Cognitieve gedragstherapie na seksueel geweld: het belang van (het herkennen van) overlevingsreacties.

Seksueel geweld komt vaak voor, en in de (trauma)hulpverlening zal je geregeld in aanraking komen met slachtoffers. In deze cursus wordt verdiepend ingegaan op het onderwerp seksueel misbruik en de behandeling daarvan.

Inhoud
In deze cursus komen eerst de overlevingsreacties die mensen vertonen als ze seksueel geweld meemaken, zoals verlamming en de vrede bewaren, en welke factoren daarop van invloed zijn, bijvoorbeeld de rol van de sociale groep, aan bod. Deelnemers leren deze reacties te herkennen en adequaat te benoemen. Vervolgens wordt gekeken naar de overlevingsreacties die een rol spelen na het seksueel geweld, vechten of verbittering, en de invloed daarvan op de behandeling van mensen die psychopathologie hebben ontwikkeld na het meemaken van seksueel geweld. Aan bod komen PTSS, dissociatie, conversieklachten, woede, schaamte en schuld. Deelnemers leren te differentiëren tussen verschillende psychopathologische reacties op seksueel geweld, en de behandeling daarop aan te passen. Specifiek komen behandelopties aan bod voor PTSS na seksueel geweld, met name exposure in vivo, en beïnvloeding van dissociatieve klachten.    

Deze cursus is er op gericht om meer kennis te hebben over reacties die slachtoffers vertonen tijdens en na seksueel geweld (vooral de iets minder bekende reacties), en die reacties beter te kunnen herkennen, benoemen en behandelen in de klinische praktijk.

Doelstelling
Na afloop van deze bijeenkomst kun je: 

  • de overlevingsreacties tijdens seksueel geweld herkennen en benoemen;
  • de overlevingsreacties na seksueel geweld herkennen en (differentiaal) diagnoses stellen;
  • exposure in vivo toepassen bij PTSS na seksueel geweld;
  • dissociatieve reacties tijdens en na seksueel geweld herkennen en behandelen. 


Deel deze pagina:
aantal dagen:
1
contacturen:
6

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

VGCt

geldig van 2 okt 2018—11 nov 2021
Nascholing6Toegekend

FGzPt

geldig van 2 okt 2018—11 nov 2021
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en klinisch (neuro)psycholoog12Toegekend

VGCt-leden, VEN-leden, eerstelijnspsychologen, psychiaters, GZ-psychologen, medewerkers van psychotrauma centra, traumatherapeuten, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen.

dr. Agnes van Minnen

dr. Agnes van Minnen

Agnes van Minnen is klinisch psycholoog/psychotherapeut en doet als hoogleraar onderzoek naar angststoornissen, dissociatie, en post-traumatische stress-stoornis aan de Radboud Universiteit. Ze is auteur van onder meer Verlamd van angst. Herstellen na seksueel misbruik (2017), waarin ze de verschillende instinctieve overlevingsreacties beschrijft (zoals verlammen, vechten, vluchten, vermijden) die in werking treden bij seksueel misbruik. Als directeur behandelprogramma van PSYTREC, een kliniek voor korte en intensieve behandeling van mensen met PTSS, is ze dagelijks bezig met de behandeling van  mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt.


Zelf aan te schaffen:

Van Minnen, A. Verlamd van Angst. Herstellen na seksueel misbruik. (2017) Amsterdam: Boom Uitgevers. 224 pp.

Naar boven