Vervolgcursus Cognitief Systeemgerichte traumabehandeling bij kinderen en jeugdigen

In deze cursus leert de cursist werken met een aantal uiteenlopende cognitieve gedragstherapeutische methoden en technieken voor de behandeling van trauma’s bij kinderen en/of andere systeemleden

Inhoud

Het gaat hierbij om trauma van zowel type 1 (een eenmalige schokkende gebeurtenis zoals een ongeval of het overlijden van een gezinslid) als type 2 (terugkerend trauma zoals herhaald misbruik of mishandeling)

De cursist leert werken met systeembehandelingen en gezinsleden actief betrekken bij de behandeling. Via genogrammen ontdekt de cursist de invloed van traumatische ervaringen door de generaties heen. Ook wordt er geoefend met de toepassing van diverse exposure varianten in fantasie en met oplossingsgerichte technieken bij trauma. Ook zal CLAS, Contextuele leer- en behandelgroepen en individuele trajecten voor alle betrokkenen bij seksueel misbruik, worden behandeld. CLAS kan worden ingezet bij gezinnen waar seksueel misbruik voorkomt.
Aan de hand van het het Writejunior protocol leert de cursist de praktische toepassing van schrijftherapie met deze kinderen. Onderdelen van het protocol zijn onder meer exposure, cognitieve herstructurering, coping en social sharing.

 • Basisbegrippen en protocollaire behandelingen; traumaverwerking binnen de cognitieve systeemtherapie met inzet van genogrammen en uitleg CLAS (sessie 1, 2,3,4);
 • Cognitief gedragstherapeutische schrijftherapie voor kinderen met PTSS (sessie 5 en 6) Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Writejnuior Protocol, een een cognitief-gedragstherapeutische behandeling, geschikt voor kinderen die eenmalig een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt (type I-trauma) of een aaneenschakeling van trauma’s (type II);
 • Contraconditionering en imaginaire exposure (sessie 7 en 8). De behandeling van PTSS bij kinderen dient exposure te bevatten, angsthanteringsstrategieën en cognitieve herstructurering. De ouders dienen bij de behandeling te worden betrokken.


Werkwijze

In de cursus wordt gebruik gemaakt van literatuurbespreking, discussie, rollenspel, praktisch huiswerk en het bekijken en bespreken van therapiezittingen op video.
Tussen de cursusbijeenkomsten door bestudeer je literatuur, werk je aan huiswerkopdrachten, oefen je praktische vaardigheden en bereid je rollenspelen voor.


Doelstellingen

Na afloop van de cursus heb je kennis en vaardigheden opgedaan voor de toepassing van een aantal cognitief-gedragstherapeutische technieken voor de behandeling van trauma bij kinderen en/of andere systeemleden. De cursus is tevens bedoeld als onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCt (vervolgcursus 50 uur).


Wijze van toetsing 

•  De cursist zal gedurende de cursus tentamenvragen krijgen over de literatuur. Deze 
worden aan het begin van de verschillende cursusdagen afgenomen.  
•  Ook dient de cursist na elke bijeenkomst huiswerkopdrachten te maken, die naar de 
docent worden gemaild en de volgende cursusdag worden besproken.  
•  Verder zal de cursus bestaan uit een aantal groepsopdrachten. Hierbij is het de 
bedoeling dat de cursisten na cursustijd met elkaar afspreken om te werken aan 
opdrachten. Deze worden bij de docent ingeleverd, voorzien van een beoordeling en 
besproken tijdens de bijeenkomsten.  


Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond.

Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCT, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.

aantal dagen:
8
contacturen:
50

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. woensdag 5 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 12 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 4 mrt 2020 van 9:30 - 16:45 (Let op: Deze dag vindt plaats bij het Infinity, Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam)
 4. woensdag 18 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 1 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 6. woensdag 15 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 7. woensdag 13 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 8. woensdag 27 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 9. woensdag 10 jun 2020 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. woensdag 2 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 16 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 30 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 7 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 28 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 6. woensdag 11 nov 2020 van 9:30 - 16:45 (drs. Charlotte immerzeel)
 7. woensdag 25 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 8. woensdag 9 dec 2020 van 9:30 - 16:45 (drs. Charlotte immerzeel)
 9. woensdag 6 jan 2021 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 26/01/19 tot 05/03/22
Extra literatuur45Toegekend
Behandeling35Toegekend
Diagnostiek15Toegekend
Herregistratie50Toegekend

VGCt

geldig van 12/09/18 tot -
Vervolgcursus50In aanvraag

NVRG

geldig van 17/08/17 tot 17/08/22
Specialistische module40Toegekend

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn in de hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en hun ouders. Basiskennis van de cognitieve gedragstherapie is vereist (niveau VGCt-erkende basiscursus cognitieve gedragstherapie).

drs. Meike van Veggel

drs. Meike van Veggel

Drs. Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam en bij KSK Psychologenpraktijk in Amsterdam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

drs. Denise Beuvens

drs. Denise Beuvens

Drs. Denise Beuvens is GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog, Cognitief gedragstherapeut,  EMDR-therapeut en supervisor VGCt. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Verplichte literatuur (zelf aan te schaffen)

 • Lucassen, S., Oord, S. van der (2018) 3e gewijzigde druk, WRITEjunior. Protocol schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten 4-18 jaar. Boek met DVD. Amsterdam: SWP, ISBN 9789088503504
 • Siegel, D.J., Hartzell, M. (2014), Parenting from the inside out. New York: Penguin, ISBN 9781922247445
 • Beer, R., Lindauer R. (2014) Verwerken en versterken, Werkboek voor therapeuten bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie Bohn Stafleu van Loghum Houten, ISBN 9789036805834
 • Struik, A. (2010), Slapende honden? Wakker maken! Een stabilisatiemethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen. Amsterdam: Pearson. ISBN 9789026522284

Aanbevolen literatuur:

 • Shapiro, F., Kaslow, F.W., Maxfield, L. (eds) (2007), Handbook of EMDR and Family Therapy Processes. Chichester: Wiley. ISBN 9780471709473


Aanvullende literatuur wordt online verzorgd door King nascholing.

Naar boven