Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) Volwassenen. Docent: E. Emsbroek

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidence based methoden en interventies. De cursus is met name gericht op volwassenen.

Inhoud
De basiscursus bestaat uit een inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur), verdeeld over 16 dagen. In het inleidende deel worden de basisprincipes, -vaardigheden en –technieken van de cognitieve gedragstherapie aangeleerd. In het verdiepingsdeel wordt geoefend met cognitief gedragstherapeutische interventies, zoals de socratische dialoog, cognitieve technieken, gedragsexperimenten, exposure, responspreventie, gedragsactivering, contraconditionering en terugvalpreventie. Ook wordt aandacht besteed aan de diagnostiek en (protocollaire) behandeling van veel voorkomende stoornissen, zoals de paniekstoornis, sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis, obsessief-compulsieve stoornis, posttraumatische stress-stoornis, sociale angststoornis, depressieve stoornis, drangstoornissen (waaronder verslaving) en de somatische symptoomstoornis.


Werkwijze
De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op training in het toepassen van vaardigheden dan op discussie en/of min of meer passieve kennisoverdracht. Hoewel er in het programma ruimte is voor presentaties van de theorie en (video)demonstraties van technieken door de docent, wordt het merendeel van de tijd besteed aan het oefenen met de verschillende analysemodellen en interventiemethoden, zowel met eigen problematiek (onderlinge gedragsmodificatie) als aan de hand van casussen.


Doelstellingen
Aan het einde van de cursus:

- heeft de cursist kennis over de leertheorie en het cognitief-gedragstherapeutisch proces

- beschikt de cursist over kennis van en vaardigheden voor de cognitief-gedragstherapeutische behandeling van veel voorkomende stoornissen (m.n. angst- en stemmingsstoornissen)

- is de cursist in staat om onder supervisie de verschillende fasen in het CGT-proces uit te voeren


Toetsing
Er zijn twee toetsmomenten gedurende de cursus. De eerste opdracht levert u na bijeenkomst 3 in. U wordt hier verzocht om aan de hand van uw eigen casuïstiek te demonstreren, in hoeverre u de cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model over de oorzakelijke en in standhoudende factoren van probleemgedrag, beheerst. Dit houdt in de praktijk in dat u tenminste een functieanalyse en een betekenisanalyse en daarnaast een holistische theorie en/of casusconceptualisatie zal moeten opstellen.

De tweede opdracht levert u uiterlijk een maand na bijeenkomst 16 in. Bij de tweede opdracht wordt u verzocht om een vertaling van theorie naar praktijk te maken door middel van het uitvoeren van een gedragsmodificatie bij een patiënt/cliënt. U doet hiervan verslag in de vorm van een ‘mini N=1’. Deze geldt als eindtoets en wordt beoordeeld door de docent. 

Daarnaast zal u gevraagd worden om een beeldopname te presenteren tijdens een van de lessen. U filmt alleen uzelf bij deze beeldopname en vraagt uiteraard altijd toestemming voor het maken van een beeldopname. Tijdens de eerste bijeenkomst zal een verdeling over de deelnemers worden gemaakt. 

Aantal dagen
16
Contacturen
100

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

VGCt

Basiscursus 100 Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

ELP Herregistratie 150 Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ herregistratie Master psychologen en orthopedagogen

Vooropleiding
Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk
Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

Elsbeth Emsbroek

Mijn naam is Elsbeth Emsbroek en ik ben GZ psycholoog en cognitief gedragstherapeut, leertherapeut en supervisor voor de VGCt. Ik werk sinds 1997 met veel plezier in de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb zowel ervaring in het werken in de gespecialiseerde GGZ als in de generalistische basis GGZ. Na 15 jaar werken voor grote GGZ instellingen, ben ik in 2012 een eigen praktijk begonnen in het multiculturele stadsdeel Amsterdam West. Ik huur mijn ruimte in een huisartsenpraktijk en werk daar onder een dak samen met de huisartsen, de POH GGZ-ers, een haptotherapeut en een vrijgevestigd psychiater.

Een van de allerleukste dingen van mijn werk is dat ik met zoveel verschillende soorten mensen heb mogen kennismaken. Jongeren en ouderen. Migranten, expats. Mensen met een angststoornis, mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Mensen die nooit bij een psycholoog zijn geweest en mensen die er al heel veel hebben gezien. Mensen die gestuurd worden en mensen op eigen initiatief komen. Mensen die met dialectische gedragstherapie behandeld willen worden en mensen die in aanmerking komen voor een EMDR behandeling. Deze rijke ervaring hoop ik mee te nemen in mijn lessen.

Lesgeven vind ik een cadeautje. Ik ben daar in 2012 mee begonnen en ik vind het steeds weer een feest om met leergierige, gemotiveerde professionals te mogen werken en ze te helpen beter te worden in hun vak. Ik leer er zelf altijd ook veel van. De lessen hoop ik interactief te maken door veel rollenspellen te doen, documenten te delen en video-opnames te laten zien.

Op mijn openbare profiel op LinkedIn kan je meer lezen over mij.

Elsbeth Emsbroek

Verplichte zelf aan te schaffen

Bögels, S. M. & Van Oppen, P. (2011). Cognitieve therapie. Theorie en praktijk. 
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; Keijsers, G.P.J., Van Minnen, A., Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin, C.A.L. & Emmelkamp, P.M.G. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, boek 1, 2 en 3. Amsterdam: Boom.

Korrelboom, K. & Ten Broeke, E. (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. 
Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. 
 

Vossen, C. J. C. & Keijsers, G. P. J. (2012). Helpen veranderen. Motiveringsstrategieën in de psychotherapie. Amsterdam: Boom.


Artikelen zijn online beschikbaar in de digitale omgeving van King nascholing.
Naar boven