Cognitief Systeemgerichte traumabehandeling bij kinderen en jeugdigen

In deze cursus leert de cursist werken met een aantal uiteenlopende cognitieve gedragstherapeutische methoden en technieken voor de behandeling van trauma’s bij kinderen en/of andere systeemleden

Inhoud

Het gaat hierbij om trauma van zowel type 1 (een eenmalige schokkende gebeurtenis zoals een ongeval of het overlijden van een gezinslid) als type 2 (terugkerend trauma zoals herhaald misbruik of mishandeling)

De cursist leert werken met systeembehandelingen en gezinsleden actief betrekken bij de behandeling. Via genogrammen ontdekt de cursist de invloed van traumatische ervaringen door de generaties heen. Ook wordt er geoefend met de toepassing van diverse exposure varianten in fantasie en met oplossingsgerichte technieken bij trauma. Ook zal CLAS, Contextuele leer- en behandelgroepen en individuele trajecten voor alle betrokkenen bij seksueel misbruik, worden behandeld. CLAS kan worden ingezet bij gezinnen waar seksueel misbruik voorkomt.
Aan de hand van het het Writejunior protocol leert de cursist de praktische toepassing van schrijftherapie met deze kinderen. Onderdelen van het protocol zijn onder meer exposure, cognitieve herstructurering, coping en social sharing.

 • Basisbegrippen en protocollaire behandelingen; traumaverwerking binnen de cognitieve systeemtherapie met inzet van genogrammen en uitleg CLAS (sessie 1, 2,3,4);
 • Cognitief gedragstherapeutische schrijftherapie voor kinderen met PTSS (sessie 5 en 6) Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Writejnuior Protocol, een een cognitief-gedragstherapeutische behandeling, geschikt voor kinderen die eenmalig een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt (type I-trauma) of een aaneenschakeling van trauma’s (type II);
 • Contraconditionering en imaginaire exposure (sessie 7 en 8). De behandeling van PTSS bij kinderen dient exposure te bevatten, angsthanteringsstrategieën en cognitieve herstructurering. De ouders dienen bij de behandeling te worden betrokken.


Werkwijze

In de cursus wordt gebruik gemaakt van literatuurbespreking, discussie, rollenspel, praktisch huiswerk en het bekijken en bespreken van therapiezittingen op video.
Tussen de cursusbijeenkomsten door bestudeer je literatuur, werk je aan huiswerkopdrachten, oefen je praktische vaardigheden en bereid je rollenspelen voor.


Doelstellingen

Na afloop van de cursus heb je kennis en vaardigheden opgedaan voor de toepassing van een aantal cognitief-gedragstherapeutische technieken voor de behandeling van trauma bij kinderen en/of andere systeemleden. De cursus is tevens bedoeld als onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCt (vervolgcursus 50 uur).


Wijze van toetsing 

•  De cursist zal gedurende de cursus tentamenvragen krijgen over de literatuur. Deze 
worden aan het begin van de verschillende cursusdagen afgenomen.  
•  Ook dient de cursist na elke bijeenkomst huiswerkopdrachten te maken, die naar de 
docent worden gemaild en de volgende cursusdag worden besproken.  
•  Verder zal de cursus bestaan uit een aantal groepsopdrachten. Hierbij is het de 
bedoeling dat de cursisten na cursustijd met elkaar afspreken om te werken aan 
opdrachten. Deze worden bij de docent ingeleverd, voorzien van een beoordeling en 
besproken tijdens de bijeenkomsten.  


Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond.

Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCT, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.

aantal dagen:
8
contacturen:
50

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Mirror Centre Amsterdam
 1. woensdag 6 mrt 2019 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 20 mrt 2019 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 10 apr 2019 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 24 apr 2019 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 8 mei 2019 van 9:30 - 16:45
 6. woensdag 22 mei 2019 van 9:30 - 16:45 ((Charlotte Immerzeel))
 7. woensdag 5 jun 2019 van 9:30 - 16:45
 8. woensdag 19 jun 2019 van 9:30 - 16:45 ((Charlotte Immerzeel))
 9. woensdag 26 jun 2019 van 9:30 - 16:45 (Reservedatum)
nog 4 plaatsen beschikbaar

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Behandeling 35 Toegekend
Diagnostiek 15 Toegekend
Herregistratie 50 Toegekend
Extra literatuur 50 Toegekend

VGCt

Vervolgcursus 50 Toegekend

NVRG

Specialistische module 40 Toegekend

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn in de hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en hun ouders.

José van den Heuvel

Jose van den Heuvel is contextueel therapeut en (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut.

Ze is werkzaam bij CLAS (Contextuele Leergroepen en behandeling aan Alle betrokkenen bij Seksueel misbruik). Daarnaast heeft ze een zelfstandige praktijk in Werkendam, waarin ze in een samenwerkingsverband ambulante behandelingen doet binnen de GGZ. Ook is ze methodiek docent bij de Nagy Academie waar ze hulpverleners opleid in het contextuele gedachtegoed.

José van den Heuvel

drs. Frieda Aelen

Drs. Frieda Aelen is klinisch psycholoog, gedrags- en gezinstherapeut, supervisor bij de VGCt en opleider bij de NVRG. Zij is werkzaam in haar vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Amsterdam en als docent in postdoctorale opleidingen en nascholing.

drs. Frieda Aelen

drs. Charlotte Immerzeel

Drs. Charlotte Immerzeel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR therapeut.
Ze werkt poliklinisch in de specialistische GGZ met K&J en met volwassenen.

drs. Charlotte Immerzeel

Verplichte literatuur

 • Lange, A. (2006), Gedragsverandering in gezinnen. Cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Achtste druk. Groningen: Wolters-Noordhoff, ISBN 978 90 689 05861.
 • Lucassen, S., Oord, S. van der (2008), WRITEjunior. Protocol schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten 4-18 jaar. Boek met DVD. Amsterdam: SWP, ISBN 9789066659421.


Aanvullende literatuur wordt online verzorgd door King nascholing.

Naar boven