Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen

Schematherapie is een integratieve behandelvorm gericht op cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en andere hardnekkig klachten waaronder angst- en stemmingsklachten. Deze therapievorm maakt gebruik van zowel

cognitieveals experiëntiële technieken. In deze cursus zal er ook worden ingegaan op schematherapie bij pubers en adolescenten.

aantal dagen:
4
contacturen:
25

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
WTC Utrecht Utrecht
  1. vrijdag 4 sep 2020 van 9:30 - 16:45
  2. vrijdag 18 sep 2020 van 9:30 - 16:45
  3. vrijdag 30 okt 2020 van 9:30 - 16:45
  4. vrijdag 13 nov 2020 van 9:30 - 16:45
vol 😕

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 16 jun 2017—15 jun 2020
Herregistratie25Toegekend
Extra literatuur6Toegekend
Overige3Toegekend
Behandeling15Toegekend
Diagnostiek7Toegekend

VGCt

geldig van 16 jun 2017—15 jun 2020
Nascholing25Toegekend

Vereniging voor Schematherapie

Basiscursus (25 uur B)25Toegekend

FGzPt

geldig van 16 jun 2017—15 jun 2020
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog17Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

geldig van 16 jun 2017—15 jun 2020
ELP Herregistratie37,5Toegekend

Aan deze cursus kan worden deelgenomen als de cursist aan de volgende voorwaarden voldoet:

- BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater, Orthopedagoog Generalist (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging. Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP, 

- Orthopedagoog generalist, of in opleiding (NVO/SKJ)

- Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.

- Registratie als Vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen

- Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden. 

drs. Wilfried Ekkers

drs. Wilfried Ekkers

Wilfried Ekkers is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij is werkzaam als manager zorg en behandelaar bij Brijder, onderdeel van de Parnassia Groep. Hij heeft jarenlang ervaring in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, trauma en ernstige psychiatrische aandoeningen bij diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast heeft hij specifieke kennis van suïcidaliteit en radicalisering. Momenteel is hij als behandelaar en onderzoeker betrokken bij de Beyond Addiction studie, naar de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen met comorbide middelengebruik met behulp van schematherapie. 

Wilfried is actief als supervisor en trainer voor de Vereniging voor Schematherapie. Ook is hij plaatsvervangend p-opleider docent voor de opleidingen tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog.

Voor deze cursus dien je zelf het volgende boek aan te schaffen:

Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2019). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleuvan Loghum.Naar boven