committment therapy). De 8-weekse training MBCT werd ontwikkeld door Segal, Williams & Teasdale. Uit wetenschappelijk onderzoek is de toepassing bij recidiverende depressies het meest onderzocht en effectief gebleken. Maar inmiddels wordt de methode in toenemende mate ook toegepast bij andere stressgerelateerde klachten. Centraal in deze benadering staat het leren doorbreken van automatische negatieve gedachtepatronen en gewoonten. Dit gebeurt door het richten van de aandacht, zonder op de inhoud van het denken in te gaan. Men leert de eigen denkprocessen te observeren, zonder oordeel en vanuit een open en meer accepterende houding.

ACT is ontwikkeld door Hayes, Wilson & Strosahl, gericht op het cliënten helpen om op een flexibele manier om te gaan met obstakels die ze tegenkomen (acceptance), zodat men zich kan bezighouden met de dingen die ze écht belangrijk vinden (committment). 

Doelstelling 

  • Het zelf als deelnemer doorlopen hebben van de 8-weekse training MBCT
  • Bij ACT wordt veel gebruik gemaakt van metaforen en oefeningen, deelnemers ontwikkelen zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden
  • Kennis hebben van de wetenschappelijke onderbouwing en toepassing bij andere klachtgebieden (o.a. angststoornissen)
  • Kennis hebben van de positionering van MBCT  en ACT binnen de 3e generatie gedragstherapie
  • Het kunnen toepassen van aandachtgerichte technieken, zowel in individuele setting als in groepssetting (afhankelijk van ervaring met groepen)
  • Na afloop hebben de deelnemers zich de grondhouding van mindfulness en ACT eigen gemaakt

Werkwijze:

8-weekse training: Om MBCT/ACT te kunnen geven is het van belang de techniek van mindfulness eigen te maken door op regelmatige basis te oefenen. De cursus bestaat uit twee delen, oefen- en theoretisch deel, resp. ochtend en middag.

Oefengedeelte: Dit deel van de cursus bestaat daarom uit het als deelnemer doorlopen van de 8-weekse MBCT training, 8 dagdelen. In de cursus wordt geoefend met verschillende technieken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tijdens de bijeenkomsten bereid zijn hun ervaringen n.a.v. de oefeningen in de groep te bespreken. Daarnaast is het van belang dagelijks voldoende tijd in te ruimen (ca 1 uur) voor oefenen aan de hand van begeleide oefeningen op cd en het uitvoeren van opdrachten.

Theoretisch gedeelte: in het tweede deel van de cursus (8 dagdelen) passen de cursisten de oefeningen op elkaar toe en wordt de literatuur besproken. Tevens komen de wetenschappelijke onderbouwing van Mindfulness en ACT, de toepassing bij andere stoornissen en in individuele begeleiding, aan de orde.

aantal dagen:
8

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

VGCt

NIP eerstelijns psychologen

FGzPt

Gz-psychologen, eerstelijnspsychologen, cognitief gedragstherapeuten, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiater.

 

dr. Ruth Overtoom

dr. Ruth Overtoom-Corsmit

Ruth Overtoom is GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor/leertherapeut/docent VGCt, mindfulnesstrainer en EMDR practitioner. Zij is werkzaam in eigen praktijk.  Vol enthousiasme geeft zij diverse trainingen en therapieën op het gebied van mindfulness, voluit leven (combinatie van ACT en mindfulness) en bewegen in de mentale ruimte, zowel voor patiënten als professionals. 

dr. Ruth Overtoom

Wordt binnenkort bekend gemaakt.

Naar boven