Beroepsethiek basis en verdieping

In deze cursus komen verschillende aspecten van de beroepsethiek aan bod en krijg je inzicht in wat de hieraan gerelateerde tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers inhoudt. Deze cursus is (ook) te volgen in aparte modules. 

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Beroepsethiek basis en verdieping

De cursus 'Beroepsethiek basis en verdieping' biedt een diepgaande verkenning van de ethische dimensies, vragen en waarden die een rol spelen in het werk van jeugdzorgwerkers. Tijdens de cursus wordt er aan de hand van een onderscheid tussen drie typen van professioneel handelen onderzocht wat de specifieke ethische aspecten zijn die in deze context spelen.

Verschillende aspecten van de beroepsethiek komen aan bod, waaronder de beroepscode en het tuchtrecht. Daarnaast ligt de nadruk op het leren reflecteren op ervaren dilemma's en worden er methoden aangereikt om daar op een zinvolle manier over te kunnen reflecteren. De cursus is opgedeeld in twee dagdelen.

In het eerste deel wordt er aandacht besteed aan de definitie van ethiek, normen en waarden en typen van ethisch redeneren. Er wordt gebruik gemaakt van zelf ingebrachte casuïstiek van deelnemers ter illustratie en toepassing van de begrippen.

Het tweede deel omvat een introductie op de beroepscode en het tuchtrecht. Er wordt ingegaan op de functies van beroepscodes, normatieve aannames en belangrijke overwegingen in de beroepscode voor jeugdzorgwerkers. Casuïstiek wordt opnieuw gebruikt bij een praktijkopdracht om de beroepscode toe te passen.

In de tweede bijeenkomst komen belangrijke thema's aan bod, zoals professionele autonomie en verantwoordelijkheid, kindermishandeling als normatief concept en handelingsverlegenheid. Deelnemers gaan in groepen aan de slag met moreel beraad en leren ethische reflectie in de praktijk te brengen met behulp van een methode. Ter afsluiting werken deelnemers in groepen aan casussen en krijgen feedback.

De cursus kan als geheel worden gevolgd, maar is ook beschikbaar als aparte modules. Daarnaast kan de cursus incompany worden gegeven op twee verschillende tijdstippen: van 10:00 tot 14:00 uur of van 13:00 tot 17:00 uur. Voltooing van een zelftoets na de eerste bijeenkomst is vereist voor het afronden van de cursus.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

SKJ accreditatie
Zeer ervaren docent
Direct toepasbaar in de praktijk
Incompany mogelijk

Doelstelling

  • Je kent de beroepscode en kunnen achterliggende principes in de code benoemen en de hieraan gerelateerde tuchtrecht;
  • Kunnen de verschillende kenmerken van een beroepsethisch perspectief benoemen
  • Kunnen een deontologische, een consequentialistische en een deugdethische benadering in het redeneren over beroepsethische kwesties herkennen en deze in de praktijkk toepassen
  • Hebben ervaring opgedaan met het oefenen van moreel beraad en toegepast op een casus. 
  • Kunnen een verslag van het moreel beraad in een schriftelijk verslag verwerken
  • De deelnemer heeft gereflecteerd op zijn eigen persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in beroepsmatig handelen, waarbij ethische dilemma’s  aan de orde zijn.

Contacturen: 6 uur

Zelfstudie voorafgaand aan elke lesdag: 1-2 uur

Uitwerking moreel beraad na afloop cursus: 3-5 uur

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

Beroepsethiek basis en verdieping

6 contacturen
Erica Westerveld

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang updates over cursussen en krijg toegang tot unieke kortingscodes.