Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie VGCt: Cognitieve systeemtherapie (is Beck)

Therapie voor gezinnen (systeemtherapie) met ook nog AS-II problematiek is geen gemakkelijke opgave. Een goede diagnose is vaak moeilijk te stellen en de behandeling vraagt specifieke technieken. In de cursus leert men realistische doelen te stellen, op het juiste moment te interveniëren, de fasen in de therapie te structureren en het overzicht op de behandeling te behouden. 

Inhoud 

  • integratie systeemtheorie en individuele behandeltheorieën
  • probleemanalyse & indicatiestelling voor protocollen en richtlijnen
  • technieken in de systeemtherapie, o.a.: interactioneel etiketteren, gedragsherhaling, gedragscontract, communicatie-oefeningen, hanteren van betekenisgeving en belief-systems en de deskundigheid van de cliënt.
  • combinaties van kerncognities bij persoonlijkheidsstoornissen leidend tot boosheid.
  • psycho-educatie over DSM5 diagnosen en behandelvormen
  • het werken met subsystemen en de integratie daarvan;
  • overdracht van behandelthema's, -keuzen en -resultaten aan collega behandelaars.


Werkwijze

Discussie naar aanleiding van de theorie. Naspelen van een casus, die door één van de cursisten wordt ingebracht, waarna in subgroepen een behandelplan wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van rollenspel en video.


Doelstellingen

In de cursus leren deelnemers realistische doelen te stellen, op het juiste moment te interveniëren, de fasen in de therapie te structureren en het overzicht op de behandeling te behouden. Uitgangspunt van deze cursus is dat goed vakmanschap ruimte laat voor concentratie op de therapeutische relatie die de systeemtherapeut onderhoudt met het systeem, de verschillende posities die deze in kan nemen (regisseren, coachen, faciliteren): de verschuiving van observator als objectief ingrijper naar de observator die de eigen invloed op observaties onderkend en gebruikt. Deelbehandeldoelen kunnen met verschillende systemen of individuen worden nagestreefd.

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om systemen en subsystemen geïntegreerd te behandelen in een multidisciplinaire behandelcontext. Cursisten leren middels onder meer de theorie van Beck over het ontstaan en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en de interactionele aspecten ervan. Als ook over het toepassen van het behandelmodel van Lange, inclusief het hanteren van sub-doelstellingen bij het flexibel werken met subsystemen in gezinnen. Tenslotte nemen de cursisten kennis van begrippen uit de systeemtheorie (interactioneel, structureel, strategisch en oplossingsgericht) die aansluiten bij het cognitief gedragstherapeutisch gezinsmodel. Aldus raken cursisten vertrouwd met de cognities, ervaringen, emoties en gedragingen van de leden van het systeem.


Wijze van toetsing

De toetsing van deze cursus zal bestaan uit een schriftelijk tentamen, random en open vragen en een casus die op voorgeschreven wijze gemaakt en ingeleverd dient te worden.


Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond.

Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCT, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.

 

 

aantal dagen:
8
contacturen:
50

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

(Ortho)pedagogen, psychologen werkzaam in de Jeugdzorg, GGZ of het onderwijs op wie een beroep wordt gedaan om het systeem van een cliënt bij de behandeling te betrekken.

drs. Frieda Aelen

Drs. Frieda Aelen is klinisch psycholoog, gedrags- en gezinstherapeut, supervisor bij de VGCt en opleider bij de NVRG. Zij is werkzaam in haar vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Amsterdam en als docent in postdoctorale opleidingen en nascholing.

drs. Frieda Aelen

Verplicht aan te schaffen:

- Lange, A.,Gedragsverandering in Gezinnen, Wolters Noordhof, ISBN 9068905864;

- Beck, A.T.,Cognitive Therapy of Personality Disorders, Guilford Press, 2003, ISBN 1572308567 (voorkeur van de docent) of ISBN 9781462525812 (paperback)


Overig online lesmateriaal verzorgt King nascholing.

Naar boven