Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen

Schematherapie is een integratieve behandelvorm gericht op cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en andere hardnekkig klachten waaronder angst- en stemmingsklachten. Deze therapievorm maakt gebruik van zowel

cognitieveals experiëntiële technieken. In deze cursus zal er ook worden ingegaan op schematherapie bij pubers en adolescenten.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud 

 • Kennis en vaardigheden ontwikkelen in de schemagerichte therapie.
 • Casuïstiek leren bekijken vanuit een schema gebaseerde probleemformulering, disfunctionele schema’s opsporen en modificeren middels cognitieve, gedragsmatige en experiëntiële technieken.
 • Leren stilstaan bij schema’s van zowel cliënt als therapeut tijdens therapie en deze onderkennen en hanteren
 • Er gaat specifieke aandacht uit naar:
 • Ontwikkelingstaken van adolescenten in de context van het gezin. Het diagnostisch proces, toewijzings- en exclusie criteria.
 • Het maken van een casusconceptualisatie waarin problemen en ervaringen van patiënt geplaatst worden
 • Het gebruiken van specifieke cognitieve technieken binnen het schematherapie model
 • Oefenen met basale experiëntiële technieken.
 • Aandacht voor de houding van de therapeut en het gebruik van de therapeutische relatie met de client en zijn gezin.
 • Gedurende de hele cursus zijn de therapeutische relatie met client, zijn gezin en de houding van de therapeut binnen schematherapie centrale onderwerpen.

 Werkwijze

Schematherapie is een actieve werkvorm welke ook in de cursus gestalte zal worden gegeven. Werkvormen zijn (interactieve) colleges en presentaties waaronder illustraties van de werkwijze middels video en rollenspel. Er wordt veel geoefend waarbij ook persoonlijke inbreng van de cursusleden, wordt verwacht. Denk aan het persoonlijk inbreng via vragenlijsten, bij rollenspel en oefeningen, plenair en in subgroepen.

Doelstellingen

Na het volgen van deze cursus ken je het model van schematherapie en kun je een casusconceptualisatie maken. Je hebt verschillende basistechnieken geoefend, kennisgenomen van de ontwikkelingstaken van de doelgroep en hoe verschillende technieken hier op aan te passen. Hierdoor kun je een begin kunt maken met het toepassen van schematherapie voor volwassenen en jeugdigen.

Wijze van toetsing

Schriftelijke casusbeschrijving

aantal dagen:
4
contacturen:
25

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
WTC Utrecht Utrecht
 1. vrijdag 4 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 18 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 30 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 13 nov 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 16 jun 2017—15 jun 2020
Herregistratie25Toegekend
Extra literatuur6Toegekend
Overige3Toegekend
Behandeling15Toegekend
Diagnostiek7Toegekend

VGCt

geldig van 16 jun 2017—15 jun 2020
Nascholing25Toegekend

Vereniging voor Schematherapie

Basiscursus (25 uur B)25Toegekend

FGzPt

geldig van 16 jun 2017—15 jun 2020
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog17Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

geldig van 16 jun 2017—15 jun 2020
ELP Herregistratie37,5Toegekend

Aan deze cursus kan worden deelgenomen als de cursist aan de volgende voorwaarden voldoet:

- BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater, Orthopedagoog Generalist (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging. Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP, 

- Orthopedagoog generalist, of in opleiding (NVO/SKJ)

- Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.

- Registratie als Vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen

- Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden. 

drs. Wilfried Ekkers

drs. Wilfried Ekkers

drs. Wilfried Ekkers is klinisch psycholoog / psychotherapeut. Hij is werkzaam als manager zorg en behandelaar bij Brijder, onderdeel van de Parnassia Groep. Hij heeft jarenlang ervaring in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, trauma en ernstige psychiatrische aandoeningen bij diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast heeft hij specifieke kennis van suicidaliteit en radicalisering. Momenteel is hij als behandelaar en onderzoeker betrokken bij de Beyond Addiction studie naar de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen met comorbide middelengebruik met behulp van schematherapie. Wilfriedis actief als supervisor en trainer voor de Vereniging voor Schematherapie. Ook is hij plaatsvervangend p-opleider docent voor de
opleidingen tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en gz-psycholoog.

Voor deze cursus dien je zelf het volgende boek aan te schaffen:

Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005*). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleuvan Loghum.

*In december 2019 verschijnt er een nieuwe druk. Mocht je dit boek nog niet hebben aangeschaft, adviseren we je de nieuwste druk (2019) aan te schaffen.Naar boven