Basiscursus Infant Mental Health: (IMH)

In deze 2-daagse cursus wordt aandacht besteed aan de IMH visie en recent wetenschappelijk onderzoek naar de voege ouder-kindrelatie. Aan de hand van casuïstiek en videomateriaal wordt geoefend met het nauwkeurig kijken en beoordelen van de ouder-kindinteractie met als doel een ingang te vinden voor hulp aan ouder en kind te samen.

Inhoud

Uit onderzoek is bekend dat de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie van invloed is op de emotieregulatie en het mentaliserend vermogen van het kind. Daarom is het van belang om vroegtijdig een inschatting te kunnen maken van de krachten en kwetsbaarheden van de ouder-kindrelatie. De Infant Mental Health visie biedt handvaten om dit in kaart te brengen en daar waar nodig te interveniëren. Het biedt handvaten waarmee de professional zicht krijgt op de betekenis van de problematiek waarmee het zeer jonge kind en zijn ouders zich op je spreekuur melden. Daarnaast biedt de IMH visie een kader van waaruit men de juiste behandeling kan indiceren en kan bepalen via welke ingang met een gezin aan de slag te gaan.

 

 Werkwijze

Inleidingen door de docent aan de hand van power point presentatie, literatuur bespreken, kijken naar en analyseren van videomateriaal van ouder-kindinteracties, casuïstiekbesprekingen en praktische oefeningen (worden in kleine groepjes voorbereid en plenair besproken).

Doelstellingen

Na de cursus heeft men weet van de Infant Mental Health visie en recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de (zeer vroege) kinderontwikkeling van 0 tot 5 jaar. Men kan de ontwikkelingstheorieën verbinden aan de dagelijkse therapeutische praktijk in het kijken naar en werken met zeer jonge kinderen en hun ouders. Na het volgen van deze cursus:

-           heeft de cursist kennis van de IMH visie en inzicht in de wijze waarop deze visie het uitgangspunt is van diagnostiek en behandeling.

-           heeft de cursist de ouder-kind relatie leren observeren en weet de cursist aan te geven wanneer de ontwikkeling van het kind bemoeilijkt wordt.

-         kan de cursist de theoretische kennis vertalen in therapeutische termen;

-         heeft de cursist kennis gemaakt met enkele technische aspecten van behandeling.

 

Wijze van toetsing

Take home toetsing

Docenten

Drs. Muriel Vermeulen is klinisch psycholoog/psychotherapeut/psychoanalytica en Infant Mental Health specialist. Zij heeft in Amsterdam klinische psychologie gestudeerd en heeft daarna de RINO opleiding gedaan in Rotterdam.

aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

VVAK

Algemene scholing10Toegekend

DAIMH

Literatuur4Toegekend
Opleidingspunten 12Toegekend

(GZ)-psychologen, orthopedagogen, GGZ POH-ers, consultatiebureauartsen en –verpleegkundigen, verloskundigen, psychotherapeuten, klinisch psychologen.

drs. Muriel Vermeulen

drs. Muriel Vermeulen

Muriel Vermeulen is klinisch psycholoog/psychotherapeut/psychoanalytica en Infant Mental Health specialist. Zij heeft in Amsterdam Klinische Psychologie gestudeerd en heeft daarna de RINO opleiding gedaan in Rotterdam. Vervolgens heeft zij zich gespecialiseerd in de doelgroep 9 maanden tot 4 jaar en hun ouders. In 2013 rondde zij haar opleiding tot psychoanalytica af bij het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap. 

Voordat zij haar eigen praktijk in Utrecht startte (2013) heeft zij gewerkt bij het Emma KinderZiekenhuis/Het Kinder AMC in Amsterdam, en op de kinder-en jeugdafdeling van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en het IMH Centrum te Utrecht. 

In haar vrijgevestigde praktijk behandelt zij infants, kinderen, adolescenten en volwassenen. Naast het behandelen geeft zij supervisie en leertherapie aan psychologen en psychiaters in opleiding. 

Literatuur is online beschikbaar.

Naar boven