Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) Volwassenen. Docent: E. Emsbroek

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidence based methoden en interventies. De cursus is met name gericht op volwassenen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;

 • leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en

 • operante conditionering en het cognitieve model;

 • cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;

 • opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;

 • ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses;

 • het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;

 • de uitvoering van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

Werkwijze

De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Doelstellingen

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen.

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;

 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;

 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;

 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;

 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.

 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;

 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;

 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Wijze van toetsing

 • een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus.

 • praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen.

 • hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.

aantal dagen:
16
contacturen:
100

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Tribes Amsterdam Amstel Station Amsterdam
 1. vrijdag 10 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 17 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 24 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 31 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 5. vrijdag 7 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 6. vrijdag 14 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 7. vrijdag 6 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 8. vrijdag 13 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 9. vrijdag 20 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 10. vrijdag 27 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 11. vrijdag 3 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 12. vrijdag 17 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 13. vrijdag 24 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 14. vrijdag 15 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 15. vrijdag 29 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 16. vrijdag 5 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 17. vrijdag 12 jun 2020 van 9:30 - 16:45 ((reservedatum))
vol 😕

VGCt

geldig van 18/10/18 tot 10/01/21
Basiscursus100Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

geldig van 08/09/17 tot 07/09/20
ELP Herregistratie150Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Elsbeth Emsbroek

Ik, Elsbeth Emsbroek, ben GZ psycholoog en cognitief gedragstherapeut, leertherapeut en supervisor voor de VGCt.
Ik werk sinds 1997 in de geestelijke gezondheidszorg en heb zowel ervaring met het werken in de gespecialiseerde GGZ als in de generalistische basis GGZ. Na 15 jaar werken voor grote GGZ instellingen, ben ik in 2012 een eigen praktijk begonnen in Amsterdam West. Ik werk sinds 2013 volledig in de
basis GGZ. Mijn praktijk zit in een huisartsenpraktijk en ik werk daar onder één dak samen met de huisartsen, de POH GGZ-ers, een haptotherapeut en een vrijgevestigd psychiater. Op mijn openbare profiel op LinkedIn kan je meer over mij lezen.


drs. Elsbeth Emsbroek

Verplichte zelf aan te schaffen

Bögels, S. M. & Van Oppen, P. (2019). Cognitieve therapie. Theorie en praktijk. 
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; Keijsers, G.P.J., Van Minnen, A., Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin, C.A.L. & Emmelkamp, P.M.G. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, boek 1, 2 en 3. Amsterdam: Boom.

Korrelboom, K. & Ten Broeke, E. (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. 
Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. 
 

Vossen, C. J. C. & Keijsers, G. P. J. (2012). Helpen veranderen. Motiveringsstrategieën in de psychotherapie. Amsterdam: Boom.


Artikelen zijn online beschikbaar in de digitale omgeving van King nascholing.
Naar boven