Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen

Schematherapie is een integratieve behandelvorm gericht op cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en andere hardnekkig klachten waaronder angst- en stemmingsklachten. In deze cursus zal er worden ingegaan op schematherapie bij pubers en jongvolwassenen. 

Let op: Er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud  Deze basiscursus schematherapie richt zich op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden in de schemagerichte therapie. Hierbij is er aandacht voor het casuïstiek leren bekijken vanuit een schema-gebaseerde probleemformulering, het opsporen van disfunctionele schema’s en het modificeren middels cognitieve, gedragsmatige en experiëntiële technieken. Ook wordt er stil gestaan bij de schema’s van zowel cliënt als therapeut tijdens therapie en leer je deze onderkennen en hanteren. 

In deze cursus gaat er specifieke aandacht uit naar pubers en jongvolwassenen. De ontwikkelingstaken van adolescenten in de context van het gezin komen aan bod alsmede het diagnostisch proces, en de toewijzings- en exclusiecriteria. De cursus zal bestaan uit het maken van een casusconceptualisatie waarin problemen en ervaringen van patiënt geplaatst worden, het gebruiken van specifieke cognitieve technieken binnen het schematherapie model en het oefenen met basale experiëntiële technieken. Er is aandacht voor de houding van de therapeut en het gebruik van de therapeutische relatie met de client en zijn gezin.

Gedurende de hele cursus zijn de therapeutische relatie met client, zijn gezin en de houding van de therapeut, binnen schematherapie, centrale onderwerpen.

Doelstelling Na het volgen van deze cursus:

 • ken je het model van schematherapie en kun je een casusconceptualisatie maken;
 • heb je verschillende basistechnieken geoefend, kennisgenomen van de ontwikkelingstaken van de doelgroep en hoe verschillende technieken hier op aan te passen;
 • kun je een begin maken met het toepassen van schematherapie voor volwassenen en jeugdigen.

Werkwijze Schematherapie is een actieve werkvorm welke ook in de cursus gestalte zal worden gegeven. Werkvormen zijn (interactieve) colleges en presentaties, waaronder illustraties van de werkwijze door middel van video en rollenspel. Er wordt veel geoefend waarbij ook persoonlijke inbreng van de cursusleden wordt verwacht. Denk aan het persoonlijk inbreng via vragenlijsten, bij rollenspel en oefeningen, plenair en in subgroepen.

Wijze van toetsing De toetsing zal bestaan uit een schriftelijke casusbeschrijving. 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
25

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
WTC Utrecht Utrecht
 1. vrijdag 29 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 12 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 19 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 12 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
vol 😕
WTC Utrecht Utrecht
 1. vrijdag 4 jun 2021 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 18 jun 2021 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 2 jul 2021 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 16 jul 2021 van 9:30 - 16:45
nog 2 plaatsen beschikbaar

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 5 sep 2020— 4 sep 2023
Behandeling15Toegekend
Diagnostiek7Toegekend
Overige taken3Toegekend
Extra literatuurstudie8Toegekend
Herregistratie25Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 16 jun 2017—15 dec 2020
Behandeling15Toegekend
Diagnostiek7Toegekend
Overige taken3Toegekend
Herregistratie25Toegekend
Extra literatuurstudie6Toegekend

VGCt

geldig van 10 jul 2020— 9 jul 2023
Nascholing25Toegekend

Vereniging voor Schematherapie

geldig van 20 jun 2020—20 jun 2023
Basiscursus25Toegekend

FGzPt

geldig van 3 apr 2020— 2 apr 2023
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog29Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

geldig van 16 jun 2017—15 dec 2020
Elp herregistratie37,5Toegekend

Aan deze cursus kan worden deelgenomen als de cursist aan de volgende voorwaarden voldoet:

- BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater, Orthopedagoog Generalist (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging. Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP, 

- Orthopedagoog generalist, of in opleiding (NVO/SKJ)

- Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.

- Registratie als Vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen

- Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden. 

drs. Wilfried Ekkers

drs. Wilfried Ekkers

Wilfried Ekkers is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij is werkzaam als manager zorg en behandelaar bij Brijder, onderdeel van de Parnassia Groep. Hij heeft jarenlang ervaring in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, trauma en ernstige psychiatrische aandoeningen bij diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast heeft hij specifieke kennis van suïcidaliteit en radicalisering. Momenteel is hij als behandelaar en onderzoeker betrokken bij de Beyond Addiction studie, naar de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen met comorbide middelengebruik met behulp van schematherapie. 

Wilfried is actief als supervisor en trainer voor de Vereniging voor Schematherapie. Ook is hij plaatsvervangend p-opleider docent voor de opleidingen tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog.

Voor deze cursus dien je zelf het volgende boek aan te schaffen:

Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2019). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleuvan Loghum.Naar boven