Cognitieve Gedragstherapie bij complexe gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen

50 uurs vervolgcursus VGCt

In de cursus wordt aandacht besteed aan de analyse van pathogeen gezinsfunctioneren waarbij de nadruk ligt op de gedragsproblemen van de jongeren (12-21 jaar) in en buiten het gezin. Krachten en  beperkingen van gezinsleden worden in kaart gebracht evenals (dis)functionele interactiepatronen binnen het gezin. 

Inhoud

Aan bod komen (evidence based) cognitief gedragstherapeutische interventies gericht op het ondersteuning/optimaliseren van het gezinsfunctioneren, het ouderschap en het stimuleren/weer op gang brengen van de ontwikkeling van de jongere. Ook individuele behandelinterventies gericht op de jongere (jongens en meisjes) worden behandeld.

De inhoud van de cursus sluit aan op de kennis en vaardigheden opgedaan in de basiscursus cognitieve gedragstherapie. Aan bod komen de interventies die als effectief of als veelbelovend zijn aangemerkt in de behandeling van complexe/multiprobleem gezinnen en de behandeling van jongeren met cluster B problematiek: onder andere forensische gezinstherapieën (FFT), ART, schematherapie. De theoretische en (nieuwste) wetenschappelijke onderbouwing van deze interventies komen aan bod, evenals het monitoren van behandeleffect. U maakt kennis met het behandelprotocol en het toepassen van werkzame bestanddelen uit deze evidence based interventies met behulp van (video)demonstraties en praktische oefeningen. Aan de hand van (eigen) casuïstiek oefent u met het opstellen van een (gezins)analyse (holistische theorie, functionele analyse en betekenisanalyse). Op basis van de geldende richtlijnen en de analyse van (eigen) casuïstiek wordt een behandelplanning gemaakt waarbij geoefend wordt met het (volgordelijk) selecteren van cognitief gedragstherapeutische interventies voor het werken met complexe/multiprobleem gezinnen en jongeren met veelal cluster B problematiek. In de cursus wordt aan de hand van (eigen) casuïstiek intensief geoefend met (gezinsgerichte) cognitief gedragstherapeutische interventies voor deze doelgroep.


Werkwijze

De dagen vangen aan met een duale presentatie van de cursisten. De docent zal vervolgens het thema van de dag kort inleiden met een uiteenzetting over leertheoretische verklaringen, betekenis- en functieanalyses en (evidence based) mogelijkheden van behandeling. De cursisten worden geacht om casuïstiek mee te nemen waar vervolgens praktisch mee geoefend wordt. Van de 50 contacturen zal er ongeveer 30 uur worden besteedt aan praktisch oefenen, onder andere door de inzet van een acteur/actrice.


Doelstellingen

Na afloop van de cursus is de cursist in staat een werkrelatie op te bouwen met het gezin, de ouders en de jongere die diagnostiek en behandeling mogelijk maakt. Ook kan de cursist de krachten en (psychopathologische) beperkingen van individuele gezinsleden evenals onderhoudende (dis)functionele interactiepatronen binnen het gezin in kaart brengen en analyseren. Op grond van de (gezins)analyse en de behandelrichtlijnen kan de cursist samen met de ouders en de jongere behandeldoelen stellen. De cursist heeft kennis van en ervaring opgedaan met cognitief gedragstherapeutische interventies gericht op de gevolgen van individuele (intergenerationele) problematiek van ouders, pathogeen gezinsfuntioneren, het (weer) op gang brengen van de ontwikkeling van de jongere om geweld in en buiten het gezin te voorkomen. Tenslotte is er theoretische en wetenschappelijk kennis van en praktisch geoefend met (werkzame bestanddelen van) als effectief of veelbelovend aangemerkte cognitief gedragstherapeutische interventies voor de behandeling van jongeren met de nadruk op cluster B problematiek. Hierbij moet ook gedacht worden aan onderliggende internaliserende problematiek en ernstige traumata.


 Wijze van toetsing

Presentie: de cursisten dienen minimaal 90% van de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Bij afwezigheid
krijgt de cursist een vervangende opdracht. Dit betekent dat maximaal 10% van de contacttijd
verzuimd mag zijn. In dat geval kan worden volstaan met het inhalen van de voor de verzuimde
uren opgegeven huiswerkopdrachten.
Wanneer meer dan 10% van de contacttijd, maar minder dan 20% van de contacttijd is verzuimd
moeten bovendien extra opdrachten worden uitgevoerd ter compensatie van de gemiste uren. Als
er meer dan 20% is verzuimd, kan de cursus niet meetellen voor het lidmaatschap van de VGCT.
Kennis en vaardigheid worden getoetst. Tijdens de cursus krijgen de cursisten opdrachten mee om
theoretische vraagstukken te behandelen vanuit de klinische werkzaamheden. Zij worden tevens
beoordeeld (zelfbeoordeling, feedback van medecursisten en docent) op hun inbreng in subgroepen en
in de plenaire cursusonderdelen.
Elke cursist levert éénmaal beeldmateriaal aan naar aanleiding van een huiswerkopdracht. De overige
opdrachten worden schriftelijk gemaakt.


Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond. Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCT, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.

 


 

Aantal dagen
8
Contacturen
50

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Crataegus Amsterdam
  1. vrijdag 14 sep 2018 van 9:30 - 16:45
  2. zaterdag 15 sep 2018 van 9:30 - 16:45
  3. vrijdag 28 sep 2018 van 9:30 - 16:45
  4. zaterdag 29 sep 2018 van 9:30 - 16:45
  5. vrijdag 2 nov 2018 van 9:30 - 16:45
  6. zaterdag 3 nov 2018 van 9:30 - 16:45
  7. vrijdag 16 nov 2018 van 9:30 - 16:45
  8. zaterdag 17 nov 2018 van 9:30 - 16:45
  9. zaterdag 24 nov 2018 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

VGCt

Vervolgcursus 50 Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ herregistratie Master psychologen en orthopedagogen

Behandeling 32 Toegekend
Diagnostiek 12 Toegekend
Overig 6 Toegekend
Extra literatuur 14 Toegekend
Herregistratie 50 Toegekend
  • Aspirant VGCt-leden in het kader van een 50-urige vervolgcursus. Eerstelijnspsychologen, kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen.

drs. Erik Jongman

Erik Jongman is psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt met forensisch psychiatrische jeugdige delinquenten en is hoofddocent adolescentie bij de opleiding tot klinisch psycholoog en docent gedragsstoornissen bij de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog.

drs. Erik Jongman

De cursist dient zelf aan te schaffen: 

- Naar-King, S. & Suarez, M. (2013). Motiverende gespreksvoering met jongeren en jongvolwassenen, Ekklesia.

- Genderen v. H. & Arntz A. (2010) Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis, Nieuwe Zijds B.V.


Naar boven